Рада молодих учених

В університеті активно працює Рада молодих учених ДДПУ, яка є невід’ємною складовою діяльності університету і забезпечує інтеграцію освіти і науки.

Основними завданнями Ради є:

  1. Координація взаємодії студентів, аспірантів, молодих учених і самоврядних наукових молодіжних організацій наукових установ, вищих навчальних закладів України;
  2. Представлення інтересів молодих учених і студентів в органах управління університетом, установах і організаціях, навчальних закладах та наукових установах ;
  3. Підготовка пропозицій щодо створення правових та соціально-економічних умов для залучення талановитої молоді до роботи у науковій сфері, стимулювання професійної діяльності молодих учених у вітчизняних наукових установах та вищих навчальних закладах, підвищення їх фахового рівня і реалізації їх творчої та професійної активності;
  4. Консультативна підтримка молодих учених у питаннях науково-дослідницької діяльності, патентування, співробітництва з іноземними замовниками наукової продукції, тощо;
  5. Сприяння організації та проведенню конкурсів наукових робіт, формуванню колективів молодих учених для виконання перспективних наукових проектів.

Голова Ради молодих учених:

Стьопкін Андрій Вікторович – кандидат фізико-математичних наук, доцент кафедри математики та інформатики.

Заступник голови Ради молодих учених:

Шулик Тетяна Валеріївна – кандидат педагогічних наук, керівник підрозділу моніторингу якості вищої освіти.

Члени Ради молодих вчених:

Березка Софія Вікторівна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри практичної психології;

Бєлікова Марія Валентинівна – асистент кафедри загальнотехнічних дисциплін, безпеки життєдіяльності та автосправи;

Брусенко Аліна Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри дошкільної освіти та соціальної роботи;

Дичко Данило Владиславович – кандидат біологічних наук, кафедра фізичної терапії, фізичного виховання та біології;

Григоренко Григорій Валерійович – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри МВСПД;

Дьяковська Галина Олександрівна – кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії, соціально-політичних та правових наук;

Іваненко Аліна Сергіївна – кандидат психологічних наук, доцент кафедри технологій спеціальної та інклюзивної освіти;

Клімашевська Ганна Романівна – аспірант кафедри теорії і практики початкової освіти;

Козаченко Юлія Олександрівна – секретар друкарка підрозділу моніторингу якості вищої освіти;

Крутогорський Ярослав Володимирович – кандидат економічних наук, старший викладач кафедри менеджменту;

Лях Оксана В’ячеславівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри германської та слов’янської філології;

Омельченко Марина Сергіївна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри спеціальної педагогіки та інклюзії;

Сипчук Єгор Юрійович – студент першого курсу магістерського рівня вищої освіти фізико-математичного факультету;

Шелепун Альона Станіславівна – старший лаборант кафедри прикладної психології.

Шульга Тетяна Вікторівна – завідувач аспірантури.