Бінарні заняття для здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти спеціальності 013 Початкова освіта і 013 Початкова освіта (Мистецтво)

У березні 2024 року в межах реалізації ОП «Початкова освіта» та співпраці зі стейкхолдерами відбулася низка бінарних занять із навчальних дисциплін галузі початкової освіти: «Методика навчання української мови» та «Дитяча література з методикою навчання літературного читання» для здобувачів 2-3-х курсів. До проведення занять було залучено Даріну Батуру, яка є випускницею факультету початкової, технологічної та професійної освіти ДДПУ, здобувачкою третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти кафедри теорії і практики початкової освіти і на сьогодні працює в лінгвістичному центрі з українськими учнями в умовах вимушеної міграції в Польщі. Із власного досвіду Д. Батура представила до уваги майбутніх учителів початкових класів зразки вправ і завдань, які доцільно використовувати під час навчання грамоти, інтерактивні, інтегровані та ігрові технології навчання читання, адаптивні програмні засоби тощо, рекомендувала онлайн-ресурси та різноманітні методи й технології навчання для розвитку пізнавальних здібностей, формування інтересу до навчальної діяльності, збагачення життєвого досвіду здобувачів початкової освіти, розвитку усного мовлення і підготовки здобувачів початкової освіти до формування навички письма та читання. Такий формат проведення занять дав можливість здобувачам вищої освіти отримати нові знання та навички, які вони зможуть успішно застосовувати у своїй майбутній педагогічній діяльності, сприяючи покращенню якості початкової освіти та розвитку молодого покоління.