Спеціалізована вчена рада К12.112.02 повідомляє, що захист кандидатської дисертації Петренка Максима Олеговича «Ідея гідності людини в модерному і постмодерному соціальних проектах» на здобуття наукового ступеня кандидата філософських наук зі спеціальності 09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії, який мав відбутися 28.03.2020р.у Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет», ауд. №201 (корпус 3), переноситься на невизначений термін згідно наказу МОН № 406 від 16.03.2020. Дату захисту буде повідомлено додатково.

Спеціалізована вчена рада К12.112.02 повідомляє, що захист, який було перенесено з 28 березня 2020 року, у зв'язку з карантином, відбудеться 30 червня 2020 року о 09.00 год.

ОГОЛОШЕННЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 12.112.02

ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

НАСТУПНОГО ЗАСІДАННЯ ЗАХИСТУ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ З ФІЛОСОФІЇ

28 березня 2020 року

у Державному вищому навчальному закладі

„Донбаський державний педагогічний університет”, ауд. 201 (корпус № 3)

ОГОЛОШЕННЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 12.112.02

ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

НАСТУПНОГО ЗАСІДАННЯ ЗАХИСТУ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ З ФІЛОСОФІЇ

28 грудня 2018 року

у Державному вищому навчальному закладі

„Донбаський державний педагогічний університет”, ауд. 201 (корпус № 3)

ОГОЛОШЕННЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА К 12.112.02

ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

НАСТУПНОГО ЗАСІДАННЯ ЗАХИСТУ КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙ З ФІЛОСОФІЇ

26 травня 2018 року

у Державному вищому навчальному закладі

„Донбаський державний педагогічний університет”, ауд. 201 (корпус № 3)