Співпраця зі стейкхолдерами: обговорення модернізованої освітньої «Практична психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія для здобувачів 2022 року вступу

22.06.22 р. відбулось розширене онлайн засідання кафедри практичної психології на яке було запрошено представників стейкхолдерів: Митник О.Я. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова; Галушко Л.Я. – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (представники академічної спільноти); Бабенко О. А. – директорка Слов’янського педагогічного ліцею; Головко В.А. – директорка комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» м. Бахмут Донецької області; Катляров О.В. – директор Слов’янського хіміко-механічного технікуму; Лічман В.В. – завідувачка ЗДО № 55 «Лелека» Слов’янської міської ради Донецької області (представники роботодавця); Древняк Ю.М. – фахівець комунальної установи інклюзивно-ресурсного центру Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області; Зарицький О.О. – практикуючий психолог в модальності транзактний аналіз, психотерапевт, CFT та ACT практик, арт-терапевт, фахівець по роботі з МАК, викладач Інституту практичної психології Ольги Гаркавець, член УСТА, НПА, УАТА (представник практиків); Редько К.С. – випускниця 2017 р. (спеціальність 053 Психологія), практичний психолог в Комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний центр Слов’янської міської ради Донецької області» (представник випускників, практиків); Міхеєва Д.П. – здобувачка 1 курсу ОПП «Практична психологія» спеціальності 053 Психологія ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Голєва А.К. – здобувачка 2 курсу ОПП «Практична психологія» спеціальності 053 Психологія ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Кузнецова А.М. – здобувачка 3 курсу ОП «Практична психологія» спеціальності 053 Психологія ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (представники здобувачів). Під час онлайн зустрічі було презентовано та обговорено модернізовану Освітньо-професійну програму «Практична психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, заслухано рецензії та відгуки на ОП. Стейкхолдери висловили цілком позитивну оцінку ОП та надали свої пропозиції щодо удосконалення освітньої програми.

Обговорення освітніх програм

23.06.2022 року на кафедрі соціальної роботи пройшло онлайн засідання із залученням роботодавців (Головаченко А.М. – начальниця Центру надання адміністративних послуг м. Слов’янська Донецької області, Павлова В.М. – директорка Слов’янського міського Центру соціальних служб, Пасічник К.І. – заступниця начальника управління соціального захисту населення Слов'янської міської ради, Кобзиста А.В. – заступниця директора Комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Слов’янської міської ради Донецької області», Смєлкова І.О. – психолог «Клініка дружня до молоді»), під час якого були обговорені освітні програми: «Соціальна робота» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, «Соціальне забезпечення» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та «Соціальна робота» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Взаємодія зацікавлених сторін: роботодавців та ЗВО

Важливу роль під час налагодженого партнерства закладу освіти з ключовими стейкголдерами становить їхня безпосередня участь у процесі діяльності ЗВО. 13 червня 2022 року відбулося обговорення змін та пропозицій щодо ОПП «Середня освіта (Українська мова та література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти та ОПП «Cередня освіта (Українська мова і література). Середня освіта (Мова і література (англійська))» другого (магістерського) рівня вищої освіти, у якій взяли участь гаранти освітніх програм доц.Падалка Р.М. та доц.Нестелєєв М.А.),члени проєктних груп, зокрема проф.Біличенко О.Л., завідувач кафедри української мови та літератури, та стейкхолдери Ковальова Наталія Миколаївна, заступник директора з НВР Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Черкаської селищної ради та Данилейченко Інна, здобувач другого (магістерського) рівня. У результаті обговорень дійшли висновків, що необхідно внести зміни в зміст ОПП відповідно до рішень та наказів ДДПУ за результатами проведених акредитаційних експертиз ОП другого (магістерського) рівня, що може бути використано в подальшій професійній діяльності. Загалом ОПП заслуговують на їх практичне впровадження в навчально-виховний процес філологічного факультету.

Державна атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 Менеджмент

02.06.22 р. та 14.06.22 р. на факультеті гуманітарної та економічної освіти (спеціальність 073 Менеджмент) відбулася Державна атестація здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти заочної та денної форм навчання відповідно. Усі студенти успішно склали єдиний державний кваліфікаційний іспит, з чим їх привітали: Перший проректор ДДПУ, член атестаційної комісії, д. пед. н., проф. Набока О.Г.; голова атестаційної комісії, завідувач кафедри педагогіки, психології та менеджменту Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти д. екон. н., проф. Грозний І.С.; декан ФГЕО д. пед. н., проф. Саяпіна С.А.; завідувач кафедри менеджменту, член атестаційної комісії д. екон. н., проф. Коверга С.В.; заступник декана ФГЕО, член атестаційної комісії, к.пед.н., доц. Попова Г.В.

Від щирого серця побажали здобувачам вищої освіти щасливого особистого та професійного життя, миру та Перемоги! З нетерпінням очікуємо нових зустрічей в магістратурі!

Усе буде Україна!!!

Оновлення та модернізації освітньої програми «Середня освіта (Фізика)»

14 червня 2022 року на фізико-математичному факультеті ДДПУ відбулось засідання робочої групи з оновлення та модернізації освітньої програми «Середня освіта (Фізика)» підготовки здобувачів магістерського РВО.

В засіданні взяли участь стейкхолдери: Іванов Сергій Юрійович – директор Хрестищенської ЗОШ І – Ш ступенів Слов'янської районної ради Донецької області; Масич Віталій Васильович – доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри фізики ХНПУ імені Г. С. Сковороди; Єкімов Євгеній Олександрович – студент 1 курсу денної форми навчання на 2-му (магістерському) РВО за ОП «Середня освіта (Фізика)»;
та розробники ОП: Ткаченко Володимир Миколайович – гарант освітньої програми (магістерський РВО); Лимарєва Юлія Миколаївна – гарант освітньої програми (бакалаврський РВО); Костіков Олександр Петрович – викладач кафедри фізики; Бєлошапка Олександр Якович – викладач кафедри фізики.

Під час засідання було обговорено розроблені проекти освітньої програми та навчального плану. Внесено ряд пропозицій щодо вдосконалення вибіркової складової ОП.
За результатами обговорення в цілому ОП та навчальний план схвалено і рекомендовано до впровадження на фізико-математичному факультеті ДДПУ у 2022-2023 н.р.