Міжкафедральний семінар із запрошенням стейкхолдерів для обговорення проєкту модернізованої освітньої програми «Початкова освіта» зі спеціальності 013 Початкова освіта першого (бакалаврського) рівня для здобувачів 2022 року вступу

22 червня 2022 року на факультеті початкової, технологічної та професійної освіти відбувся міжкафедральний семінар, на якому були присутні викладачі кафедр: теорії і практики початкової освіти, природничо-математичних дисциплін та інформатики в початковій школі, музики і хореографії.
На порядку денному було обговорення проєкту модернізованої ОП «Початкова освіта», розробленого проєктною групою у складі: І. Вікторенко (гарант ОП), В. Гринько, І. Лобачової, С. Помирчої. До семінару були залучені стейкхолдери: О. Валюх (директор КЗ «Святогірський заклад загальної середньої освіти І–ІІІ ступенів Святогірської міської ради»), Н. Міщенко (фахівець із початкової освіти, учитель вищої категорії, учитель-методист Краматорської української гімназії), О. Сиротенко (випускник ОП «Початкова освіта» спеціальності 013 Початкова освіта, учитель початкової школи Слов’янського опорного ЗЗСО І–ІІІ ступенів Слов’янської міської ради Донецької області).
Учасники семінару надали позитивну оцінку проєкту ОП і відзначили його вагомість в освітньому процесі підготовки майбутніх учителів початкової школи, зокрема у формуванні та примноженні інтелектуального, творчого і духовного потенціалу особистості здобувача початкової освіти. Також були окреслені нові прогресивні напрями практико зорієнтованої діяльності здобувачів та поєднання діяльнісного і краєзнавчого підходів до формування професійної компетентності майбутнього бакалавра початкової освіти на основі краєзнавчої проєктної діяльності, що сприятиме формуванню свідомості майбутнього вчителя як гідного громадянина та патріота України.