тит. ст.

завантажити

Зміст 2010

 

1-2 стор.

завантажити

 

Від редакційної колегії серії

3

завантажити

 

Бондарєва Ю., Смоляр Д., Ганзера Г.О., Плесканьова Л.Г.

 

 

 

Внесок викладачів математики Слов’янського педагогічного інституту у Перемогу у Великій Вітчизняній війні

4

завантажити

 

Математика

 

 

 

Чайченко C.О., Лисинська Н.І.

 

 

 

Наближення операторами спеціального вигляду на класах неперервних функцій, визначених на дійсній осі

7

завантажити

Новиков О.А., Шулик Т.В.

 

 

 

Интегральные представления уклонений повторных сумм Валле Пусена на класах аналитических функций

15

завантажити

Божко В.О., Ковальов В.І.

 

 

 

Метод ітерацій для побудови періодичних розв’язків сингулярно збурених нелінійних диференціальних рівнянь

25

завантажити

Божко В.О., Ковальов В.І., Ковальова Л.В.

 

 

 

Ймовірнісна модель полів напруг пружно-пластичного півпростору при заглибленні в нього системи інденторів

28

завантажити

Сілін Є.С.

 

 

 

Сильні середні відхилень операторів Валле Пуссена

31

завантажити

Кадубовський О.А., Сторожилова О.В., Сторожилова Н.В.

 

 

 

Двокольорові O- і N-діаграми

41

завантажити

Кадубовський О.А., Саприкіна Ю.С., Мазур С.Ю.

 

 

 

Двокольорові O- діаграми з одним чорним циклом

51

завантажити

Кадубовський О.А., Манойло Т.О., Сіра М.І.

 

 

 

Про число неізоморфних та нееквівалентних хордових діаграм

61

завантажити

Близнець Т.Ф., Пащенко З.Д.

 

 

 

Про підстановки Гаспара Монжа

71

завантажити

Кайдан Н.В., Остимчук Г.С.

 

 

 

Застосування циклічних кодів в теорії кодування

76

завантажити

Татьянчиков А.О.

 

 

 

Дослідження проблеми стійкості криптографічних систем

79

завантажити

Бондар Є.О.

 

 

 

Ідемпотенти вінцевих голоморфів напівгруп

83

завантажити

 

Фізика

 

 

 

Уколов А.И., Надточий В.А., Калимбет А.З, Москаль Д.С.

 

 

 

О применимости методик определения параметров рекомбинации носителей заряда к приповерхностным слоям полупроводникаю

88

завантажити

Бутенко Р.А., Костиков А.П.

 

 

 

Исследование роли гидрофобных взаимодействий для устойчивости бета-шпильки методом МДМ с использованием УМД

95

завантажити

Кривошеенко Д.А., Костиков А.П.

 

 

 

Исследование промежуточных состояний самосборки белков методами моделирования молекулярной динамики

99

завантажити

Кулик А.В., Костиков А.П.

 

 

 

Исследование когерентной динамики белков

103

завантажити

Мазурина Ю.А., Костиков А.П.

 

 

 

Исследование α-спиральных структур полипептидов и белков с использованием метода Управляемой Молекулярной Динамики

107

завантажити

Худько В.В., Костиков А.П.

 

 

 

Исследование сворачивания-разворачивания белков термофильных организмов с использованием метода Управляемой Молекулярной Динамики

111

завантажити

 

Інформатика та методика її викладання

 

 

 

Данилюк К.В., Величко В.Є.

 

 

 

Наближені методи розв’язку задачі про рюкзак

116

завантажити

Рубан М.М.

 

 

 

Алгоритми побудови опуклої оболонки

122

завантажити

Саманцов О.О., Пірус Є.М.

 

 

 

Використання середовища MS Excel для розв’язання оптимізаційних задач вибору

127

завантажити

Стёпкин А.В.

 

 

 

Возможность и сложность распознавания конечного графа коллективом агентов

132

завантажити

Сьомкін В.С., Глазова В.В.

 

 

 

Вивчення питань «Формалізація і моделювання» в «Шкільному курсі інформатики та методики її навчання»

140

завантажити

Овчарова О.І.

 

 

 

Організація самостійної роботи студентів гуманітарних спеціальностей при вивченні дисципліни «Інформатика та ТЗН»

147

завантажити

Батуніна В.П.

 

 

 

Мультимедійна презентація як сучасний засіб навчання

150

завантажити

Пилипенко В.Ю.

 

 

 

Про впровадження математичних пакетів у навчальний процесс

152

завантажити

 

Методика викладання математики

 

 

 

Гурковська Н.О.

 

 

 

Гуманітаризація шкільної профільної освіти: всі за та протии

155

завантажити

Черних Ю.І.

 

 

 

Про методичні особливості використання інтерактивних методів в процесі навчання математики

161

завантажити

Пилипенко В.Ю.

 

 

 

Використання проектних технологій на уроках математики

167

завантажити

Чукаріна І.В.

 

 

 

Про умови створення і функціонування шкільного підручника математики

169

завантажити

 

Методика викладання фізики

 

 

 

Олійник Р.В., Вороная К.П.

 

 

 

Формування експериментальних умінь учнів при вивченні фізики у базовій школі

174

завантажити

Олійник Р.В., Горошенко М.О.

 

 

 

Ігрові технологій на уроках фізики

178

завантажити

Олійник Р.В., Діденко М.А.

 

 

 

Застосування методу проектів на уроках фізики у старшій школі

182

завантажити

Шурыгина Л.С., Рашевская Е.И.

 

 

 

Вопросы синергетики в курсе физики.

186

завантажити

Калимбет А.З., Батан Я.В.

 

 

 

Вопросы философии в процессе преподавания курса «Оптика»

189

завантажити

Овчаренко В.П., Кофель С.О.

 

 

 

Шляхи удосконалення знань першокурсників з шкільного курсу фізики

192

завантажити

Овчаренко В.П., Чернишова О.В.

 

 

 

Організація самостійної роботи першокурсників при вивченні фізики

195

завантажити

 

Зміст

198

завантажити