Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

Цибулько Людмила Григоріївна - в.о. завідувача кафедри, доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки.

Напрям наукових досліджень: теорія та практика соціально-педагогічної роботи з дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування.

Лях Галина Романівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Напрям наукових досліджень: Формування педагогічної майстерності молодих вчителів.

Ковальова Ольга Володимирівна – кандидат педагогічних наук, доцент.

Напрям наукових досліджень: дослідження проблеми гуманізації та демократизації навчально-виховного процесу в педагогічній спадщині прогресивних педагогів XIX – XX ст.

Білецький Олексій Анатолійович – кандидат педагогічних наук, доцент.

Напрям наукових досліджень: розвиток народної освіти у Катеринославський губернії (друга половина XIX – початок XX ст.).

Плюхіна Наталія Петрівна – старший викладач.

Напрям наукових досліджень: Розвиток пізнавальної активності школярів та студентів.

Чумак Людмила Валентинівна – старший викладач.

Напрям наукових досліджень: соціальна адаптація вихованців дитячих закладів державної форми опіки.

Костюк Світлана Вікторівна – старший лаборант.