Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою педагогіки вищої школи

Дисципліни кафедри педагогіки вищої школи підготовки студентів за другим (магістерським) денної та заочної форми навчання.

Університетські студії

 1. Педагогіка вищої школи
 2. Професійний імідж викладача вищої школи
 3. Теорія і практика вищої професійної освіти в Україні
 4. Компаративна педагогіка
 5. Історія освіти в Україні
 6. Моделювання освітньої підготовки і професійної діяльності фахівця
 7. Системний підхід у вищій освіті
 8. Педагогічний контроль в системі освіти
 9. Методологія і методика педагогічних досліджень
 10. Педагогіка вищої школи
 11. Система виховної роботи у ВНЗ
 12. Організація навчально-виховного процесу у вищій школі
 13. Функції та напрями студентського самоврядування
 14. Історія розвитку теорії та практики тьюторства
 15. Педагогічні технології в професійній діяльності педагога-тьютора
 16. Професійний імідж педагога-тьютора
 17. Тьюторський супровід освітньої діяльності
 18. Професійні компетентності педагога-тьютора
 19. Основи андрагогіки
 20. Історія розвитку теорії та практики освіти дорослих і андрагогіки
 21. Основи медіаосвіти дорослих
 22. Професійний імідж педагога-андрагога
 23. Тьюторський супровід навчального процесу
 24. Акмеологічні технології

Дисципліни підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня доктора філософії спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки (спеціалізації: загальна педагогіка та історія педагогіки).

 1. Історія педагогіки і освіти
 2. Порівняльна педагогіка
 3. Педагогіка вищої школи
 4. Становлення та розвиток системи позашкільної освіти в Україні
 5. Наукове мовлення
 6. Аспірантська практика
 7. Сучасні технології дослідження
 8. Актуальні проблеми загальної школи
 9. Розвиток системи вищої освіти в Україні
 10. Передовий педагогічний досвід
 11. Композиція наукового тексту