Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою теорії і практики початкової освіти

Ступінь  «бакалавр»

 1. Вступ до спеціальності
 2. Дитяча література
 3. Країнознавство
 4. Педагогічні технології у початковій освіті
 5. Методика навчання німецької мови
 6. Стилістика української мови
 7. Методика навчання ОГ «Природознавство»
 8. Методика навчання ОГ «Суспільствознавство»
 9. Методика навчання ОГ "Математика"
 10. Методика роботи з обдарованими дітьми в циклі природничих дисциплін
 11. Методика навчання літературного читання
 12. Практична граматика (англ. мова)
 13. Практична фонетика іноземною мови
 14. Каліграфія
 15. Образотворче мистецтво з методикою навчання
 16. Основи комп’ютерної графіки
 17. Основи інтерактивної комунікації
 18. Основи культури і техніки мовлення
 19. Музично-образотворчі основи в соціально–педагогічній діяльності
 20. СУМ з практикумом
 21. Структура наукових знань і пізнавальної діяльності
 22. Методика навчання української мови
 23. Теорія і практика розвитку мовлення
 24. СУМ з культурою мовлення
 25. Основи літературознавства
 26. Трудове навчання з практикумом
 27. Організація  і управління у початковій освіті
 28. Інформаційно-комунікаційні технології у навчанні іноземної мови
 29. Методика навчання іноземної мови
 30. Методика навчання англійської мови
 31. Практика усного і писемного мовлення (іноземна мова)
 32. Музичне мистецтво з методикою навчання
 33. Мультимедійні технології у мистецькій освіті
 34. Сучасна дитяча англійська література

Ступінь  «магістр»

 1. Технології навчання освітніх галузей початкової школи
 2. Методика навчання у ВНЗ методик початкової освіти
 3. Методика навчання у ВНЗ педагогіки початкової школи
 4. Електронна лінгвометодика
 5. Електронний контент навчання мистецьких дисциплін у ВНЗ
 6. Історія музичного мистецтва України
 7. Методика навчання хореографії
 8. Практикум народного танцю
 9. Практикум класичного танцю
 10. Практикум «Технології»
 11. Інформаційні технології у пропедевтиці початкового навчання
 12. Методика навчання інформатики
 13. Педагогічна інформатика
 14. Практична граматика англійської мови
 15. Методика навчання англійської мови
 16. Інноваційні технології вивчення англійської мови
 17. Лінгвокраїнознавство

Третій освітньо-науковий рівень

 1. Інформаційно-комунікаційні технології в педагогічних дослідженнях
 2. Історія початкової освіти в Україні
 3. Культура наукового мовлення
 4. Професійна компетентність учителя початкової школи
 5. Структура наукового знання і пізнавальної діяльності

 1. Наскрізна програма педагогічної практичної підготовки у ВНЗ студентів зі спеціальності 013 – Початкова освіта