Співпраця зі стейкхолдерами: обговорення модернізованої освітньої «Практична психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 053 Психологія для здобувачів 2022 року вступу

22.06.22 р. відбулось розширене онлайн засідання кафедри практичної психології на яке було запрошено представників стейкхолдерів: Митник О.Я. – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри практичної психології Національного педагогічного університету імені М.П.Драгоманова; Галушко Л.Я. – кандидат психологічних наук, доцент, доцент кафедри практичної психології Центральноукраїнського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка (представники академічної спільноти); Бабенко О. А. – директорка Слов’янського педагогічного ліцею; Головко В.А. – директорка комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» м. Бахмут Донецької області; Катляров О.В. – директор Слов’янського хіміко-механічного технікуму; Лічман В.В. – завідувачка ЗДО № 55 «Лелека» Слов’янської міської ради Донецької області (представники роботодавця); Древняк Ю.М. – фахівець комунальної установи інклюзивно-ресурсного центру Авдіївської міської військово-цивільної адміністрації Покровського району Донецької області; Зарицький О.О. – практикуючий психолог в модальності транзактний аналіз, психотерапевт, CFT та ACT практик, арт-терапевт, фахівець по роботі з МАК, викладач Інституту практичної психології Ольги Гаркавець, член УСТА, НПА, УАТА (представник практиків); Редько К.С. – випускниця 2017 р. (спеціальність 053 Психологія), практичний психолог в Комунальній установі «Інклюзивно-ресурсний центр Слов’янської міської ради Донецької області» (представник випускників, практиків); Міхеєва Д.П. – здобувачка 1 курсу ОПП «Практична психологія» спеціальності 053 Психологія ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Голєва А.К. – здобувачка 2 курсу ОПП «Практична психологія» спеціальності 053 Психологія ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», Кузнецова А.М. – здобувачка 3 курсу ОП «Практична психологія» спеціальності 053 Психологія ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» (представники здобувачів). Під час онлайн зустрічі було презентовано та обговорено модернізовану Освітньо-професійну програму «Практична психологія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, заслухано рецензії та відгуки на ОП. Стейкхолдери висловили цілком позитивну оцінку ОП та надали свої пропозиції щодо удосконалення освітньої програми.