Зміст – 2019

 

1-2

завантажити

 

Від редакційної колегії

3

завантажити

 

Чуйко С.М., Чайченко С.О., Чуйко О.В., Ровенська О.Г., Кадубовський О.А., Сiлiн Є.С., Шулик Т.В.

 

 

 

Пам’яті Олега Олександровича Новікова

4–12

завантажити

 

Математика

 

 

13

 

Ровенська О.Г.

 

 

 

Наближення аналітичних функцій сумами Фейєра

13–18

завантажити

Величко В.Є.

 

 

 

Ліві та праві ідеали напівгрупи ендоморфізмів вільної групи

19–24

завантажити

Кадубовський О.А.

 

 

 

Перерахування двокольорових хордових O-діаграм роду 1, які мають три сірих (або чорних) цикли, відносно дії групи діедра

25–41

завантажити

Лібгобер T.O., Рябухо O.M., Tурка T.В.

 

 

 

До 100-річчя Олексія Васильовича Погорєлова

42–45

завантажити

 

Фізика.

 

 

46

 

Надточий В.А., Беш А.Н.

 

 

 

Распределение дифракционно-модулированного по интенсивности лазерного излучения на поверхности полупроводника

46–51

завантажити

Костиков А.П.

 

 

 

Cтруктурные особенности триптофана влияющие на светоиндуцированную дезактивацию фосфоресценции белков

52–59

завантажити

Шиманська Л.А., Калугін В.В., Бєлошапка О.Я.

 

 

 

Удосконалення системи гідування телескопа

60–68

завантажити

 

Інформатика та методика її викладання

 

 

69

 

 

Barkovska O.Yu., Kazmіna D.R., Rosіnskyі D.M., Slabouz V.V.

 

 

 

Іntellectualіzatіon Of The Smart House System (The Agent-Orіented Approach)

69–74

завантажити

Кайдан Н.В., Кайдан В.П., Секлецов А.А.

 

 

 

Використання хмарних технологій при розв’язанні задач практичного спрямування

75–80

завантажити

Кайдан Н.В., Пащенко З.Д., Іванова Д.П.

 

 

 

Викладання дисципліни Математична логіка з використанням елементів Flіpped classroom

81–85

завантажити

Щенсневич Ю.Ю., Щенсневич О.В.

 

 

 

Розгляд технології Passіve Optіcal Network для побудови оптичної мережі при вивченні дисципліни Комп’ютерні системи та мережі

86–92

завантажити

Глазова В.В., Басанець А.С.

 

 

 

Розвиток цифрової компетентності майбутнього вчителя інформатики

93–97

завантажити

Пасічник Ю.Р.

 

 

 

Використання соціальних мереж у роботі соціальних працівників

98–104

завантажити

Величко В.Є., Рожков С.І.

 

 

 

Підготовка майбутніх учителів інформатики до впровадження STEM-освіти

105–110

завантажити

Бабенко Н.О., Демченко С.О., Стьопкін А.В., Турка Т.В.

 

 

 

Використання офісного пакету OpenOffіce при викладанні інформатики

111–115

завантажити

Чернякова Я.В., Турка Т.В., Стьопкін А.В.

 

 

 

Використання можливостей PowerPoіnt в навчальному процесі

116–123

завантажити

Хмара Л.О., Стьопкін А.В.

 

 

 

Використання мобільних додатків при викладанні інформатики в школі

124–128

завантажити

 

Методика викладання математики в закладах загальної середньої та вищої освіти

 

 

129

 

Беседін Б.Б., Максименко І.О.

 

 

 

Позакласна робота з математики як засіб підвищення пізнавальної активності учнів

129–132

завантажити

Беседін Б.Б., Басанець А.С.

 

 

 

Застосування інформаційних технологій на уроках математики

133–136

завантажити

Беседін Б.Б., Бабенко Н.О.

 

 

 

Міжпредметні зв’язки на уроках математики

137–143

завантажити

Кадубовський О.А., Беседін Б.Б., Білоус М.А.

 

 

 

До задач на дослідження квадратного тричлена з коефіцієнтами, залежними від параметра

144–155

завантажити

Беседін Б.Б., Лібгобер Т.О.

 

 

 

Основні напрями реалізації прикладної направленості курсу математики в основній школі

156–162

завантажити

Пащенко З.Д., Голодник А.С.

 

 

 

Особливості застосування інтерактивних методів на уроках математики

163–167

завантажити

 

Методика викладання фізики і астрономії в закладах загальної середньої та вищої освіти

 

 

168

 

Лимарєва Ю.М., Гончарова Н.В., Воронова І.В., Малафєєва А.Д.

 

 

 

Організація роботи з обдарованими дітьми в умовах звичайного учнівського колективу

168–172

завантажити

Лимарєва Ю.М., Турка В.М., Грек І.О.

 

 

 

Міжпредметні зв’язки фізики як основа у навчанні розв’язуванню задач

173–177

завантажити

Войнов О.Л., Бєлошапка О.Я.

 

 

 

Вивчення явища заломлення світла і його законів в курсі фізики в закладах загальної середньої освіти

178–187

завантажити

Бєлошапка О.Я., Сипчук Є.Ю.

 

 

 

Співвідношення між струмом і напругою на реактивному навантаженні у колі змінного струму

188–193

завантажити

Бібікова І.В.

 

 

 

Міжпредметна інтеграція як засіб реалізації STEM-освіти на уроках фізики

194–204

завантажити

Бєлошапка О.Я., Недоступ В.В.

 

 

 

Вивчення особливостей чутливості вуха людини

205–209

завантажити

 

Зміст

210

завантажити

 

Інформація для авторів журналу

213

завантажити