Підсумкове засідання кафедри теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації

Кафедра теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації 24.06.21 провела розширене засідання на яке були запрошені представники інших кафедр факультету фізичного виховання та стейкхолдери. Були заслухані звіти самообстеження Освітньої Програми 014 Середня освіта (фізична культура) та проект рекомендований до затвердження  Освітньої Програми 014 Середня освіта (фізична культура) другого (магістерського) рівня вищої освіти. (Лінк  http://surl.li/xofz  ).
Були заслухані  доповіді  гарантів освітніх програм бакалаврського та магістерського рівня доц.Мусхаріну Ю.Ю. та доц.Холодного О.І., Котлярова І.М., доц.Віцька С.М. , проф.Пристинського В.М. Пропозиції зокрема про введення додаткових тем, присвячених харчуванню спортсменів взяти до уваги, назву предмету обговорити та змінити на «Рухова активність дітей та підлітків». Клопотати про затвердження курсу «Дистанційне навчання в галузі фізичного виховання». Пропозиції щодо обговорення звітів самообстеження Освітніх Програм (доповідач доц.Мусхаріна Ю.Ю.) взяти до уваги та використовувати у практичній діяльності.
Освітню Програму ) 014 Середня освіта (фізична культура)другого  магістерського рівня підтримати  вцілому. Голосували: «за» -12 чол. , «проти» -.0 , «утримались» - 0