Засідання секції психологічних наук кафедри психології

21 травня 2024 року відбулося засідання секції психологічних наук в межах Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Перспективні напрями сучасної науки та освіти». Онлайн проходив за напрямом роботи «Теоретико-методологічні засади формування адаптаційного потенціалу особистості в сучасних умовах життєздійснення». Роботу психологічної секції розпочала словами вітання завідувач кафедри психології, професор Анаіт Мелоян. У онлайн-конференції приймали участь стейкголдери освітніх програм Психології, запрошені гості, випускники, викладачі кафедри психології, аспіранти, здобувачі бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти. Доповідачі висвітлили актуальні теми, які ґрунтовно представили аудиторії:
Тетяна Ярцева – стейкголдер, психолог мобільної мультидисциплінарної команди з охорони психічного здоров’я КНП Обласної клінічної психіатричної лікарні м. Слов’янськ. Тема доповіді: «Особливості психологічної роботи з невизначеною втратою»;
Світлана Глущенко – стейкголдер, начальник відділу активної підтримки безробітних Слов’янського МЦЗ. Тема доповіді: «Принципи та механізми отримання ваучера на навчання».
Тетяна Кайоткіна – стейкголдер, завідувач психологічного центру та соціальної роботи управління освіти Костянтинівської територіальної громади. Тема доповіді: «Актуальні проблеми психологічного супроводу освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти в умовах бойових дій»;
Марія Гаража – стейкголдер, голова ГО Точка рівноваги (психосоціальна підтримка вразливим категоріям населення області). Тема доповіді: «Психологічна травма: ознаки, критерії та принципи консультування».
Запрошені гості:
Олена Шевченко – заступник начальника відділу взаємодії з роботодавцями Слов’янського МЦЗ. Тема доповіді: «Презентація програм фінансової підтримки для роботодавців»;
Наталья Бондаренко – керівник громадської організації Фундації осіб старшого віку "Вік щастя". Тема доповіді: «Специфіка роботи з людьми старшого віку»;
Наталя Кортяк – практичний психолог загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 Дружківської міської ради Донецької області. Тема доповіді: «Зворотній зв'язок як інструмент ефективної комунікації та мотивації».
Завершив роботу секції виступ аспіранта кафедри психології Євгена Лікарчука з темою доповіді «Професійне вигорання та дезадаптація психологів, які працюють в умовах військових конфліктів».
Після завершення кожної з доповідей, відбувалось активне обговорення почутого до якого долучалися здобувачі, що свідчить про їх глибокий інтерес до представлених тем.

Відбулася зустріч розробників програми «Спеціальна освіта (Логопедія. Корекційна психопедагогіка)» 2024 року зі стейкхолдерами

Сьогодні, 23 травня, на факультеті спеціальної освіти відбулася зустріч групи розробників освітньої (освітньо-професійної) програми «Спеціальна освіта (Логопедія. Корекційна психопедагогіка)» 2024 року першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі стейкхолдерами. На порядку денному обговорення змін у програмі, зокрема: нової редакції опису предметної області та окремих спеціальних компетентностей програми, оновлення назви предметної спеціалізації, внесення правлень у підпункт «Сфера працевлаштування» і освітні компоненти. Після презентації проєкту провели обговорення, в ході якого поступили пропозиції щодо уточнення назв окремих основних і вибіркових компонент. Дякуємо шановним колегам і шановним стейкхолдерам за активну позицію і небайдужість до якості професійної підготовки майбутніх фахівців спеціальної освіти. Найближчим часом проєкт освітньої (освітньо-професійної) програми «Спеціальна освіта (Логопедія. Корекційна психопедагогіка)» 2024 року зʼявиться на офіційному сайті Донбаського державного педагогічного університету.

Секційне засідання кафедри управління та адміністрування у рамках роботи всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективні напрями сучасної науки та освіти»

21.05.2024 року на кафедрі управління та адміністрування відбулось секційне засідання Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективні напрями сучасної науки та освіти».
Учасниками заходу були представники різних груп, від досвідчених професіоналів до молодих дослідників і школярів, що дозволило створити багатогранну дискусію.
Важливо відмітити, що такі заходи є продовженням продуктивної співпраці та джерелом нових знань, які допомагають нам рухатися вперед. Саме завдяки інноваційним дослідженням та новим знанням ми можемо долати виклики сьогодення та будувати краще майбутнє.
За матеріалами конференції було опубліковано збірку наукових праць факультету гуманітарної та економічної освіти, до якої ввійшли наукові статті учасників секційного засідання.

Всеукраїнська науково-практична конференція студентів і молодих учених «Перспективні напрямки сучасної науки та освіти» Секція: «Здоров'я, фізичне виховання, біологія»

21 травня на кафедрі фізичної терапії, фізичного виховання та біології відбулося секційне засідання: «Здоров'я, фізичне виховання, біологія» Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Перспективні напрямки сучасної науки та освіти». На конференцію були запрошені і привітали членів кафедри і студентів наші стейкхолдери: Антон Ертуганов, фізичний терапевт реабілітаційного відділення КНП Центральна міська лікарня № 2, м. Дружківка; Олександр Кучинський, ерготерапевт та фізичний терапевт реабілітаційного відділення КНП Міська лікарня № 3, м. Краматорськ; Лариса Кузьминська, голова методичного об’єднання вчителів біології Центру професійного розвитку педагогічних працівників Слов’янської територіальної громади Донецької області, вчитель вищої кваліфікаційної категорії, вчитель біології ЗОШ №12 м. Слов'янська;
Основні напрямки роботи секції «Здоров'я, фізичне виховання, біологія»: «Оптимізація фізичного виховання студентів на засадах програмованого підходу», «Вивчення адаптаційних реакцій організму, що формуються під впливом різноманітних факторів природи та суспільства». Керівник секції – доктор біологічних наук, професор Владислав Дичко.
Свої наукові доробки презентували студенти 2, 3 та 4-го курсів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальностями 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) та 227 Фізична терапія, ерготерапія разом зі своїми науковими керівниками. Особливо хочеться відзначити такі цікаві роботи: Ганни Солнцевої, студентки 4 курсу спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) з доповіддю на тему: «Використання інтерактивних технологій у навчанні основ здоров’я» (наук. керівник – доц. Ірина Кушакова); Вероніки Книш, студентки 4 курсу спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія з доповіддю на тему: «Ефективність впливу реабілітаційних заходів на динаміку фізичного розвитку у дітей з патологією зору» (наук. керівник – професор Владислав Дичко); Софії Харламової, студентки 3 курсу спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія з доповіддю на тему: «Впровадження Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоровʼя (МКФ) у системі реабілітації в Україні» (наук. керівник – доц. Юлія Клименко).
Наукова онлайн-подія пройшла в атмосфері плідної співпраці, результативно, продуктивно та ефективно. Дякуємо всім за участь!!!

Конференція за участі стейкхолдерів

21.05.2024 року на кафедрі соціальної роботи пройшло секційне засідання «Теорія і практика соціальної роботи з різними категоріями населення» в межах Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Перспективні напрями сучасної науки та освіти». Учасниками засідання були викладачі кафедри, здобувачі першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти спеціальностей 231 Соціальна робота та 232 Соціальне забезпечення та стейкхолдери (Копилова Поліна – адміністратор Центру надання адміністративних послуг, м. Слов’янськ, Кобзиста Ганна – в.о. директора комунальної установи «Територіальний центр соціального обслуговування Слов’янської міської ради»). Під час доповідей були висвітлені актуальні для сьогодення теми у контексті організації соціальної роботи з різними категоріями населення.