Кафедра медико-біологічних основ, охорони життя та цивільного захисту

Кафедра валеології та корекційної медицини була створена в 1996 р. на базі кафедр цивільної оборони, медичних знань та медико-біологічних основ фізвиховання і спорту як загальноінститутська і стала першою кафедрою валеології в історії серед вищих педагогічних закладів України.

З 2001 року вона увійшла до складу факультету фізичного виховання СДПУ. З 1996 року по 2011 рік кафедру очолював доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, відмінник освіти, Член-кореспондент Академії наук технологічної кібернетики України Самойлович Віктор Анатолійович.

Віктор Анатолійович – автор 250 науково-практичних і науково-методичних публікацій. Головні його науково-дослідні досягнення в області фізіотерапії, курортології, стоматології, медичної та педагогічної валеології, лікувальної фізичної культури.

За його ініціативи було відкрито відділення валеології за спеціальністю «Фізична реабілітація та сестринська справа», що дало змогу поповнити лави співробітників медико-профілактичних закладів регіону та близького зарубіжжя, зокрема Росії, висококваліфікованими та ініціативними спеціалістами.

На кафедрі існує постійно діюча аспірантура за напрямом 14.01.33 – «Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія»

На сьогодні гідним продовжувачем справи і традицій кафедри є донька Віктора Анатолійовича – кандидат медичних наук, доцент Гутарєва Наталія Вікторівна.

Наталія Вікторівна має більше 85 науково-практичних і науково-методичних робіт, серед яких 5 патентів на винахід по темі "Реабілітаційні методи при лікуванні хронічної втоми (глінолікування, дієтичне лікування, фітотеравія)", видані Департаментом інтелектуальної власності Міністерства освіти та науки України, методики санаторно-курортного лікування синдрому хронічної утоми, 1 монографія «Біло-блакитна глина на службі реабілітації», методичні вказівки, навчальний посібник "Основи медичних знань", підручник "Вікова фізіологія".

На кафедрі працюють 10 співробітників. Викладацький склад – 8 осіб, з них 3 кандидата медичних наук, 2 кандидат педагогічних наук, 3 старших викладача.

За кафедрою закріплено 29 дисциплін медико-педагогічного профілю, які викладають фахівці різних спеціальностей з накопиченим досвідом наукової, практичної, медичної та педагогічної діяльності.

Завідувач кафедри керує науково-дослідною роботою за темою: «Медико-біологічна реабілітація у валеології (методи, чинники, засоби впливу на психічну, фізичну та розумову працездатність)». У рамках відзначеної теми співробітники кафедри у відповідності зі своїми планами залучають до творчої співпраці талановиту молодь. За результатами досліджень кафедральної теми викладачі готують наукові статті, методичні розробки, посібники, монографії, дипломні та магістерські роботи.

Викладачі кафедри працюють в тісному контакті із співробітниками лікувально-профілактичних та освітніх закладів нашого та інших міст.

Науково-методичною базою нашого університету є санаторій «Шахтобудівельник», де забезпечується навчальний процес факультетів фізичного виховання і факультету дошкільної освіти та практичної психології.

На базі міського центру «Здоров’я» згідно з планом-договором проводяться практичні заняття-тренінги з найбільш актуальних питань формування, зміцнення та відновлення здоров’я майбутнього нації.

На базі загально-освітньої школи № 12 Слов’янська, згідно з договором викладачі кафедри знайомлять педагогів школи з інноваціями в освіті, а саме валеологічними технологіями, методами оздоровлення школярів, беруть участь у батьківських зборах та науково-методичній роботі з вчителями щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я підростаючого покоління.

У зв’язку з наказом Міністерства освіти, науки, молоді та спорту України про обов’язкове введення в навчальні плани дисципліни «Цивільний захист» наші викладачі підвищили рівень кваліфікації на обласних курсах при науково-методичному центрі цивільного захисту Донецької області і взяли участь в науково-педагогічному семінарі на тему: «Актуальні проблеми викладання навчальної дисципліни «Цивільний захист» та «Безпека життєдіяльності» у вищих навчальних закладах І-ІV рівня акредитації».

Кафедра валеології та корекційної медицини є перспективною, відповідає всім вимогам вищої школи, має багато творчих ідей, упроваджень новітніх технологій і методик у науково-дослідницькій та медико-педагогічній діяльності.

 

Гутарєва Н.В. – завідувач кафедри, кандидат медичних наук, доцент. Працює в ДДПУ з 1996 року. Закінчила Донецький державний медичний інститут у 1992 році, за спеціальністю «Лікарська справа», кваліфікація – лікар-лікувальник. У 2010 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 14.01.33 – Медична реабілітація, фізіотерапія та курортологія за темою: “Застосування фізичних чинників на курортному етапі в комплексному відновлювальному лікуванні студентів з синдромом хронічної втоми”

Наукові інтереси: Проводить дослідження ультразвуком осіб, які страждають на патологію внутрішніх органів, щітоподібної залози, суглобів, при цукровому діабеті як симптоматичної патології, або як самостійних захворювань. А також займається проблемою застосування реабілітаційних заходів ( фізичних та психічних) у осіб молодого віку, які знаходяться в стресових та післястресових станах: методи теплолікування (грязі та глинолікування, парафіно- та озокеритолікування), таласотерапії, масажу, лікувальної терапії, міорелаксації та методу аутотренінгу, а також допоміжних методів: іпотерапії,арттерапіїї та інш.

Працює над темою докторскої дисертації « Комплексна ультразвукова діагностика структурно-функціональних порушень органів-мішеней при цукровому діабеті І-го типу»

Публікації: автор понад 87 науково-методичних публікацій.

 

Яковенко В.Г. – кандидат медичних наук, старший викладач. Працює в ДДПУ з 2011 року. Закінчила Донецький Національний медичний університет у 2000 році за спеціальністю «Лікарська справа», кваліфікація –лікар-лікувальник. У 2009 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 13.01.15 – Кардиологія за темою «Оцінка віддаленого прогнозу у хворих на ішемічну хворобу серця за допомогою стресової ехокардіографії з чрезстравохідної стимуляції передсердь».

Наукові інтереси: легенева артеріальна гіпертензія, оцінка віддаленого прогнозу та особливості лікувальних підходів

Публікації: автор понад 40 науково-методичних публікацій.

Макаренко А.В. – кандидат педагогічних наук, доцент. Працює в ДДПУ з 2003 року. Закінчив у 2000 році Слов’янський державний педагогічний інститут, медико-педагогічне відділення за спеціальністю «Фізична реабілітація, валеологія», кваліфікація – реабілітолог, валеолог.

Наукові інтереси: структурна і функціональна організація оганізму людини.  Фізіологічні процеси киснезабезпечуючих систем та резерви фунціональних можливосте в умовах фізичних навантажень, пониженого і підвищеного атмосферних тисків.

Публікації: автор понад 50 науково-методичних публікацій.

Мусхаріна Ю.Ю. – кандидат педагогічних наук, доцент. Працює в ДДПУ з 2007 року. Закінчила у 2002 році Слов’янський державний педагогічний інститут, медико-педагогічне відділення за спеціальністю «Фізична реабілітація, валеологія», кваліфікація – реабілітолог, валеолог.

Наукові інтереси: формування професіоналізму студентів щодо оздоровлення підростаючого покоління; вплив фізичної культури на різні аспекти здоров'я людини; культивування здорового способу життя серед студентської молоді; використання нетрадиційних методів оздоровлення у фізичному вихованні; формування професійного здоров'я майбутніх вчителів.

Публікації: автор понад 50 науково-методичних публікацій.

Буров Ю.В. – старший викладач. Працює в ДДПУ з 2001 року. Закінчив Слов’янський державний педагогічний інститут у 2001 році за спеціальністю «Логопедія і олігофренопедагогіка», кваліфікація – дефектологія.

Наукові інтереси: формування та зміцнення психічного здоров'я людини в умовах соціально-політичної нестабільності в Україні.

Публікації: автор понад 20 науково-методичних публікацій.

 

Контактна інформація:

Тел. 06262 23580

Вул. Леніна 12, аудиторія № 40а.