Працюємо - наближаємо перемогу!

У межах Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Перспективні напрями сучасної науки та освіти» відбулося засідання секції кафедри дошкільної освіти «Теоретико-методичні засади підготовки фахівців дошкільної освіти у контексті ціннісно-орієнтованої парадигми».
Активну участь у роботі конференції взяли стейкхолдери кафедри дошкільної освіти - О.Л.Корнєєва, О.К.Безсонова, І.М.Темнікова, Ю.Е.Полєва.
Викладачі та студенти мали змогу ознайомити колег із результатами роботи наукових гуртків, представити наукові здобутки.

ДИВИСЬ І СЛУХАЙ УКРАЇНСЬКОЮ

18 травня 2022 року в межах заходів, присвячених відзначенню Дня науки в Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет», дистанційно було проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів і молодих учених «Перспективні напрями сучасної науки та освіти». Для роботи в секціях «Українська мова з методикою», «Українська та зарубіжна література з методикою» залучено гарантів першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівня ОПП «Середня освіта (Українська мова та література)» та ОПП «Cередня освіта (Українська мова і література). Середня освіта (Мова і література (англійська))» (гаранти – Нестелєєв М.А., Падалка Р.М., Лисенко Н.В., Рябініна І.М.), здобувачів вищої освіти та запрошено фахівців практиків інших закладів освіти: Ковальову Наталію Миколаївну, заступника директора з НВР Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Черкаської селищної ради, Самохвалову Людмилу В’ячеславівну, заступника директора Словʼянського педагогічного ліцею, учителя англійської мови ЗЗСО І-ІІІ ступенів № 1 Мірошниченко Андрія Миколайовича та Савченко Ганну Олександрівну, заступника директора ЗЗСО №4 м. Словʼянська. Ефективна стратегія розвитку ДДПУ неможлива без урахування діяльності стейкхолдерів, бо вони відіграють важливу роль в удосконаленні освітнього простору, інноваціях, досягненні високих результатів і підвищенні результативності діяльності філологічного факультету та освітнього закладу загалом. Такі заходи уможливлюють гармонійно поєднати професійну та науково-дослідницьку підготовку здобувачів освітніх програм.

Залучення стейкхолдерів до участі в обговоренні науково-практичної складової освітньої програми «Початкова освіта»

18 травня 2022 року викладачами кафедри теорії і практики початкової освіти було проведено секційне засідання в межах Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективні напрями сучасної науки та освіти», на якому було висвітлено такі питання: Нова українська школа: педагогічні інновації в системі початкової освіти; теорія та практика організації освітнього процесу в закладах дошкільної, середньої та позашкільної освіти; теорія та методологія професійної підготовки майбутніх учителів; сучасні тенденції розвитку мистецької освіти; інформаційно-комунікаційні технології в освіті. Дискурсивних аспектів набули доповіді: І. Хижняк «Динаміка змін в освітньо-професійній програмі «Початкова освіта» магістерського рівня вищої освіти; Л. Гаврілової «Сучасні вимоги до магістерської роботи в умовах оновлення освітньої програми «013 Початкова освіта»; І. Вікторенко «Організаційно-методичні засади виробничої практичної підготовки майбутніх учителів Нової української школи в магістратурі»; С. Трінченко «Засоби відеоконференції як основний інструмент організації дистанційного навчання в початковій школі»; А. Єфименко «Методика дослідження рівня сформованості критичного мислення молодших школярів» тощо.
До наукового обговорення були залучені стейкхолдери та представники різних ЗЗСО: О. Валюх (директор НВЗ «Святогірська загальноосвітня школа»), Н. Луценко (випускник ОП «Початкова освіта» бакалаврського рівня вищої освіти), О. Сиротенко (випускник ОП «Початкова освіта» бакалаврського рівня вищої освіти, учитель початкових класів Слов’янського опорного ЗЗСО), М. Головань (спеціаліст відділу освіти, культури, сім’ї, молоді та спорту Миколаївської міської ради Краматорського району Донецької області), Г. Величко (випускник ОП «Початкова освіта» магістерського рівня вищої освіти), А. Єфименко (здобувач магістерського рівня вищої освіти), С. Трінченко (здобувач магістерського рівня вищої освіти).
Наразі попереду ще багато дискусійних питань у галузі початкової освіти, які потребують наукового обговорення і практичної верифікації.

Секційне засідання «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, фінансів та аудиту» у рамках роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективні напрями сучасної науки та освіти»

18 травня 2022 року на кафедрі обліку і аудиту факультету гуманітарної та економічної освіти у рамках роботи Всеукраїнської науково-практичної конференції «Перспективні напрями сучасної науки та освіти», що проходила у Донбаському державному педагогічному університеті було проведено секційне засідання «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, фінансів та аудиту».
Для обговорення були представлені такі основні питання: проблеми розвитку економіки України під час воєнного стану; ведення бухгалтерського обліку в умовах воєнного стану; класифікація і форми здійснення державного фінансового контролю; державне регулювання міжнародної торгівлі; професійні ризики бухгалтера: їх класифікація та причини виникнення; роль та значення інформаційних систем і технологій в управлінні підприємством; розвиток міжнародних економічних відносин в умовах глобалізації; особливості нарахування амортизації під час дії воєнного стану; відбиття в обліку оплати праці в умовах військового періоду; тенденції розвитку товарознавства в сучасних умовах; підприємницька діяльність в Україні в умовах воєнного стану; особливості накопичувального пенсійного забезпечення в Україні; особливості обліку бюджетних установ в умовах сьогодення та ін.
У дискусії прийняли участь здобувачі вищої освіти спеціальності облік і оподаткування, аспіранти, викладачі та стейкхолдери освітніх програм бакалаврського та магістерського рівнів вищої освіти спеціальності 071 Облік і оподаткування. Питання, що були обговорені під час дискусії свідчать про їх актуальність та підтверджують необхідність проведення таких заходів.
За матеріалами конференції буде опубліковано збірку наукових праць факультету гуманітарної та економічної освіти, до якої ввійдуть наукові праці учасників секційного засідання.

Відкрите практичне онлайн-заняття з навчальної дисципліни «Акмеологічні технології»

У рамках реалізації плану роботи зі стейкголдерами 12.05.2022 р. к.пед.н., старшим викладачем кафедри педагогіки вищої школи Коркішком Артемом Володимировичем було проведено відкрите практичне онлайн-заняття з навчальної дисципліни «Акмеологічні технології». На заході були присутні викладачі кафедри ПВШ, здобувачі другого (магістерського) рівня вищої освіти ОПП «Педагогіка вищої школи» та третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти ОНП «Освітні, педагогічні науки», стейкголдери: директор Комунального закладу «Покровський педагогічний коледж» к.пед.н. Олійник Олена Іванівна, в.о. ректора Донецького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Краматорськ) к.пед.н., доц. Бурцева Юлія Олександрівна, директор Слов’янського багатопрофільного регіонального центру професійної освіти імені П.Ф. Кривоноса Гусейнов Самандар Надирович, директор Слов’янського енергобудівного фахового коледжу Турка Віктор Миколайович, директор Державного закладу професійної освіти «Сіверський професійний ліцей» Стиранець Володимир Іванович, фахівці-практики: заступник директора з навчальної роботи Комунального закладу «Покровський педагогічний коледж» к.пед.н., доц. Нємцева Наталія Сергіївна, старший майстер виробничого навчання Слов’янського багатопрофільного регіонального центру професійної освіти імені П.Ф. Кривоноса Бондаренко Наталія Володимирівна.
Викладачі, роботодавці, магістранти та аспіранти поглибили практичні навички використання в освітньому процесі технологій особистісного та професійного розвитку дорослих.