Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

Завідувач кафедри – Євтухова Тетяна Анатоліївна – доцент, кандидат педагогічних наук.

У 1990 році з відзнакою закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут, дефектологічний факультет, факультет фізичного виховання та підготовки вчителів початкових класів. По закінченні аспірантури у 1996 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Оптимізація корекційно-виховної роботи зі школярами з глибокими порушеннями зору на основі рухливих ігор професійно-побутового характеру». Із 1991 року працювала на кафедрі педагогіки спочатку асистентом, а згодом доцентом.

Викладає дисципліни педагогічного циклу та «Медіаосвіту». Керівник курсових, дипломних, магістерських і кандидатських досліджень.

Коло наукових інтересів: формування медіакомпетентності майбутніх учителів початкових класів.

Нагороджена грамотами Президії Національної Академії педагогічних наук України, Міністерства освіти і науки України, обласної держради, Слов’янського міського голови.

Автор понад 70 публікацій у наукових виданнях України та зарубіжжя, серед яких навчальний посібник «Дифференциально-интегральный подход в профилактике психических и физических утомлений», «Методика виховної роботи», «Педагогічна практика у початкових класах», «Влияние физической реабилитации на развитие психомоторики у слепых и слабовидящих детей» (у співавторстві) та ін.

Понад 9 років працювала редактором та ведучою на Слов’янському місцевому телеканалі «С-плюс».

Очолює «Інформаційно-культурний центр ДДПУ».

 


Сарієнко Владислав Костянтинович – кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: фахова підготовка вчителів початкових класів з математики в сучасних суспільних умовах відповідно до структури особистісно орієнтованого розвитку особистості.

Має понад 60 публікацій, із них 27 у фахових виданнях, 3 публікації із грифом Міністерства освіти і науки України, 2 навчальних посібника.

За результами діяльності в 1980 році нагороджений Орденом «Знак Почёта», в 1983 – Грамотою Міністерства освіти України, в 1986 – Почесним знаком «Відмінник народної освіти України».

Горобець Людмила Василівна Закінчила Харківський державний університет ім. О.М. Горького (1969). Кандидат біологічних наук (1973), доцент (1985). Працювала молодшим науковим співробітником, старшим науковим співробітником Українського науково-дослідного інституту рибного господарства (1969 – 1979), старшим викладачем, доцентом кафедри анатомії і фізіології Слов’янського державного педагогічного інституту (1979-1984). Із 1984 р. – доцент кафедри біології, декан факультету підготовки вчителів початкових класів, із 2003 року по 2014 рік очолювала кафедру біології ДДПУ.

Горобець Л.В. – учений у галузі природничих наук.

Коло наукових інтересів – екологічне навчання і виховання та здоров’язберігаючі технології у навчальному процесі вузу та школи.

Автор понад 80 наукових праць.

Кошелєв Олександр Леонідович – кандидат педагогічних наук, доцент.

Коло наукових інтересів: активізація пізнавальної діяльності студентів.

Автор понад 60 наукових і науково-методичних праць. Здійснює керівництво студентським науковим гуртком «Алгоритмізація навчально-виховного процесу».

Здійснює керівництво дипломними і магістерськими роботами.

Відповідає за профорієнтаційну роботу на факультеті.

 

Гринько Вікторія Олександрівна – кандидат психологічних наук, доцент. Коло наукових інтересів: формування інформаційної культури у майбутніх вчителів початкових класів.

Займається організацією і проведенням конкурсу «Кращий конспект уроку в початковій школі з використанням ІКТ». Автор понад 40 наукових і науково-методичних праць.

Сарієнко Володимир Владиславович – кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Коло наукових інтересів: розвиток творчої пізнавальної діяльності при вивченні дисциплін природничо-математичного циклу.

Автор понад 30 наукових праць. Співавтор навчального посібника з математики (3 розділи) (2013).

Пучков Ігор Русланович – кандидат педагогічних наук, старший викладач.

Коло наукових інтересів: дидактичні засади структурування програмного забезпечення навчання фізико-математичних дисциплін у педагогічних університетах.

Автор понад 20 публікацій у наукових виданнях України, учасник Міжнародних наукових конференцій, які проходили як в Україні, так і за її межами.

Виконує обов’язки відповідального за протипожежну безпеку та охорону праці на факультеті.

Плахотський Олександр Віталійович – старший викладач.

У 1994 році закінчив художньо-графічний факультет Курського державного педагогічного інституту за спеціальністю викладач образотворчого мистецтва, креслення та технічного трудового навчання.

Коло наукових інтересів: розвиток образотворчо-художніх здібностей майбутніх учителів початкових класів у процесі фахової підготовки.

Викладає такі дисципліни: образотворче мистецтво з методикою навчання, основи комп’ютерної графіки, творча майстерня.

Фундатор студії образотворчого мистецтва PLANETA. Організатор виставок художньої творчості студентів та власних робіт.

Корягіна Наталія Валеріївна - cтарший лаборант.

Кравеліс Данило Дмитрович - лаборант.

Список наукових публікацій викладачів кафедри.

Адреса кафедри: м. Слов'янськ, вул. Університетська, 12, каб. № 17

Електронна адреса: kafpmd

Тел.: 0504260815