Зустріч зі стейкголдерами щодо покращення, оновлення та вдосконалення змісту ОП

23 червня 2021 року відбулася зустріч гаранта ОП «Середня освіта (Мова і література (англійська, німецька))» першого (бакалаврського) рівня спеціальності 014 Середня освіта  (Мова і література (англійська, німецька)) В. В. Роман, директора Слов’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 5 Слов’янської міської ради Донецької області В. В. Волосухіної, директора Слов’янської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 Слов’янської міської ради Донецької області Маляр О. І., учителя іноземної мови (англійської, німецької) Новомиколаївської загальноосвітньої школи I – III ступенів КЗ «Олександрiвський опорний ЗЗСО I – III ступенів» Коротенко В. П., старшого викладача кафедри германської та слов’янської філології Руденко М. Ю, студентки IV курсу за освітньою програмою очної форми навчання Костюк К. О.

Під час онлайн-зустрічі було розглянуто і обговорено пропозиції щодо оновлення цілій, програмних результатів ОПП та особливості проходження виробничої (педагогічної) практичної підготовки здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, переліку й змісту освітніх компонентів та фахових компетентностей  необхідних для підготовки конкурентоспроможних  на ринку праці фахівців. Також директори ЗЗСО закцентували увагу на конкретних професійних та соціальних навичках, яких вони потребують від випускників,  вказали на сильні сторони ОПП та надали свої пропозиції щодо їх оновлення.

За результатами проведеного онлайн-обговорення було прийнято рішення:  напрацьовані пропозиції будуть використані у процесі подальшого поліпшення ОПП, що дозволить врахувати запити здобувачів вищої освіти в отриманні актуальних для сучасного ринку праці фахових компетентностей.