Секційне засідання кафедри менеджменту «Управління розвитком організацій в умовах системних дисбалансів»

У рамках Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і молодих учених «Перспективні напрями сучасної науки та освіти» 18 – 19 травня 2022 року на базі Донбаського державного педагогічного університету (м. Дніпро) було проведено онлайн-засідання секції кафедри менеджменту «Управління розвитком організацій в умовах системних дисбалансів». У роботі секції взяли активну участь викладачі кафедри менеджменту, провідні фахівці інших закладів освіти України, зокрема залучено представників міжнародної наукової спільноти, стейкхолдери-роботодавці, серед яких:

  • к.е.н., професор Должанський І.З. (Аріельський університет, м. Аріель, Ізраїль);
  • д.е.н., професор Грозний. І.С., (ДЗВО «Університет менеджменту освіти» Білоцерківський інститут неперервної професійної освіти м. Біла Церква);
  • д.е.н., професор Храпкіна В.В. (Національний університет «Києво-Могилянська академія»);
  • д.е.н., професор Матукова Г.І. (Національний медичний університет ім. О.О. Богомольця);
  • д.е.н., професор, Попова О.Ю. (Донецький національний технічний університет (м. Луцьк),

Із привітальним словом виступив професор Аріельского університету (Ізраїль), к.е.н., проф. Должанський І.З. У процесі роботи секції було обговорено багато суспільно значущих питань, що пов’язані з функціонуванням економіки в умовах військової агресії, виходу з періоду стагнації під час коронакризи. Активні позиції під час дискусій займали і студенти факультету гуманітарної та економічної освіти, що підготували цікаві доповіді Р. Кулієв, Д. Суровцева. Сподіваємося, що наявність широкої наукової спільноти, а також молодого покоління науковців стануть рушійними силами для подальшої відбудови України та економічного розвитку!