Профорієнтація серед випускників ЗЗСО

25 квітня 2024 року в рамках проведення роботи зі стейкголдерами відбулося засідання кафедри музики та хореографії, присвячене обговорюванню питання профорієнтаційної роботи серед випускників ЗЗСО. До заходу були залучені викладачі кафедри музики та хореографії на чолі з її завідуючим, кандидатом педагогічних наук доцентом Роздимахою А.І., та стейкголдери: Телятникова Л.Г. – вчителька початкових класів Слов’янської ЗОШ I-IIIст. №12 Слов’янської міської ради Донецької області, старший вчитель вищої категорії; Кандзюба О.М. – директорка Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості.
Учасниками заходу було обговорено бачення профорієнтаційної роботи в складних умовах воєнного стану. Перехід на дистанційну форму навчання обмежило проведення очних зустрічей з випускниками ЗЗСО, але незважаючи на ці труднощі профорієнтаційна робота велася та повинна вестися в різних напрямках дистанційного характеру, адже вона не має так званого «канікулярного часу». В ході дискусії були обговорені здобутки на цій ниві, а саме: поширення рекламно-інформаційних матеріалів про діяльність факультету; онлайн-бесіди з учнями старших класів загальноосвітніх закладів та їх батьками з використанням різних каналів комунікації, телефонного зв’язку, різноманітних мессенджерів; налагодження зв’зків, встановлення особистих контактів із керівниками та фахівцями навчальних закладів, органів управління освіти; визначення оптимальних форм та термінів партнерської взаємодії; участь в онлайн-конкурсах та фестивалях, що безумовно, підіймає рейтинг нашого вищого закладу в очах творчої спільноти. Розуміючи, що профорієнтаційна робота є одним з головних чинників забезпечення життєдіяльності закладу, викладачі кафедри продовжують роботу в цьому напрямку, зробивши детальний аналіз попередньої роботи та визначивши заходи та форми, які б були результативними і спроможними забезпечити стовідсоткове виконання регіонального замовлення.
Тож з надією на краще дивимося в майбутнє, а тому й роботу по профорієнтації сприймаємо як запоруку успіху існування, діяльності і розвитку нашого університету.

Кампус співпраці ЗЗСО та ЗВО

23 квітня 2024 року представники робочої групи ОПП «Середня освіта (Українська мова та література)» (гарант - доц.Падалка Р.М.), зокрема стейкголдер Матюшина Людмила Володимирівна, заступник директора Словʼянського педагогічного ліцею, учитель української мови та літератури, взяли участь в обговоренні результатів Всеукраїнської заочної науково-практичної Інтернет-конференції «Горбачуківські студії». Було зазначено готовність доповідачів-магістрантів до переднього захисту кваліфікаційних робіт. Також практики зі спеціальності окреслили коло майбутніх питань, які допоможуть 01.05.24 року здобувачам другого (магістерського) рівня пройти щосеместрове загальноуніверситетьське опитування з метою підвищення якості освітнього процесу у ДДПУ. Опитування буде анонімним. Продовжуємо кампус співпраці ЗЗСО та ЗВО!

Вебінар для здобувачів магістерського рівня освітньої програми Психологія «Психологічна травма: ознаки, критерії та принципи консультування»

26 квітня 2024 року відбувся вебінар з дуже актуальної теми сьогодення «Психологічна травма: ознаки, критерії та принципи консультування». Захід для здобувачів і викладачів спеціальності 053 Психологія факультету гуманітарної та економічної освіти організували завідувач кафедри психології, професор Мелоян Анаіт Едуардівна та голова ГО «Точка рівноваги» (психосоціальна підтримка вразливим категоріям населення), стейкголдер ОП Психологія другого (магістерського) рівня вищої освіти Гаража Марія Володимирівна. Спікерами вебінару виступили Бобок Ірина та Покойна Ірина – психологи ГО «Точка рівноваги». За час онлайн зустрічі учасники розглянули теоретичні аспекти стресу й травми, реакції на психологічні травми та їх циклічність, безперервність життя та його види, допомога у відновленні безперервності. Група детально розібрала новітні методики у роботі психологів. Наставники нагадали про важливість збереження власного здоров’я та самопомочі фахівцям, які надають допомогу в момент травматичних подій. Спікери провели декілька дієвих вправ і підвели підсумки, наданням рекомендацій майбутнім магістрам психології.

Обговорення робочих програм і силабусів для українсько-англійської магістратури

23 квітня 2024 року на філологічному факультеті відбулася нарада щодо обговорення особливостей написання робочих програм і силабусів на освітньо-професійній програмі другого (магістерського) рівня «Середня освіта (Українська мова і література). Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)». Взяли участь гаранти програм доц. Нестелєєв М.А. і доц. Падалка Р.М, а також стейкхолдери зазначених ОПП. Зокрема вчитель англійської мови ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1 Мірошниченко Андрій Миколайович, стейкхолдер освітньо-професійної програми «Середня освіта (Українська мова і література). Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)». Обговорили нові вимоги до оформлення програм і силабусів і необхідність врахувати те, що треба точно зазначати відповідні компетентності для конкретних дисциплін. Також укотре наголосили на потребі оновлення списку літератури. Стейкхолдер Мірошниченко А.М. наголосив на важливості зваженого перегляду завдань для самостійних робіт, а також додаткових завдань для кожного практичного заняття.

Участь у всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Горбачуківські студії»

У квітні в межах проведення всеукраїнської заочної науково-практичної конференції «Горбачуківські студії» (23-27 квітня 2024 р.) на філологічному факультеті стейкхолдером-роботодавцем Ганною Олександрівною Савченко, директором ЗОШ № 7 м. Слов'янська, було проведено онлайн-зустріч студентів ОПП "Середня освіта (Українська мова і література). Середня освіта (Англійська мова та зарубіжна література)" першого (бакалаврського) рівня із учнями школи, де присутні мали змогу ознайомитись із життєвим і творчим шляхом фундатора філологічного факультету, його відомими випускниками. Разом із гарантом ОПП доц. Рябініною Іриною Миколаївною та стейкхолдером Меліховою Катериною Олексіївною (тема доповіді – "Проблематика «втраченого покоління» у романі «Інтернат» С. Жадана") в конференції взяли участь здобувачі 3-4 курсів. Також під час зустрічей обговорили питання вдосконалення наскрізної програми практичної підготовки здобувачів зазначеної ОПП.