Оновлення та модернізації освітньої програми «Середня освіта (Математика)»

08 червня 2022 року на фізико-математичному факультеті ДДПУ відбулось засідання робочої групи з оновлення та модернізації освітньої програми «Середня освіта (Математика)» підготовки здобувачів магістерського РВО.

В засіданні взяли участь стейкхолдери: Рульова Надія Григорівна – директор ЗОШ I-III ст. №10 Слов'янської міської ради Донецької області; Воробйова Світлана Іванівна – старший викладач кафедри природничо-математичних дисциплін та методики їх викладання, Донецький ОБЛІППО; Гайдар Сергій Олегович – вчитель математики Слов'янського ЗЗСО №15; Ковальова Катерина Дмитрівна – студент 1 курсу денної форми навчання на 2-му (магістерському) РВО за ОП «Середня освіта (Математика)»; Чашечникова Ольга Серафімівна – завідувач кафедри математики Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка
та розробники ОП: Чайченко Станіслав Олегович – керівник групи забезпечення спеціальності 014 Середня освіта (Математика); Беседін Борис Борисович – гарант освітньої програми (магістерський РВО) Кадубовський Олександр Анатолійович – гарант освітньої програми (бакалаврський РВО).

Було обговорено розроблені проекти освітньої програми і навчального плану. Внесено ряд пропозицій щодо вдосконалення вибіркової складової ОП.
За результатами обговорення в цілому ОП та навчальний план схвалено і рекомендовано до впровадження на фізико-математичному факультеті ДДПУ у 2022-2023 н.р.

 

Залучення роботодавців до участі у наукових дослідженнях здобувачів ОП Середня освіта (Трудове навчання та технології) (Всеукраїнській науково-практичній конференції ДДПУ)

До дня науки України 19–20 травня 2022 р. на кафедрі теорії і практики технологічної та професійної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» відбулося секційне засідання Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Перспективні напрями сучасної науки та освіти». У заході взяли участь викладачі, співробітники та аспіранти кафедри, студенти-здобувачі вищої освіти бакалаврського та магістерського рівнів, науковці з інших педагогічних вишів, викладачі професійних ліцеїв, вчителі трудового навчання, фахівці обласного та міського центрів технічної творчості дітей та юнацтва.
На засіданні обговорювалися нагальні питання професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання, дистанційного навчання учнів в умовах воєнного стану в країні, використання нових ІТ і педагогічних технологій в освітньому процесі закладів вищої педагогічної та загальної середньої освіти.
Великий інтерес викликали доповіді стейкхолдера ОП «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» другого (магістерського) рівня ВО, кандидата педагогічних наук, викладача Торецького професійного ліцею Клейно Є. О., присвячене проблемам трансформації освітнього процесу в умовах діджиталізації країни. Стейкхолдер Ніколаєнко О. В., директор КЗ «Станція юних техніків» м. Слов’янська, висвітлив питання щодо формування здоров’язбережувальної компетентності у вихованців пнз на заняттях гуртка.
Конференція пройшла в творчій атмосфері з інтенсивним обговоренням можливостей використання представлених результатів в освітньому процесі.

Науково-практичний семінар «Професійна діяльність викладача закладу вищої освіти у контексті сучасних змін освітньої галузі»

У рамках роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів і молодих учених «Перспективні напрями сучасної науки та освіти» на кафедрі педагогіки вищої школи 18.05.2022 р. було проведено кафедральний науково-практичний семінар «Професійна діяльність викладача закладу вищої освіти у контексті сучасних змін освітньої галузі».
У роботі семінару взяли участь викладачі кафедри педагогіки вищої школи, зовнішні стейкґолдери: директор Комунального закладу «Покровський педагогічний коледж» к.пед.н. Олійник Олена Іванівна, в.о. ректора Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Краматорськ) к.пед.н., доц. Бурцева Юлія Олександрівна, директор Слов’янського багатопрофільного регіонального центру професійної освіти імені П.Ф. Кривоноса Гусейнов Самандар Надирович, директор Слов’янського енергобудівного фахового коледжу Турка Віктор Миколайович, директор Державного закладу професійної освіти «Сіверський професійний ліцей» Стиранець Володимир Іванович, фахівці-практики: заступник директора з навчальної роботи Комунального закладу «Покровський педагогічний коледж» к.пед.н., доц. Нємцева Наталія Сергіївна, старший майстер виробничого навчання Слов’янського багатопрофільного регіонального центру професійної освіти імені П.Ф. Кривоноса Бондаренко Наталія Володимирівна, здобувачі другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки.
Під час онлайн засідання було обговорено питання щодо теоретико-практичних аспектів підготовки викладачів ЗВО, особливостей їх професійного розвитку в контексті цивілізаційних змін, використання інтерактивних методів навчання у професійній діяльності та формування цифрової компетентності в умовах закладу вищої освіти. Присутні на семінарі зазначили актуальність висвітлених проблем на сучасному етапі розвитку освіти і науки.

Секційне засідання кафедри менеджменту «Управління розвитком організацій в умовах системних дисбалансів»

У рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Перспективні напрями сучасної науки та освіти» 18 – 19 травня 2022 року на базі Донбаського державного педагогічного університету (м. Дніпро) було проведено онлайн-засідання секції кафедри менеджменту «Управління розвитком організацій в умовах системних дисбалансів». У роботі секції взяли активну участь викладачі кафедри менеджменту, провідні фахівці інших закладів освіти України, зокрема залучено представників міжнародної наукової спільноти, стейкхолдери-роботодавці, серед яких:

  • к.е.н., професор Должанський І.З. (Аріельський університет, м. Аріель, Ізраїль);
  • д.е.н., професор Грозний. І.С., (ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти м. Біла Церква);
  • д.е.н., професор Храпкіна В.В. (Національний університет «Києво-Могилянська академія»);
  • д.е.н., професор Матукова Г.І. (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця);
  • д.е.н., професор, Попова О.Ю. (Донецький національний технічний університет (м. Луцьк),

Із привітальним словом виступив професор Аріельского університету (Ізраїль), к.е.н., проф. Должанський І.З. У процесі роботи секції було обговорено багато суспільно значущих питань, що пов’язані з функціонуванням економіки в умовах військової агресії, виходу з періоду стагнації під час коронакризи. Активні позиції під час дискусій займали і студенти факультету гуманітарної та економічної освіти, що підготували цікаві доповіді Р. Кулієв, Д. Суровцева. Сподіваємося, що наявність широкої наукової спільноти, а також молодого покоління науковців стануть рушійними силами для подальшої відбудови України та економічного розвитку!

Гостьова лекція академіка НАПН України, доктора пед. наук, проф. Тамари Семенівни Яценко

У рамках тісної співпраці зі стейкхолдерами 19 травня 2022 року на платформі Google Meet відбулася гостьова лекція дійсного члена НАПН України, доктора психологічних наук, професора Яценко Тамари Семенівни на тему «Актуальні проблеми розвитку практичної психології». На лекції були присутніми наукові співробітники Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи НАПН України; викладачі та студенти кафедри практичної психології Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет» (м. Слов’янськ), Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова (м. Київ), Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини, Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ (м. Дніпро).