Професорсько-викладацький склад кафедри

Дмитрієва Ірина Володимирівна

Доктор педагогічних наук, професор

Завідувач кафедри

Ірина Володимирівна у 1988 році закінчила з відзнакою Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «олігофренопедагогіка і логопедія». З 1988 року за призначенням працювала асистентом кафедри дефектології Слов’янського державного педагогічного інституту, з 1994 року у зв’язку з реорганізацією кафедри дефектології – асистентом кафедри методик корекційного навчання. З 1988 року по 1990 рік – за сумісництвом працювала вихователем початкових класів для дітей з комплексними порушеннями та керівником гуртку образотворчого мистецтва у Слов’янській школі-інтернаті для сліпих та слабозорих дітей.

З 1999 р. по 2002 р. – цільова аспірантка Інституту дефектології АПН України (науковий керівник – Синьов Віктор Миколайович, дійсний член Національної Академії педагогічних наук України, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри правової та соціальної педагогіки Інституту внутрішніх справ при Національній академії внутрішніх справ). В 2002 році достроково захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за темою «Корекція художнього сприймання розумово відсталих підлітків засобами образотворчого мистецтва» за спеціальністю 13.00.03 – корекційна педагогіка. У цьому ж році Дмитрієва І.В. повертається на кафедру методик корекційного навчання СДПІ на посаді старшого викладача, а з 2003 року працює доцентом цієї кафедри.

З 2003 по 2008 рр. Дмитрієва І. В. працює старшим науковим співробітником лабораторії олігофренопедагогіки Інституту спеціальної педагогіки АПН України (за сумісництвом). Приймає активну участь у створенні освітніх стандартів, програм навчальних дисциплін та навчальних посібників для розумово відсталих учнів, розробляє навчальні програми та навчально-методичні посібники для студентів тощо.

У 2005 році отримала вчене звання доцента кафедри методик корекційного навчання. З 2005 по 2008 рр. – цільова докторантка Інституту корекційної педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (очна форма навчання; науковий консультант – Синьов Віктор Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України, директор Інституту корекційної педагогіки і психології НПУ імені М. П. Драгоманова).

З 1 січня 2009 року – завідувач кафедри методик корекційного навчання Слов’янського державного педагогічного університету.

У вересні 2009 році Дмитрієва І. В. захистила дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка за темою «Корекційні функції естетичного виховання та механізми їх реалізації в старших класах допоміжної школи».

У 2010 році Дмитрієва І. В. брала участь у відкритому конкурсі «Жінка Донбасу 2010», стала переможцем цього конкурсу в номінації «Жінка – науковець року». Лауреат обласного конкурсу «Кращий працівник 2011 року в галузі освіти» в номінації «Кращий завідувач випускової кафедри вищого навчального закладу».

З 2011 року є членом спеціалізованої вченої ради Інституту корекційної педагогіки і психології НПУ імені М. П. Драгоманова та спеціалізованої вченої ради Інституту спеціальної педагогіки АПН України (м. Київ).

Ірина Володимирівна є автором близько 200 публікацій, серед них: монографії, навчальні програми з образотворчого мистецтва для дітей із особливими освітніми потребами (з грифом МОН України), навчально-методичні посібники, статті в наукових вітчизняних та закордонних виданнях, матеріалах Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних конференцій тощо. Важливим у наукових доробках Ірини Володимирівни є демократизм, прямота, чесність, вірність етичним нормам виховання, навчання та корекції особистості дітей з особливими освітніми потребами, вірність дефектологічній науці, гуманістичне ставлення до дітей.

У 2010 році Дмитрієвою І. В. ініційовано видання науково-методичного збірника «Теоретичне та методичне забезпечення навчання й виховання дітей з особливими освітніми потребами», де вона призначена головним редактором.

І. В. Дмитрієва – керівник науково-консультативного та волонтерського центру з питань організації освітнього простору та абілітації осіб із особливими освітніми потребами при Донбаському державному педагогічному університеті.

Керівник науково-дослідної лабораторії із теми дослідження «Порушення взаємодії інтелектуальної й емоційної сфер у розумово відсталих осіб та психолого-педагогічні умови їх корекції».

Голова Слов’янського осередку Української Асоціації корекційних педагогів.

Науковий консультант із питань організаційно-педагогічних умов інтеграції дітей із особливими освітніми потребами в загальноосвітній простір обласних базових шкіл – ЗОШ № 5 профільного навчання м. Бахмута та ЗОШ № 15 м. Слов’янська Донецької обласної ради.

Науковий керівник дисертаційних досліджень аспірантів та здобувачів, наукових досліджень студентів. Ірина Володимирівна неодноразово отримувала подяку за активну участь у організації та проведенні щорічної Всеукраїнської студентської олімпіади (з міжнародною участю) з напряму «Корекційна освіта (за нозологіями)».

Член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти.

За вагомий особистий внесок у розвиток освіти і науки, високий професіоналізм Дмитрієва І.В. нагороджена багатьма почесними грамотами.

Сучасний напрямок науково-дослідної роботи: «Порушення взаємодії інтелектуальної та емоційної сфер у розумово відсталих осіб та психолого-педагогічні умови їх корекції».

Дисципліни, які викладає: спеціальна методика української мови; спеціальна методика образотворчого мистецтва з основами артпедагогіки; методичне забезпечення інклюзивної освіти та ін. Розроблено ряд курсів для дистанційного навчання студентів.

Одинченко Лариса Костянтинівна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Лариса Костянтинівна у 1986 році закінчила дефектологічний факультет Слов’янського державного педагогічного інституту за спеціальністю «олігофренопедагогіка і логопедія».

На кафедрі працює з 1988 року.

У 1996 році захистила дисертаційне дослідження за темою «Розвиток спеціальної освіти розумово відсталих учнів в Україні (1918 – 1941 рр.)» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка (науковий керівник – доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України Віталій Іванович Бондар, директор Інституту спеціальної педагогіки АПН України, м. Київ).

Із 2007 р. – декан спец. факультету «Корекційна педагогіка».

З 2007 р. по 2011 р. працювала заступником відповідального секретаря та відповідальним секретарем приймальної комісії Слов’янського державного педагогічного університету.

Одинченко Л. К. – автор близько 200 науково-методичних публікацій, серед них: навчальні програми з географії для 6 – 9-х класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів для розумово відсталих дітей (з грифом МОН України); підручники, навчальні посібники, робочі зошити з географії для 6 – 9-х класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (з грифом МОН України); навчально-методичні посібники з методики викладання географії в спеціальній школі; наукові статті у провідних виданнях України і ближнього зарубіжжя, закордонних виданнях; навчальні програми для здобувачів факультетів спеціальної освіти педагогічних університетів та ін.

За навчальними програмами, підручниками і посібниками з географії Лариси Костянтинівни працюють всі спеціальні загальноосвітні навчальні заклади України.

Одинченко Лариса Костянтинівна – член експертної комісії факультету спеціальної освіти.

Керівник дисертаційних досліджень аспірантів, студентського наукового гуртка.

Член Слов’янського осередку Української асоціації корекційних педагогів.

Під керівництвом Л. К. Одинченко студенти неодноразово отримували дипломи ІІ і ІІІ ступеня на Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт, Всеукраїнських (з міжнародною участю) студентських олімпіадах зі спеціальності «Корекційна освіта» (за нозологіями).

За багаторічний період педагогічної діяльності Одинченко Л. К. нагороджена багатьма почесними відзнаками: грамотами, подяками, дипломами, в тому числі, від Головного управління освіти і науки Донецької області, Слов’янської міської ради.

Сучасний напрямок науково-дослідної роботи: «Теоретико-методичні засади навчання географії учнів з особливими освітніми потребами».

Дисципліни, які викладає: спеціальна методика географії; основи теорії і методики виховної роботи; спеціальна методика математики; сучасні інформаційно-комунікаційні технології навчання дітей з інтелектуальними порушеннями та ін. Розроблені курси для дистанційного навчання здобувачів.

Співак Людмила Анатоліївна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Людмила Анатоліївна у 1973 році закінчила Донецький державний університет. У 1974 році прийшла на роботу до Слов'янського державного педагогічного інституту.

У 1989 році захистила дисертаційне дослідження за темою «Корекційна спрямованість фенологічних спостережень в старших класах допоміжної школи» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка (науковий керівник – канд. пед. наук, старший науковий співробітник В. Є. Турчинська).

З 1988 р. по 1993 рр. – заступник декана дефектологічного факультету.

З 1997 по 2003 рр. – декан дефектологічного факультету.

Співак Л. А. – автор понад 160 науково-методичних публікацій, серед них: методичні посібники, навчальні посібники та навчальні програми, зокрема «Програма з природознавства для 6–9-х класів допоміжної школи (І-ІІ відділення)» за якою в умовах диференційованого навчання працювали усі спеціальні школи України, навчальні посібники (у співавторстві з А. С. Хілько) «Невропатологія», «Основи генетики в дефектології» (з грифом МОН України), «Методика викладання фізичної культури в спеціальній школі», «Ритміка в спеціальній школі», «Програма з побутової хімії і фізики для 7–9- х класів спеціальної загальноосвітньої школи» (з грифом МОН України), наукові статті, у тому числі й в закордонних виданнях, та ін. Коло наукових інтересів Людмили Анатоліївни включає вивчення психолого-педагогічних проблем навчання і виховання учнів з особливими освітніми потребами. Здійснює активну науково-дослідну роботу в спеціальних загальноосвітніх закладах, учасник багатьох Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференцій.

Неодноразово виступала офіційним опонентом при захисті кандидатських дисертацій, рецензентом авторефератів дисертаційних досліджень зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка.

Член Слов’янського осередку Української асоціації корекційних педагогів.

Вчений секретар вченої ради факультету спеціальної освіти.

Керівник дипломних та магістерських робіт студентів, студентського наукового гуртка, педагогічної практики студентів.

Член-кореспондент Міжнародної академії наук педагогічної освіти.

За сумлінну працю, особистий внесок у справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну діяльність нагороджена Грамотою Міністерства освіти і науки України, а також грамотами за якісну підготовку студентів до Конкурсу студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук, за високі показники в науковому рейтингу серед доцентів ДДПУ, за перемогу у конкурсі «Викладач очима студентів» та ін.

Сучасний напрямок науково-дослідної роботи: «Оптимізація процесу викладання дисциплін природничого циклу в спеціальній загальноосвітній школі для дітей з особливими освітніми потребами».

Дисципліни, які викладає: спеціальна методика природознавства та побутової фізики і хімії; спеціальна методика історії України та курсу «Я у світі» та ін. Розроблені курси для дистанційного навчання здобувачів.

Гіренко Ніна Андріївна

Кандидат педагогічних наук, доцент

Ніна Андріївна у 1979 році закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «олігофренопедагогіка і логопедія».

На кафедрі працює з 1985 року.

У 1996 році захистила дисертаційне дослідження за темою «Сенсомоторний розвиток учнів допоміжної школи в процесі трудового навчання» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук зі спеціальності 13.00.03 – корекційна педагогіка (науковий керівник – Віталій Іванович Бондар, дійсний член АПНУ, доктор педагогічних наук, професор, директор Інституту спеціальної педагогіки АПНУ).

З 1997 по 2003 рр. – заступник декана дефектологічного факультету.

Гіренко Ніна Андріївна – автор понад 100 науково-методичних публікацій, серед них: навчальні програми з соціально-побутового орієнтування для 5-10 класів спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів (з грифом МОН України) у співавторстві з видатним українським дефектологом Г. М. Мерсіяновою, навчально-методичний посібник «Методика викладання історії в допоміжній школі», методичні посібники «Методика викладання соціально-побутового орієнтування в спеціальній школі» та «Соціально-побутове орієнтування в спеціальній школі» для студентів вищих навчальних закладів; навчальний посібник із соціально-побутового орієнтування для спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів «Світ навколо тебе» (5 клас) (з грифом МОН України), якій запропоновано всім спеціальним школам України, та ін. Зареєстроване авторське право на один із навчальних посібників.

Гіренко Ніна Андріївна – постійний член профкому Донбаського державного педагогічного університету.

Керівник студентського наукового гуртка. Під керівництвом Ніни Андріївни студенти неодноразово отримували грамоти на Всеукраїнській (з міжнародною участю) студентській олімпіаді зі спеціальності «Корекційна освіта» (за нозологіями).

Методист педагогічної практики студентів.

Член Слов’янського осередку Української асоціації корекційних педагогів.

За багаторічну сумлінну працю Ніна Андріївна нагороджена багатьма грамотами та дипломами.

Сучасний напрямок науково-дослідної роботи: «Особливості розвитку дітей із особливими освітніми потребами у процесі трудового навчання».

Дисципліни, які викладає: спеціальна методика трудового навчання; спеціальна методика соціально-побутового орієнтування та ін. Розроблені курси для дистанційного навчання здобувачів.

Манько Олена Григорівна

Старший викладач

Олена Григорівна у 1973 році закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут за спеціальністю «олігофренопедагогіка і логопедія».

На кафедрі працює з 1975 року на посаді старшого лаборанта.

У 1988 році обрана за конкурсом на посаду асистента кафедри.

З 2000 року – старший викладач кафедри.

Манько О. Г. – автор понад 55 науково-методичних робіт, серед них: методичні рекомендації «Дидактичне забезпечення лекційного курсу «Спеціальна методика образотворчого мистецтва»», «Особливості організації самостійної роботи студентів з курсу «Спеціальна методика образотворчого мистецтва»», навчально-методичний посібник «Навчання грамоти дітей із інтелектуальними порушеннями» (у співавторстві з докт. пед. н., проф. Дмитрієвою І. В.), навчальні програми з спеціальної методики образотворчого мистецтва, статті у вітчизняних та закордонних науково-методичних виданнях та ін. Приймає активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях.

Олена Григорівна – профорг кафедри.

Голова комісії із виховної роботи у студентському гуртожитку.

Керівник студентського наукового гуртка, методист педагогічної практики студентів, куратор академічної групи.

Манько О. Г. – член Слов’янського осередку Української асоціації корекційних педагогів.

Сучасний напрямок науково-дослідної роботи: «Формування художньо-естетичної компетенції майбутніх психолого-корекційних педагогів.

Дисципліни, які викладає: спеціальна методика образотворчого мистецтва з основами артпедагогіки; спеціальна методика української мови та літератури. Розроблені курси для дистанційного навчання здобувачів.

Іваненко Аліна Сергіївна

Кандидат психологічних наук, старший викладач

Аліна Сергіївна у 2011 році закінчила з відзнакою Слов’янський державний педагогічний університет зі спеціальності «Психологія» та отримала освітній ступінь магістра за кваліфікацією «психолог, викладач вищого навчального закладу». У 2012 році закінчила з відзнакою магістратуру факультету спеціальної освіти за спеціальністю «Корекційна освіта (за нозологіями)».

Практичну діяльність розпочала в 2010 році на посаді практичного психолога у Краснолиманській спеціальній загальноосвітній школі-інтернаті № 34 Донецької обласної ради.

З 2012 р. – асистент кафедри.

З 2012 р. по 2015 р. навчалася у цільовій аспірантурі зі спеціальності 19.00.08 – спеціальна психологія Інституту корекційної педагогіки і психології Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова.

У 2016 році успішно захистила дисертаційне дослідження на тему «Формування уявлень про майбутню сім’ю у розумово відсталих підлітків» на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.08 – спеціальна психологія (науковий керівник – Синьов Віктор Миколайович, доктор педагогічних наук, професор, дійсний член АПН України, декан факультету корекційної педагогіки і психології НПУ імені М. П. Драгоманова).

З 2016 р. – старший викладач кафедри.

Аліна Сергіївна – автор понад 30 публікацій, серед них: методичні рекомендації «Методичні основи артпедагогіки в корекційній освіті», методичний посібник «Психологічна скарбничка» (у співавторстві з І. В. Дмитрієвою), статті в наукових вітчизняних та закордонних виданнях, матеріалах Міжнародних, Всеукраїнських та регіональних конференцій тощо.

Аліна Сергіївна – керівник педагогічної практики студентів.

Керівник студентського наукового гуртка, організовує студентів до участі у різних конкурсах наукових робіт.

Член Слов’янського осередку Української асоціації корекційних педагогів.

Сертифікований фахівець з АВА-терапії, сенсорної інтеграції, Денверської моделі раннього втручання ESDM.

Сучасний напрямок науково-дослідної роботи: Організація психолого-педагогічного процесу підготовки учнів із інтелектуальними порушеннями до сімейного життя. Впровадження технологій прикладного аналізу поведінки в процесі навчання дітей з РАС у інклюзивних та спеціальних закладах освіти.

Дисципліни, які викладає: спеціальна методика образотворчого мистецтва з основами артпедагогіки; технології навчання дітей з комплексними порушеннями, РАС та синдромом Дауна; психолого-педагогічний супровід та особливості роботи з родинами дітей з особливими освітніми потребами. Розроблені курси для дистанційного навчання здобувачів.

Івкова Ольга Михайлівна

Лаборант кафедри

Ольга Михайлівна у 2019 році зайняла посаду лаборанта кафедри технологій спеціальної та інклюзивної освіти.

У 2020 році з відзнакою закінчила Державний вищий навчальний заклад «Донбаський державний педагогічний університет». Отримала повну вищу освіту за спеціальністю 016 Спеціальна освіта та здобула кваліфікацію «Учитель-дефектолог. Вихователь дітей з вадами психофізичного розвитку. Асистент учителя загальноосвітнього навчального закладу з інклюзивним та інтегрованим навчанням».

Сучасний напрямок науково-дослідної роботи: «Виховання сенсорної культури у молодших школярів із інтелектуальними порушеннями».