Інноваційні технології в освітньому процесі

28 березня 2023 року в рамках проведення роботи зі стейкголдерами відбувся методичний семінар «Інноваційні технології в мистецькій освіті». До заходу були залучені викладачі кафедри музики та хореографії на чолі з її завідуючим, кандидатом педагогічних наук доцентом Роздимахою А.І., та стейкголдери:

  • Образцова К. В. - здобувачка ОП «Початкова освіта», спеціальності 013 Початкова освіта, другого (магістерського) рівня вищої освіти, 2 курс, денне відділення;
  • Телятникова Л.Г. – вчителька початкових класів Слов’янської ЗОШ 1-3 ст. №12 Слов’янської міської ради Донецької області, старший вчитель вищої категорії;
  • Кандзюба О.М. – директорка Донецького обласного палацу дитячої та юнацької творчості.

Доповідач – Зубарева О.Г. (кандидат філософських наук, доцент) підкреслила, що сучасна освіта потребує від фахівців професіоналізму, мобільності, здатності до творчого використання нової інформації та освітніх технологій на практиці. Інноваційні педагогічні технології – це цілеспрямоване, систематичне й послідовне впровадження в освітню практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів. Вони повинні охоплювати освітній процес ДНЗ від визначення мети до результатів. І тут багато чого залежить від інноваційної компетентності кожного педагога, яка передбачає наявність системи мотивів, знань, умінь, навичок, особистісних якостей, що забезпечують ефективність використання нових педагогічних технологій у роботі зі студентами.
Доповідач Кузнєцова О.О. (концертмейстер кафедри музики та хореографії) більш ретельно зупинилася на видах сучасних інноваційних технологій, серед яких: технологія інтерактивного навчання, технологія особи сто орієнтованого навчання, технологія проблемного навчання, інформаційно-комп’ютерні, мультимедійні та мережеві технології та ін.
В ході дискусії було сформульовано висновок, що одним з найважливіших стратегічних завдань на сьогоднішньому етапі модернізації вищої освіти України є забезпечення якості підготовки спеціалістів, які йдучи ногу в ногу з часом орієнтовані на новаторську педагогічну практику та на сучасні інноваційні технології.
Тема порушена у даному заході викликала велику зацікавленість у викладачів, завдяки чому семінар набув форми дискусії, яка в свою чергу, сподіваємось, стане своєрідним поштовхом до пошуку авторських інноваційних технологій у системі мистецького виховання.