Взаємодія зацікавлених сторін: роботодавців та ЗВО

Важливу роль під час налагодженого партнерства закладу освіти з ключовими стейкголдерами становить їхня безпосередня участь у процесі діяльності ЗВО. 13 червня 2022 року відбулося обговорення змін та пропозицій щодо ОПП «Середня освіта (Українська мова та література)» другого (магістерського) рівня вищої освіти та ОПП «Cередня освіта (Українська мова і література). Середня освіта (Мова і література (англійська))» другого (магістерського) рівня вищої освіти, у якій взяли участь гаранти освітніх програм доц.Падалка Р.М. та доц.Нестелєєв М.А.),члени проєктних груп, зокрема проф.Біличенко О.Л., завідувач кафедри української мови та літератури, та стейкхолдери Ковальова Наталія Миколаївна, заступник директора з НВР Черкаської ЗОШ І-ІІІ ступенів №1 Черкаської селищної ради та Данилейченко Інна, здобувач другого (магістерського) рівня. У результаті обговорень дійшли висновків, що необхідно внести зміни в зміст ОПП відповідно до рішень та наказів ДДПУ за результатами проведених акредитаційних експертиз ОП другого (магістерського) рівня, що може бути використано в подальшій професійній діяльності. Загалом ОПП заслуговують на їх практичне впровадження в навчально-виховний процес філологічного факультету.