І. Формула спеціальності

«Історія філософії» - галузь науки, яка здійснює науково-теоретичне осмислення соціально-культурних витоків, конкретно-історичного змісту різноманітних світоглядних концепцій, філософських напрямків та визначних авторських наукових систем, що справили відчутний історичний вплив на культурний розвиток відповідних епох, регіонів і народів, та не втратили свого значення для подальшого збагачення духовних цінностей людства.

І. Формула спеціальності

«Соціальна філософія» – філософська наука, що досліджує суспільство, історію та людину як суб’єкта діяльності та соціокультурних взаємодій, вивчає сутність та форми існування соціальної реальності.

«Філософія історії» – галузь філософського знання, що вивчає історичний процес та його складові як своєрідні, внутрішньо розгалужені і водночас цілісні утворення в їхньому взаємозв’язку і змінах; природу, способи та форми історичного пізнання, особливості та форми використання історичних знань.