Про Ресурсний центр Державного вищого навчального закладу "Донбаський державний педагогічний університет"

Ресурсний центр - це центр внутрішньої організації інформаційного поля в університеті, який постійно діє та забезпечує формування взаємозв'язків між учасниками освітнього процесса та практиками (викладачами, студентами, педагогами, психологами, батьками та ін.).
Організація роботи Ресурсного центру:
- із метою створення умов для ранньої професійної адаптації здобувачів першого (бакалаврського) / другого (магістерського) / третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти;
- із метою підвищення професійно-методичної компетентності педагогічних працівників закладів дошкільної освіти, загальноосвітніх шкіл, дитячих будинків, інтернатів тощо, обміну досвідом та заохочення педагогів до творчих ініціатив;
- із метою створення потужного інформаційного підґрунтя, популяризації надбання сучасної психолого-педагогічної науки, синтезу теорії та практики.
Основними напрямами роботи Ресурсного центру є:
- зі здобувачами: залучення до активної науково-дослідної (пошукової) роботи, активізація пізнавальних інтересів, мотивації до навчання, формування вмінь та навичок практичної діяльності за фахом, створення образу фахівця;
- із педагогами (психологами, соціальними педагогами): залучення до активної самостійної пошуково-методичної роботи; озброєння інноваційними методиками під час роботи з батьками; занурення до інноваційно-творчої методичної діяльності; стимулювання оцінно-контрольної діяльності в професійно-методичній роботі; інформаційне забезпечення педагогічних працівників із проблем експериментально-дослідної роботи; організаційно-методична допомога в практичному запровадженні результатів наукових досліджень; створення та видання навчальних, методичних посібників, методичних рекомендацій.
ПРИХОДЬ, ПРИЄДНУЙСЯ, ЙДЕМО РАЗОМ!

СТОРІНКА РЕСУРСНОГО ЦЕНТРУ