Участь стейкхолдерів в обговоренні вдосконалення змісту освітніх компонентів та наукової складової ОП «Початкова освіта» для підготовки здобувачів магістерського рівня вищої освіти

10 квітня 2024 року під час розширеного засідання кафедри теорії і практики початкової освіти відбулося обговорення питання реалізації ОП «Початкова освіта» на магістерському рівні вищої освіти, представлено результати опитувань здобувачів щодо задоволення навчанням за чинною ОП. На засіданні кафедри були присутні стейкхолдери: С. Крапівіна (директорка Слов’янського ЗЗСО №19 Слов’янської міської ради Донецької області), М. Головань (завідувачка методичного кабінету при відділі освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Миколаївської міської ради), В. Стрілець (учителька початкових класів Шандриголівської ЗОШ Лиманської міської ради), які підтримали введення до переліку вибіркових ОК на магістерському рівні таких дисциплін, як-от: «Європейські тренди початкової освіти», «Гендерна ідентичність», «Комунікативні стратегії педагогічного дискурсу». Під час обговорення було зазначено, шо зміни в переліку вибіркових дисциплін спричинені бажанням ураховувати тенденції європеїзації сучасної освіти, питання гендерної освіти, а також педагогічної та наукової комунікації, що є надзвичайно актуальними.

Обговорення досягнень МАН на кафедрі філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін

11 квітня на кафедрі кафедрі філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін відбулось обговорення роботи, рекомендованої на ІІІ (Всеукраїнський) етап конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів Малої Академії Наук України. За участі стейкхолдерів (директора КПНЗ ДОМАНУМ Євдокімової О.В. та вчителя історії Ніконової І.В.) викладачі кафедри заслухали доповідь Андрія Сухомлинова та надали йому і його керівниці А.В. Тераніс цінні поради щодо вдосконалення роботи і підготовки до захисту. За результатами обговорення було прийнято рішення розширити в змісті викладання навчальної дисципліни "Історичне краєзнавство з методикою викладання" методичну складову.

Вибір індивідуальної навчальної траєкторії в українсько-англійській магістратурі

22 березня 2024 року на філологічному факультеті відбулася зустріч зі здобувачами І курсу другого (магістерського) рівня освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література). Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)» щодо формування індивідуальної траєкторії на ІІ-й курс 2024/2025 навчального року. У зустрічі взяли участь гаранти програм доц. Нестелєєв М.А та викладачі кафедри української мови і літератури: проф. Біличенко О.Л., доц. Колган О.В., доц. Решетняк О.О., доц. Падалку Р.М., доц. Нестелєєва М.А. Вони презентували вибіркові дисципліни: «Теорія твору і тексту», «Основні тенденції розвитку сучасної української літератури», «Теорія літератури» й «Історія зарубіжної літератури ХХ – ХХІ століть» (усі — проф. Біличенко О.Л.); «Стилістика польської мови» і «Риторика польської мови» (усі — доц. Колган О.В.), «Документна лінгвістика» й «Українське документознавство» (усі — доц. Решетняк О.О.), «Актуальні проблеми сучасної української лінгвістики» (доц. Падалка Р.М.) і «Порівняльне літературознавство» (доц. Нестелєєв М.А.). Крім того, у зустрічі брали участь і стейкхолдери, зокрема вчитель англійської мови ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1 Мірошниченко Андрій Миколайович, стейкхолдер освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література). Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)». Він наголосив на важливості зваженого й обдуманого вибору дисциплін для подальшого поглиблення знань з фахових предметів.

Звітування аспірантів спеціальності 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) І-IV року навчання

У межах розширеного засідання кафедри теорії і практики технологічної та професійної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» за участю стейкголдерів-роботодавців (Бурцева Ю. О., Садовий М. І. та Чернишов С. О.) слухалися звіти аспірантів спеціальності «015 Професійна освіта (за спеціалізаціями)» за І семестр 2023-2024 н.р. Було відмічено, що всі здобувачі третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти проявляють самостійність, активність, наполегливість і обов’язковість у дотриманні термінів виконання робіт за планом.
Бажаємо нашим аспірантам успішно пройти звітування у проректора з науково-педагогічної роботи та наснаги у подальшому виконанні власних досліджень!

Майстер-клас уроку «Цікава фізкультура» від стейкхолдера

5 квітня 2024 р. здобувачі ОП «Середня освіта (Фізична культура)» мали можливість спостерігати онлайн за проведенням уроку фізичної культури, що проводив наш стейкхолдер, вчитель фізичної культури Олексій Качан - президент Української федерації «Спорт заради розвитку». Захід проведено напередодні Міжнародного дня спорту заради розвитку та миру і Всесвітнього дня здоров'я в рамках Національного проєкту «Цікава фізкультура-2.0», учасниками якого є здобувачі освітньої програми.
Під час заняття вчитель використовував спеціальний інвентар, ароматерапію, ігротерапію, костюми «індіанців», музичнй супровід тощо.
Такі уроки цікавої фізкультури мотивують до руху, здорового способу життя, роблять маленьких українців більш щасливими та здоровими.