Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою іноземних мов

Ступінь «бакалавр»

  1. Іноземна мова (за професійним спрямуванням)
  2. Професійна іншомовна підготовка
  3. Практикум усного і писемного мовлення(англійська мова)
  4. Практична фонетика(англійська мова)
  5. Практична граматика (англійська мова)
  6. Практика усного і писемного мовлення (німецька мова)
  7. Практична фонетика та граматика німецької мови
  8. Практичний курс англійської мови
  9. Методика навчання англійської мови