Обговорення впровадження ОПП 053 Психологія першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти

7 вересня 2023 року відбулося засідання кафедри психології. З питаннями порядку денного присутніх ознайомила завідувач кафедри, проф. Мелоян Анаіт Едуардівна.
Було обговорено організацію навчального процесу для здобувачів та освітньо-професійні програми першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти зі стейкголдерами:
Глущенко Світлана Іванівна - начальник відділу активної підтримки безробітних Слов’янського МЦЗ.
Садчікова Олена Геннадіївна - керівник відділу психосоціальної підтримки мобільних психомедичих команд Французької Гуманітарної Акції.
Федотова Тетяна Володимирівна - менеджер психолого-педагогічної служби БФ «СОС Дитячі містечка в Україні».
Соловйова Вікторія Вікторівна - науковий співробітник Центру психічного здоров’я НаУКМА. Керівниця центру психосоціальної реабілітації НаУКМА.
Стейкголдер Глущенко Світлана Іванівна надала інформацію присутнім, щодо отримання ваучера на підвищення кваліфікації для викладачів ВНЗ.

Настановна конференція щодо практичної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта

На початку нового 2023/2024 навчального року на факультеті початкової, технологічної та професійної освіти відбулася онлайнова конференція щодо проходження здобувачами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта виробничої практичної підготовки в початкових класах НУШ. Під час заходу студентів було ознайомлено з програмою практичної підготовки та звітною документацією для забезпечення результативного виконання всіх запланованих завдань. У конференції взяли участь методисти зі спеціальності – к. філол. н., доцент кафедри теорії і практики початкової освіти Лобачова І. М., із педагогіки – д. пед. н., професор кафедри педагогіки Цибулько Л. Г. та психології – к. психол. н., доцент кафедри загальної психології Шайда О. Г., які розказали про специфіку виконання завдань психолого-педагогічного блоку та зі спеціальності 013 Початкова освіта. До онлайнової конференції були залучені стейкхолдери – О. Б. Валюх (директорка КЗ «Святогірський ЗЗСО І–ІІІ ступенів Святогірської міської ради Донецької області») та М. О. Мікуліна (випускниця ПТПО, учитель початкових класів Слов’янської ЗОШ І–ІІІ ступенів № 1 Слов’янської міської ради Донецької області), які звернули увагу на особливості організації нового 2023/2024 навчального року в ЗЗСО в умовах правового режиму воєнного стану та надали здобувачам вищої освіти низку практичних порад для ефективного проходження практичної підготовки. Стейкхолдери також відзначили методичну доцільність такої виробничої практики в ОП «Початкова освіта» для підготовки майбутніх учителів початкових класів.

Затвердження змін в освітній програмі

29 червня 2023 р. на заключному засіданні кафедри української мови та літератури в межах удосконалення освітнього процесу на філологічному факультеті Ганною Олександрівною Савченко, в.о. директора ЗОШ №7 м. Слов'янська та Оленою Миколаївною Сулаковою, заступником директора з навчальної роботи ЗОШ№10 м.Слов'янська - стейкголдерами ОПП "Середня освіта (Українська мова і література). Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)" - було обговорено рецензії на оновлену ОП. Члени кафедри, гаранти й група забезпечення ознайомились із рецензіями на освітньо-професійну програму. Інформацію стосовно зазначеної ОПП взято до відома.

Зустрічі гарантів освітніх програм зі здобувачами на кафедрі управління та адміністрування

1 вересня 2023 року кафедрою управління та адміністрування було проведено зустрічі гарантів освітніх програм: канд.пед.наук, доц. Костянтина Олександровича Ярового (ОПП «Облік і оподаткування» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти), канд.ек.наук, доц. Ярослава Володимировича Крутогорського (ОПП «Менеджмент» перший (бакалаврський) рівень вищої освіти), док.пед. наук, проф. Любові Вікторівни Гончар (ОПП «Менеджмент» другий (магістерський) рівень вищої освіти) зі здобувачами першого курсу спеціальностей 071 Облік і оподаткування та 073 Менеджмент. Гаранти освітніх програм надали здобувачам загальну інформацію про ОПП, ознайомили зі структурою, метою, змістовим наповненням та особливостями ОПП, повідомили здобувачів щодо можливості формування індивідуальної освітньої траєкторії, а також активного їх залучення як повноцінних партнерів до процесу удосконалення освітніх програм шляхом внесення пропозицій та участі в моніторингових дослідженнях. Більш ґрунтовне інформаційне забезпечення навчання дозволить здобувачам ефективніше здобувати освіту за обраною спеціальністю!

Затвердження ОПП "Середня освіта (Українська мова і література)" першого (бакалаврського) рівня на засіданні кафедри

На засіданні кафедри української мови та літератури гарант ОПП "Середня освіта (Українська мова і література)" першого (бакалаврського) рівня вищої освіти доц. Лисенко Н. В. після аналізу результатів обговорення Проєкту (було розміщено на сайті ДДПУ) та рецензій-відгуків представила освітньо-професійну програму та оновлений навчальний план. Стейкголдери (Рева Вікторія Юріївна, в.о. директора, заступник директора з НВР Краматорської ЗОШ № 20 І-ІІІ ступенів, вища категорія "старший учитель", вчитель української мови та літератури; Маторіна Наталія Михайлівна, випускниця ОПП, 2001 рік випуску, докторант кафедри полоністики і перекладу факультету філології та журналістики Волинського національного університету імені Лесі Українки) зосередили увагу на загальних і спеціальних компетентностях, професійних компетентностях за предметною спеціальністю "Українська мова і література" та програмних результатах навчання для освітніх компонентів; підтримали перелік вибіркових компонентів до ОПП: дисциплін широкого і фахового (поодинокого та блокового) вибору для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Загалом ОПП заслуговує на практичне впровадження в освітній процес філологічного факультету з 1 вересня 2023 року. Також на засіданні було обговорено підсумки співпраці зі стейкголдерами та перспективи на майбутнє.