Діяльність кафедри

Історія кафедри

У 1969 році при кафедрі педагогіки було утворено секцію педагогіки та методики початкового навчання, завідувачем якої став кандидат педагогічних наук, доцент Коротяєв Б.І. У 1970 році ця секція набула статусу кафедри педагогіки і методики початкового навчання і стала випусковою кафедрою факультету підготовки вчителів початкових класів.

У лютому 1975 року кафедру очолила кандидат педагогічних наук, доцент Огаркова Н.В.

У 1980 році саме на факультеті підготовки вчителів початкових класів відбулася визначна подія – вперше в історії інституту Коротяєвим Б.І. було захищено докторську дисертацію.

У лютому 1985 року кафедру очолив доцент Сарієнко В.К. У 2008 році відкрито спеціалізацію «Інформатика». У 2009 році кафедру перейменовано в кафедру природничо-математичних дисциплін і педагогічних технологій (ПМДіПТПО).

У 2012 року завідувачем кафедри призначено професора, доктора педагогічних наук Борисова В.В.

У 2013 році завідувачем кафедри призначено кандидата педагогічних наук, доцента Євтухову Т.А.

У 2014 році кафедру перейменовано в кафедру природничо-математичних дисциплін. У 2017 – кафедру природничо-математичних дисциплін та інформатики в початковій освіті.

Сьогодення кафедри

Кафедра природничо-математичних дисциплін та інформатики в початковій освіті бере участь у підготовці бакалаврів, магістрів за спеціальністю 013 – Початкова освіта, забезпечуючи викладання навчальних дисциплін фундаментального, фахового та вибіркового циклу на основі сучасного розвитку педагогічної та методичної науки в галузі початкової освіти та орієнтуючись на ключові положення Концепції Нової української школи. Вивчення студентами комплексу дисциплін інформаційно-цифрового циклу створює грунтовний базис для ефективного вивчення фахових дисциплін спеціалізації «Інформатика», отримання професійних компетентностей, надаючи студентам необхідні навички роботи в сучасних навчальних та позашкільних закладах.

Сфера наукових інтересів викладачів кафедри охоплює сучасну проблематику початкової освіти: формування та розвиток інформаційно-цифрової компетентності учнів ЗЗСО та студентів ЗВО; формування медіакомпетентності майбутніх учителів початкової школи; здоров’язбережувальні технології в школі і виші; STEM-підхід до організації навчання при вивченні дисциплін природничо-математичного циклу та ін.

Із 2000 року на кафедрі видається збірник наукових праць за результатами наукової конференції ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», у якому публікуються наукові доробки як викладачів факультету, так і результати наукових розвідок студентів та шкільних педагогів.

Кафедра є організатором щорічної регіональної Дитячої конференції, метою якої є сприяння забезпеченню освітньо-культурних потреб дітей, створення умов для їхнього творчого, інтелектуального та духовного розвитку, виявлення і підтримка талановитих та обдарованих дітей, організація змістовного дозвілля, виявлення кращого досвіду впровадження ІКТ у навчально-виховному процесі, заснованого на педагогіці партнерства.

Від 2012 року на конференції презентували свої проєкти понад триста учнів Слов’янська, Краматорська й Слов’янського району та понад шістдесят їхніх керівників-учителів.

На базі кафедри успішно працює творча спілка вчителів міста і району «Університет розвитку», до складу якого входять 30 педагогів. Метою є координація зусиль науковців і вчителів-практиків у таких напрямках: розвиток у педагогів компетенцій щодо впровадження в практику нових змістових ліній Державного стандарту початкової освіти та основних положень Концепції нової української школи; система формування основних компонентів інноваційної компетентності студентів в реалізації індивідуальних освітніх траєкторій молодших школярів в умовах Нової української школи; дитячий науковий рух у межах діяльності творчого об’єднання.

Викладачі кафедри здійснюють методичний супровід науково-методичного майданчика з апробації інформаційно-комунікаційних технологій у початковій школі «Формування успішної особистості школяра шляхом використання інформаційних технологій» (Миколаївська

ЗОШ І–ІІІ ст. № 3). розширення напрямків співпраці з ініціативною групою «MEDI@NA» (шкільна кіногрупа, Миколаївський ЗСО №3) у межах започаткованого на кафедрі експериментального майданчика з формування медіакомпетентності майбутніх учителів початкової школи.

Кафедра є ініціатором й організатором проведення на базі університету в 2018 та 2019 рр. Афілійованої та Магістральної (не)конференцій EdCamp – неформальних зустрічей для шкільних педагогів, спрямованих на обмін досвідом та професійне зростання, пройшовши конкурсний відбір і ставши першим вишем, що йому була надана така можливість. (Не)конференції в Донбаському державному педагогічному університеті відвідало біля 500 учасників та понад 60 експертів від Івано-Франківська до Станиці Луганської. Проблеми, що їх порушували на цих заходах, украй актуальні для шкільної та вищої освіти: сприяння виробленню механізмів імплементації нового Закону «Про освіту», пошук рішень з актуальних проблем сучасної педагогічної та психологічної наук, зокрема діджиталізації освіти як ключової компетенції ХХІ ст., установлення контактів між освітянами різних країн, обмін науковими результатами і дослідницьким досвідом у межах демократичного формату діалогу та вільного обміну досвідом за принципом give – get та ін.

Кафедра й надалі братиме участь у міжнародному русі відповідального вчительства EdCamp, беручи участь у конкурсних програмах.

Генеруючи цифровий освітній простір факультету відповідно до наукової кафедральної проблеми «Формування професійної компетентності майбутніх учителів початкових класів в умовах Нової української школи», викладачі кафедри природничо-математичних дисциплін та інформатики в початковій освіті здійснюють:

  • наукове дослідження в межах докторської дисертації «Теоретичні і методичні засади проектування цифрових освітніх технологій у навчанні майбутніх учителів початкової школи»; проведення майстер-класів та семінарів для вчителів району і міста щодо оптимізації навчально-виховного процесу тощо (доцент В. О. Гринько);
  • наукове дослідження в межах докторської дисертації «Теоретико-методичні засади професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи засобами змішаного навчання» (доцент І. Р. Пучков);
  • проведення онлайн-круглого столу з провідним фахівцем Інституту інформаційних технологій та засобів навчання АПН України; онлайн-конференції з колегами Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка з проблематики формування та розвитку дослідницької і цифрової компетентностей майбутніх педагогів (доцент О. Л. Кошелєв);
  • науково-методична допомога проекту «MEDI@NNA» з метою сприяння розвитку медіаграмотності, забезпечення освітньо-культурних потреб дітей і молоді (доцент Т. А. Євтухова);
  • запровадження та перевірка ефективності реалізації новітніх технологій початкового навчання на базі експериментального майданчика ЗЗСО № 3 міста Миколаївки (Слов'янський район);
  • запровадження в процес підготовки студентів бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта навчальних дисциплін «Медіаосвіта» та «Медіапедагогіка». Розробка та реалізація науково-дослідних проектів із формування цифрової та медіаграмотності в межах науково-проблемного гуртка (доценти Євтухова Т. А., Гринько В. О.).