Обговорення оновленої освітньо-професійної програми магістерського рівня вищої освіти підготовки здобувачів спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

28 квітня 2022 року відбулося засідання робочої групи щодо питань про оновлення ОП Середня освіта (Трудове навчання та технології) другого (магістерського) рівня вищої освіти. В обговоренні змін до ОП приймали участь стейкхолдери:
Погорєлов А. І., директор Слов’янського закладу загальної середньої освіти №13, м. Слов’янськ;
Клейно Є. О., викладач професійного ліцею військово-цивільної адміністрації м. Торецьк, Донецької області;
Борисенко І. В., директор закладу позашкільної освіти, Донецький обласний центр технічної творчості дітей та юнацтва, м. Слов’янськ.
Гаранту ОП, проф. Бондаренку В. І. від стейкхолдерів були висунуті пропозиції щодо оновлення ОП, а саме: про збільшення обсягу практичної підготовки ОП з метою розширення можливостей для здобувачів у набутті ними практичнозначущих компетентностей і розвитку умінь; про впровадження кваліфікаційної роботи як форму державної атестації; про введення нової дисципліни циклу професійного підготовки «Технології моделювання та дизайну виробів з практикумом».
Робоча група визнала всі запропоновані зміни необхідними. Намітили послідовність оновлення ОП Середня освіта (Трудове навчання та технології) другого (магістерського) рівня ВО.

Освітні компетенції в філософських дисциплінах в період війни

23 квітня відбувся науково-методичний семінар «Освітні компетенції в філософських дисциплінах в період війни», на якому були присутні зовнішні стейхолдери НПУ ім. М. Драгоманова: Савранська Н.О., доц. кафедри етики та естетики, Дмитро Бондаренко, Станіслава Шевченко, Гарант освітньої програми спеціальності 033 Філософія д.філос.н., професор кафедри філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін Мельник В.В., яка відзначила, що процес взаємодії зацікавлених сторін освіти і стейкхолдерів реалізується через участь стейкхолдерів на всіх етапах реалізації освітньої траєкторії, а саме:
1) з ознайомлення, обговорення, внесення пропозицій при оновленні ОПП «Філософія» другого (магістерського) рівня вищої освіти;
2) із залучення зовнішніх стейкхолдерів та роботодавців до практичних занять та проведення асистентської практики, що є потенційними для працевлаштування здобувачів вищої освіти спеціалізації 033 Філософія, галузі знань – 03 Гуманітарні науки; на державній службі, політичні партії, ОДА.
3) з реалізації дуальної форми навчання з подальшим працевлаштуванням випускників; залучання стейкхолдерів та роботодавців в оцінюванні якості знань здобувачів вищої освіти при проведенні державної атестації.
Ковчина І.М., доц. кафедри етики та естетики, (стейхколдери Дмитро Бондаренко, Станіслава Шевченко та здобувачі) підтвердили, що на даній ОПП їхню думку враховують шляхом анкетування, можливістю висловити свою думку щодо бажаних аспектів курсів, які вони вивчають. Процес взаємодії зацікавлених сторін реалізується через участь на всіх етапах реалізації освітньої траєкторії.

Проблеми аксіології та політичної пропаганди в гуманітарних дисциплінах

19 березня відбувся науково-методичний семінар кафедри філософії та історії «Проблеми аксіології та політичної пропаганди в гуманітарних дисциплінах», на якому були присутні зовнішні стейхолдери НПУ ім. М. Драгоманова: Ковчина І.М. доц. кафедри політичної психології, В. Зеленін, Т. Андрущенко , В. Федь, Н. Воронова, Л. Абизова, В. Скиртач, Н. Шалашна, П. Бондаренко. Гарант освітньої програми спеціальності 033 Філософія д.філос.н., професор кафедри філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін Мельник В.В., яка відзначила, що процес взаємодії зацікавлених сторін освіти і стейкхолдерів реалізується через участь стейкхолдерів на всіх етапах реалізації освітньої траєкторії, а саме:
1) з ознайомлення, обговорення, внесення пропозицій при оновленні ОПП «Філософія» другого (магістерського) рівня вищої освіти;
2) із залучення зовнішніх стейкхолдерів та роботодавців до практичних занять та проведення асистентської практики, що є потенційними для працевлаштування здобувачів вищої освіти спеціалізації 033 Філософія, галузі знань – 03 Гуманітарні науки; на державній службі, закордонні міжнароні організації.
Адрущенко Т.В., професор кафедри політичної психології відзначила що процес взаємодії зацікавлених сторін реалізується через участь на всіх етапах реалізації освітньої траєкторії.

Обговорення результатів практичної підготовки здобувачів спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології)

30 березня в онлайн режимі були обговорені результати практичної підготовки здобувачів 1 курсу магістерського та 4 курсу бакалаврського рівнів освіти спеціальності 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) в умовах воєнного стану. В обговоренні прийняли участь завідувач кафедри, гарант ОП Середня освіта (Трудове навчання та технології) проф. Бондаренко Володимир Іванович та керівники практичної підготовки доц. Бутиріна Марина Володимирівна (магістратура) та доц. Вовк Надія Валентинівна (бакалаврат). На зв'язок вийшли стейкхолдери: Погорєлов Анатолій Іванович - директор ЗОШ 13 м. Слов'янська та Крайня Зоя Миколаївна - заступник директора з навчальної роботи ЗОШ 12 м. Слов’янська.
З. М. Крайня зазначила, що у зв’язку із введенням воєнного стану МОН рекомендувало проводити освітній процес у закладах загальної середньої освіти у будь-якому варіанті дистанційної форми навчання. Використовувати наявні електронні ресурси, регіональні платформи, ресурси закладів освіти.
Н. В. Вовк відмітила, що здобувачі під час проходження практичної підготовки проводили заняття з учнями у соціальних мережах (Viber, Telegram, WhatsApp тощо), використовували електронні платформи (ZOOM, Google Clasroom тощо), спілкувалися в телефонному режимі, листувалися через електронну пошту тощо. Заняття проводились в онлайн режимі згідно змін до затвердженого графіка освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти.
А. І. Погорєлов звернув увагу на необхідність психологічної підтримки дітей, яка допоможе у найскладніший час та буде необхідна і у післявоєнний період.
М. В. Бутиріна назначила важливість проходження педагогічної практики у воєнний час, як одного з найефективніших способів формування у майбутніх педагогів уміння сприймати невизначеність, приймати рішення у нестандартних ситуаціях і використання різних засобів і способів зв'язку у навчальному форматі.

Освітній процес на ФСО

На якісну підготовку спеціалістів впливає багато факторів, у тому числі й систематичне залучення до освітнього процесу стейкхолдерів. 21 лютого директоркою Комунального закладу "Куп'янська спеціальна школа" Харківської обласної ради Пушкар Наталією Борисівною було проведено відкриту гостьову онлайн лекцію на тему «Формування екологічних знань та умінь в учнів спеціальної школи на засадах сталого розвитку» для здобувачів 1 і 2 курсів магістерського рівня вищої освіти ОП "Спеціальна освіта". На зустрічі були присутні здобувачі, викладачі кафедри логопедії та спеціальної психології, стейкхолдери ОП СО: Сабардак Оксана Віталіївна – директорка Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр Слов’янської міської ради Донецької області, Руденко Владлена Станіславівна – завідувачка Комунального закладу "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) комбінованого типу № 25 «Дюймовочка» Слов’янської міської ради Донецької області. Наталією Борисівною було розкрито актуальні питання практичної роботи з дітьми з ООП, висвітлено сучасні методи та прийоми в процесі формування екологічних знань з учнями спеціальної школи, презентовано проєкт "Екологічне виховання - запорука ефективної соціалізація дітей із ООП" (керівник Вербицька Т.Г.). Під час лекції усі присутні ознайомилися з цікавим матеріалом і отримали вичерпні відповіді щодо практичної діяльністі фахівця зі спеціальної освіти. Плідна співпраця триває!