Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою фізики

Ступінь «магістр»

 1. Базові задачі фізики
 2. Вибрані питання фізики
 3. Використання обчислювальної техніки у навчальному процесі
 4. Історія та методологія фізики
 5. Методика навчання астрономії
 6. Методика навчання фізики в закладах загальної середньої та вищої освіти
 7. Радіоелектроніка

Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою
 1. Астрономія
 2. Атомна і ядерна фізика
 3. Вибрані питання методики навчання фізики
 4. Використання обчислювальної техніки у навчальному процесі
 5. Додаткові глави загального курсу фізики
 6. Електрика і магнетизм
 7. Електродинаміка
 8. Електрорадіотехніка
 9. Загальна фізика
 10. Загальна фізика та основи електротехніки
 11. Класична механіка і основи механіки у суцільних середовищах
 12. Методика навчання фізики
 13. Молекулярна фізика
 14. Оптика
 15. Основи електротехніки
 16. Теоретична механіка
 17. Теоретична фізика
 18. Фізика
 19. Фізика напівпровідників
 20. Фізика твердого тіла
 21. Фізичний практикум
 22. Шкільний курс фізики