Державна атестація спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) першого (бакалаврського) рівня

На філологічному факультеті фінішувала державна атестація спеціальності 014 Середня освіта (Українська мова і література) першого (бакалаврського) рівня денної та заочної форм навчання за освітніми програмами "Середня освіта (Українська мова і література)" та "Середня освіта (Українська мова і література). Середня освіта (Мова і література (англійська))".  У складі Державної атестаційної  комісії активно працювали зовнішні стейхолдери - Сулакова О.М. та Бабенко О.А.  Студенти  підтвердили міцні знання з української мови і літератури з методикою їх навчання та теорії і практики навчання і виховання, з англійської мови та зарубіжної літератури з методикою їх навчання. Уперше складали випробування випускники спеціалізації "Медіа-комунікації в закладах освіти".  Державна атестаційна комісія результатами іспитів задоволена! Бакалаври  приймають вітання з подоланням останньої сходинки на шляху до отримання диплома. Попереду другий (магістерський) рівень.