Форма додавання питання
COM_SMFAQ_FORM_CAPTCHAОновити
Яким чином я можу отримати відповідь на своє питання на електронну пошту?
Підкажіть, будь ласка, корисні поради щодо кар'єрного зростання? З чого почати?
Як університет допомагає працевлаштуватись після навчання у магістратурі 033 – Філософія?
Чи не може університет допомогти мені, випускниці бакалавріату факультету початкової технологічної та професійної освіти в проблемі, з якою я стикнулась, прийшовши на роботу в школу. Що робити, я – молода вчителька, добре навчалась в університеті, викладачі допомогли мені опанувати сучасними технологіями навчання і виховання, які намагаюсь упроваджувати в процес навчальний процес. Спробую ділитися своїми прогресивними планами зі своїми колегами, залучати їх до співпраці. Однак у колективі переважно колеги передпенсійного і пенсійного віку і відверто ігнорують і не приймають мене зі своїми ідеями, іноді відверто і висміюють. Не хочуть слухати нічого про нові методики. Не розумію, які можуть бути причини цього і як знайти вихід із ситуації?
Я – студентка 4-го курсу факультету початкової, технологічної та професійної освіти заочної форми навчання. Проходжу виробничу практику в школі. Поясніть, будь ласка, як учителям фіксувати пройдений у дистанційній формі навчання матеріал? Дякую.
Чи можна закінчити магістратуру на філологічному факультті з англійської мови заочно?
Як можна реалізувати свої права на визнання результатів, отриманих у неформальній освіті?
Як відбувається процедура оскарження результатів контрольних заходів? Якими документами вона регулюється?
Навіщо під час пасивної педагогічної практики потрібно відвідувати всі уроки закріпленого класу: вони ж не всі стосуються спеціальності фізика?
Зараз багато уваги приділяється особистісно-зорієнтованому підходу у навчанні дітей з особливими освітніми потребами, що він передбачає?
powered by smfaq