Підтримка від держави!

Шановні випускники ДДПУ!

Згідно з наказом № 1588 від 19.12.2019 Міністерства освіти та науки України надається одноразова адресна грошова допомога випускникам, які навчались за державним замовленням у державних та комунальних закладах вищої освіти незалежно від підпорядкування, здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь фахового молодшого бакалавра, молодшого бакалавра, бакалавра або магістра за спеціальностями галузі знань «01 Освіта/Педагогіка», або ступінь бакалавра, магістра за іншою спеціальністю і галуззю знань та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників у закладах загальної середньої або професійної (професійно-технічної) освіти, визначених органами управління освітою.

Випускникам (магістратура грудень 2020 та бакалавріат червень 2021), які виконують умови надання одноразової адресної грошової допомоги необхідно надати документи та договір у термін до 13 жовтня 2021 року Федоренко Олені Георгіївні (050-428-11-81).

Перелік необхідних документів та копій:

  1. копія паспорта
  2. копія ідентифікаційного коду
  3. копія трудової книжки
  4. довідка, що підтверджує працевлаштування
  5. копію довідки за реквізитами банку
  6. копія диплому про вищу освіту
  7. договір у трьох екземплярах