Залучення роботодавців до участі у наукових дослідженнях здобувачів ОП Середня освіта (Трудове навчання та технології) (Всеукраїнській науково-практичній конференції ДДПУ)

До дня науки України 19–20 травня 2022 р. на кафедрі теорії і практики технологічної та професійної освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» відбулося секційне засідання Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Перспективні напрями сучасної науки та освіти». У заході взяли участь викладачі, співробітники та аспіранти кафедри, студенти-здобувачі вищої освіти бакалаврського та магістерського рівнів, науковці з інших педагогічних вишів, викладачі професійних ліцеїв, вчителі трудового навчання, фахівці обласного та міського центрів технічної творчості дітей та юнацтва.
На засіданні обговорювалися нагальні питання професійної підготовки майбутніх учителів трудового навчання, дистанційного навчання учнів в умовах воєнного стану в країні, використання нових ІТ і педагогічних технологій в освітньому процесі закладів вищої педагогічної та загальної середньої освіти.
Великий інтерес викликали доповіді стейкхолдера ОП «Середня освіта (Трудове навчання та технології)» другого (магістерського) рівня ВО, кандидата педагогічних наук, викладача Торецького професійного ліцею Клейно Є. О., присвячене проблемам трансформації освітнього процесу в умовах діджиталізації країни. Стейкхолдер Ніколаєнко О. В., директор КЗ «Станція юних техніків» м. Слов’янська, висвітлив питання щодо формування здоров’язбережувальної компетентності у вихованців пнз на заняттях гуртка.
Конференція пройшла в творчій атмосфері з інтенсивним обговоренням можливостей використання представлених результатів в освітньому процесі.