Історія кафедри

Кафера була організована у 1993 році доктором педагогічних наук, професором В.Г. Григоренком Під керівництвом професора В.Г. Григоренка педагогічний колектив кафедри плідно працював над виконанням професійно актуальних тем науково-дослідницької роботи: “Оптимізація професійної підготовки студентів на основі диференційно-інтегрального підходу до розвитку педагогічних здібностей”; “Педагогічні засади фізичної і соціальної реабілітації учнів з вадами психофізичного розвитку”.

Результатом розробки означених тем стала підготовка та захист наступних дисертаційних робіт: у 1992 році В.Г. Григоренко в НДІ дефектології Російської академії педагогічних наук (м. Москва) захистив дисертацію на здобуття вченого ступеню доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка, а у 1993 році прийшов переатестацію й отримав національний диплом доктора педагогічних наук з аналогічного фаху.

У 1994 році в університеті під керівництвом доктора педагогічних наук, професора В.Г.Григоренка почала працювати аспірантура, яка дозволила підготувати свої науково-педагогічні кадри. Викладачі А.П. Глоба у 1986 році захистив дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата педагогічних наук з корекційної педагогіки (НДІ дефектології м.Москва), В.М. Пристинський– у 1992 році (Харківський державний педагогічних університет), Ю.Ю. Любезнов– у 1992 році (НДІ дефектології м.Москва), С.М. Віцько– у 1993 році (Державний педагогічний університет м.Одеса), А.Б.Зальцман – у 1996 році (Кардіологічний центр, м. Москва), Т.А.Євтухова – у 1996 році і Т.Л.Лактюшина (державний педагогічний університет, м.Одеса), А.А.Чехов – у 1997 році (Луганський державний педагогічний університет), В.В.Дичко – у 2001 році (державний педагогічний університет м.Одеса), О.М. Зінов’єв– у 2002 році (державний педагогічний університет м.Одеса) успішно захистили дисертації на здобуття вчених ступеней кандидата педагогічних наук з теорії та методики фізичної культури та корекційцної педагогіки.

Уперше в Україні і в СНД професором В.Г.Григоренко була розроблена та науково обґрунтована система фізичної та соціальної реабілітації інвалідів. Обґрунтовано теорію диференційно-інтегральних оптимумів впливу педагогічних факторів у корекційній роботі з дітьми аномального психофізичного розвитку. Розроблено і науково обґрунтовано систему етапного розвитку професійних здібностей педагогів на основі випередженого формування професійно-педагогічної мотивації. Здобутки науково-дослідницької роботи проф. В.Г. Григоренка викладено у 143 опублікованих працях (5 монографій, 98 навчальних посібників та методичних розробок). Він успішно керував аспірантурою, ним підготовлено 12 кандидатів наук. Великий рівень науково-дослідницьких досягнень професора В.Г.Григоренка було відзначено статтею у понятійно-термінологічному словнику “Спеціальна педагогіка” підготовленого Академією педагогічних наук України у 2003 році, ст.83. Доктор педагогічних наук, професор В.Г.Григоренко був членом спеціалізованої вченої ради К4.063.01 при Південноукранському педагогічному універсітеті ім. К.Д.Ушинського (м. Одеса) та спеціалізованої Ради ДО98.02 із захисту докторських дисертацій при Чорноморському відділенні Міжнародного міжакадемічного Союзу.

Із січня 2004 року кафедру очолював кандидат наук з фізичного виховання і спорту, доцент С.М. Борщов. У 2003 році захистив дисертацію на тему «Психофізична підготовка юних гімнастів», було присвоєно науковий ступінь кандидата наук з фізичного виховання та спорту зі спеціальності 24.00.01 «Олімпійський і професійний спорт». У 2007 році присвоєно вчене звання доцента кафедри теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації. Кількість опублікованих науково-методичних праць: понад 100 .

Із червня 2008 року кафедру очолила доктор педагогічних наук, доцент С.О. Омельченко. У лютому 2010 року С. О. Омельченко було присвоєно вчене звання професора кафедри теоретичних та методичних основ фізичного виховання і реабілітації. Із травня 2012 року Світлана Олександрівна обіймала посаду в.о. ректора Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет», під її керівництвом Слов’янський державний педагогічний університет 01.06.2012 р. було реорганізовано шляхом приєднання до Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет». Із листопада 2012 р. і по теперішній час - ректор ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет». За період педагогічної діяльності С.О. Омельченко було нагороджено Почесною грамотою Міністерства освіти України (1999 р.), Нагрудний знак «Відмінник освіти України» (2002 р.) та Нагрудний знак «Василь Сухомлинський» (2007 р.). Кількість опублікованих науково-методичних праць: понад 200.

Із 2015 року завідувачем кафедри став доктор філософських наук, професор Ігор Анатоліьович Федь. Має базову медичну освіту (ДонМІ, 1988); спеціалізації: невідкладна кардіологія, фізіотерапія голекорефлексотерапія. Із 2008 р. по 2013 працював завідувачем кафедри культурології та кіно-телемистецтва Луганського національного університету ім. Т. Шевченка. Із 2013 р. по серпень 2015 р. професор, зав. кафедри філософії, декан Луганського національного аграрного університету. Із 2009 по 2014 р. здійснював керівництво аспірантурою спеціальності «естетика» та «теорія і історія культури». Очолював Вчену раду зі спеціальності «Історія філософії» при ЛНУ ім. Т. Шевченка. Під керівництвом Федь І.А. захищені 2 кандидатські дисертації. Кількість опублікованих науково-методичних праць: понад 100.