Доброчесність.jpgСнимок_экрана_2023-04-12.png

12 квітня 2023 року на кафедрі фізичної терапії, фізичного виховання та біології відбувся онлайн-семінар «Дотримання академічної доброчесності у науковій роботі», у якому взяли участь викладачі кафедри на чолі із завідувачем, доктором біологічних наук, професором В.В. Дичком і здобувачі освітніх програм «Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)» бакалаврського та магістерського рівнів і ОП «Фізична терапія, ерготерапія» бакалаврського рівня.

Семінар був проведений завідувачкою бібліотеки ДДПУ В.С. Качиною, яка познайомила із Положенням про академічну доброчесність ДДПУ, нагадала, що входить у поняття академічної доброчесності та які види відповідальності за її порушення встановлені.

Також спікерка зупинилась на технологічних інструментах контролю за дотриманням академічної доброчесності, розповіла про доступ через бібліотеку ДДПУ до різноманітних репозитаріїв та інформаційних веб-ресурсів, інші послуги бібліотеки.

з методики викладання біологічних дисциплін для здобувачів спеціальності 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини)

 1. Використання краєзнавчого матеріалу при вивчені біології у старшій школі.
 2. Екологічне виховання школярів у процесі вивчення біології у 10 класі.
 3. Екологічне виховання школярів у процесі вивчення біології в 11 класі.
 4. Інтерактивні методи навчання та їх використання у процесі вивчення біології.
 5. Методика вивчення теми (за вибором) у 10 класі.
 6. Методика вивчення теми (за вибором) в 11 класі.
 7. Методика дослідницької діяльності у навчальному процесі з біології у старшій школі.
 8. Методика дослідницької діяльності учнів з біології у позаурочній роботі.
 9. Методика естетичного виховання учнів у процесі вивчення біології в старшій школі.
 10. Методика застосування засобів наочності під час вивчення біології в старшій школі.
 11. Методика організації біологічних екскурсій у старшій школі.
 12. Методика організації екологічних екскурсій у старшій школі.
 13. Методика організації позашкільної роботи з біології у 10-11 класах.
 14. Методика організації та проведення заходу «Тиждень біології».
 15. Методика проведення фенологічних спостережень у позаурочній роботі з біології.
 16. Методика роботи вчителя біології з обдарованими учнями.
 17. Методика формування екологічних знань у процесі вивчення місцевої флори.
 18. Методика формування пізнавального інтересу учнів у процесі вивчення біології у старшій школі.
 19. Методика формування пізнавального інтересу учнів в процесі вивчення крейдяної флори Слов’янщини.
 20. Міжпредметні зв’язки у навчанні біології в старшій школі.
 21. Організація науково-дослідної роботи з біології учнів старших класів.
 22. Організація самостійної роботи з біології учнів 10-11 класів.
 23. Форми і методи позакласної екологічної діяльності учнів старшої школи.
 24. Формування наукового світогляду та переконань учнів у процесі вивчення біології в старшій школі.
 25. Формування науково-дослідницьких компетенцій учнів 10-11 класів під час навчально-практичних занять з загальної біології.

Обласна науково-практична конференція учнівської та студентської молоді «Біологічні дослідження та винахідництво» проводилася Донецьким обласним еколого-натуралістичним центром 25 січня 2020 року на базі Краматорського НВК.

1. Використання ІКТ на уроках біології при вивченні теми (за вибором).

2. Використання проєктної технології на уроках біології.

3. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках біології як засіб активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів.

4. Формування самоосвітньої компетентності учнів на уроках біології шляхом запровадження елементів інтеграції.

5. Використання системи практично-зорієнтованих завдань у процесі реалізації компетентнісного підходу при вивченні біології

6. Виховання учня як успішної особистості у процесі вивчення предметів природничого спрямування.

7. Розвиток критичного мислення учнів на уроках біології та основ здоров’я.

8. Модернізація змісту та методології предметів природничого циклу, технологізація процесу навчання та формування компетентностей засобами STEM-освіти.

9. Розвиток компетентностей продуктивної творчої діяльності у процесі навчання біології.

10. Застосування технологій дистанційного навчання біології.

11. Застосування технологій дистанційного навчання основ здоров’я.

12. Впровадження інноваційних технологій у освітній процес з біології.

13. Інноваційні технології у вивченні теми (за вибором).

14. Діяльнісний підхід до особистісного розвитку школяра у навчанні біології.

15. Діяльнісний підхід до особистісного розвитку школяра у навчанні основ здоров’я.

16. Формування самоосвітньої компетентності учнів на уроках біології.

17. Застосування здоровязбережувальних технологій в освітньому процесі з біології.

18. Використання цифрової лабораторії з біології «Ейнштейн» для розвитку в учнів практичних умінь та навичок.

19. Формування екологічної свідомості на уроках з предметів природничого циклу.

20. Діяльнісний підхід до навчально-виховного процесу з біології при вивченні теми (за вибором).

21. Розвиток творчих рис особистості у процесі навчання біології та основ здоров’я.

22. Діяльнісний підхід як необхідна умова розвитку вмінь і навичок учнів на уроках природничого спрямування.

23. Інтерактивні технології навчання біології та основ здоров’я.

24. Виховання ціннісного ставлення до природи у процесі навчання біології.

25. Формування продуктивної діяльності школярів в умовах інноваційної діяльності вчителя біології.