Перелік дисциплін за навчальним планом

014 Середня освіта «Біологія та здоров’я людини» (магістратура)

 

 1. Методологія наукових досліджень (за спеціальністю).
 2. Вибрані питання сучасної біології.
 3. Спадкові механізми здоров’я.
 4. Методика викладання біологічних дисциплін.
 5. Сучасні технології реабілітації (дисципліна широкого вибору).
 6. Здорове харчування. Здоровий спосіб життя (вибіркова).
 7. Здоров’язбережувальні технології в освіті. Біологічні основи фізичного та психічного здоров’я людини(вибіркова).
 8. Сучасні уявлення про еволюцію. Історія розвитку органічного світу(вибіркова).
 9. Концепція сталого розвитку. Екологія людини та тварин(вибіркова).
 10. Сучасні напрямки рекреаційної діяльності. Заповідна та музейна справа в біологічний науці й освіті (вибіркова).
 11. Біологія індивідуального розвитку. Основи ембріології (вибіркова).

Робочі програми


 Сілабуси