Профспілка

Профспілковий комітет Первинної профспілкової організації

працівників Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»

 

Голова Первинної профспілкової організації працівників ДДПУ —Сілін Є.С.

До складу профкому належать представники всіх 8 факультетів базового університету, адміністративно-господарської частини та бібліотеки:

  • Гіренко Ніна Андріївна
  • Гріднєва Ольга Станіславівна
  • Колган Олена Володимирівна
  • Коляда Любов Іванівна
  • Кравцова Олена Миколаївна
  • Скорописова Людмила Іванівна
  • Ткаченко Володимир Миколайович
  • Трубнік Інна Василівна
  • Хижнякова Валентина Михайлівна

Постійні комісії профспілкового комітету Первинної

профспілкової організації працівників

Державного вищого навчального закладу

«Донбаський державний педагогічний університет»

Комісія профкому з питань внутрішньосоюзної та організаційної роботи Голова:
Сілін Є.С.
Комісія профкому з питань аналітичної та правової роботи Голова: Ткаченко В.М.
Комісія профкому з питань оздоровлення працівників Голова:
Коляда Л.І.
Комісія профкому з питань побутової роботі Голова: Кравцова О.М.
Комісія профкому з питань культурно-масової роботи Голова: Хижнякова В.М.
Комісія профкому з питань спортивно-масової роботи. Голова: Пастернак І.М.
Інформаційна комісія профкому Голова:
Колган О.В.
Комісія профкому з соціальних та економічних питань Голова: Скорописова Л.І.
Комісія профкому з питань охорони праці й техніки безпеки Голова: Гриднєва О.С.
Комісія профкому з питань соціального страхування Голова: Рибєнцев В.Н.
Комісія профкому по роботі з молодими працівниками Голова:
Трубнік І. В.

Для чого працівнику потрібна профспілка?

Профспілка – надійна опора та реальна сила, яка здатна захистити!

Вступаючи до профспілки, працівник повинен розуміти, що він добровільно стає членом організації, яка представлятиме та відстоюватиме його трудові, соціальні-економічні права та інтереси в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах із роботодавцями, а також з іншими об’єднаннями громадян.

Працівнику, який у процесі роботи віддає свої знання, уміння, професійні здібності, свою робочу силу, потрібен захист його законних прав і інтересів, оскільки самостійно їх відстояти важко.

Саме профспілка може впевнено запропонувати працівникові свій захист та підтримку. Для цього в неї є права, досвід і могутня сила солідарності. Саме їй законодавством надані широкі повноваження, зокрема, щодо громадського контролю за додержанням роботодавцями законодавства про працю та ініціювання притягнення роботодавця-порушника до відповідальності.

Тільки член профспілки користується правом на захист профспілковою організацією своїх прав та інтересів з питань:

- оплати праці, гарантій та компенсацій;

- зайнятості, професійної підготовки та підвищення кваліфікації;

- режиму робочого часу та відпочинку;

- забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці;

- соціального захисту та охорони здоров’я.

Тільки член профспілки може розраховувати на:

- представництво його професійних, трудових і соціально-економічних прав та інтересів в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;

- представництво й захист його індивідуальних прав та інтересів при реалізації конституційного права на звернення за захистом до судових органів, уповноваженого Верховної Ради України з прав людини й міжнародних судових установ;

- представництво його інтересів у взаємовідносинах із роботодавцем на основі колективного договору підприємства та відповідно до законодавства;

- захист та солідарну підтримку спілчан та профспілкової організації.

Лише член профспілки має право на:

• отримання в профспілкових органах безкоштовної кваліфікованої юридичної консультативної допомоги;

• захист своїх прав та інтересів у суді за підтримки профспілкового юриста;

• захист та підтримку профспілкового комітету у випадку розірвання з ним трудового договору за ініціативою роботодавця;

• проведення незалежної експертизи умов його праці профспілковим органом;

• захист житлових прав профспілковим комітетом;

• матеріальну допомогу від профкому і підтримку у надзвичайних ситуаціях;

• звернення у разі загрози його життю або здоров’ю на виробництві із заявою до профспілкового комітету щодо ініціювання ним негайного припинення небезпечних робіт;

• отримання безоплатної консультативної допомоги довірених лікарів профспілок з питань тимчасової або постійної втрати працездатності та встановлення інвалідності;

• підтримку профспілкового комітету після виходу на пенсію чи у разі настання інвалідності у користуванні нарівні з працівниками наявними на підприємстві можливостями щодо медичного обслуговування, забезпечення житлом, путівками до оздоровчих і профілактичних закладів та іншими соціальними послугами і пільгами згідно із статутом підприємства, установи, організації та кол

Корисні посилання:

http://profcom.in.ua — сайт Донецького обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України

http://www.pon.org.ua — сайт Центрального комітету Профспілки працівників освіти і науки України

http://www.fpsu.org.ua — сайт Федерації професійних спілок України