Напрями (спеціальності ) за II (другим) рівнем акредитації

0101 Педагогічна освіта 6.010101 Дошкільна освіта

0101 Педагогічна освіта 6.010102 Початкова освіта

0101 Педагогічна освіта 6.010103 Технологічна освіта

0101 Педагогічна освіта 6.010104 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

0101 Педагогічна освіта 6.010105 Корекційна освіта (за нозологіями)

0101 Педагогічна освіта 6.010106 Соціальна педагогіка

0102 Фізичне виховання, спорт і здоров'я людини 6.010201 Фізичне виховання*

0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія* Українська мова та література

0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія* Мова та література (російська)

0203 Гуманітарні науки 6.020303 Філологія*. Мова і література (англійська, німецька)

0301 Соціально-політичні науки 6.030102 Психологія

0301Соціально-політичні науки 6.030103 Практична психологія*

0305 Економіка та підприємництво 6.030509 Облік і аудит

0306 Менеджмент і адміністрування 6.030601 Менеджмент

0402 Фізико-математичні науки 6.040201 Математика*

0402 Фізико-математичні науки 6.040203 Фізика*

1301 Соціальне забезпечення 6.130102 Соціальна робота


Бакалавр

01 Освіта/Педагогіка 012 Дошкільна освіта

01 Освіта/Педагогіка 013 Початкова освіта

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Математика)

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Фізика)

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Українська мова і література)

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (російська))

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Фізична культура)

01 Освіта/Педагогіка 015 Професійна освіта (Технологія виробів легкої промисловості)

01 Освіта/Педагогіка 016 Спеціальна освіта

05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія

07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування

07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент

23 Соціальна робота 231 Соціальна робота

23 Соціальна робота 231 Соціальна робота


Магістри

01 Освіта/Педагогіка 011 Освітні, педагогічні науки

01 Освіта/Педагогіка 012 Дошкільна освіта

01 Освіта/Педагогіка 013 Початкова освіта

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Математика)

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Фізика)

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Українська мова і література) Середня освіта (Мова і література (англійська))»

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Українська мова і література)

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (російська))

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Мова і література (англійська))

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

01 Освіта/Педагогіка 014 Середня освіта (Фізична культура)

01 Освіта/Педагогіка 016 Спеціальна освіта

03 Гуманітарні науки 033 Філософія

03 Гуманітарні науки 034 Культурологія

03 Гуманітарні науки 035 Філологія

05 Соціальні та поведінкові науки 053 Психологія

07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування

07 Управління та адміністрування 073 Менеджмент

23 Соціальна робота 231 Соціальна робота

01 Освіта 011 Науки про освіту