Шлях по сайту: Наука та інновації Спеціалізована вчена рада Повідомлення 01 - 02 червня 2017 року

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

01 - 02 червня 2017 року

Друк

ОГОЛОШЕННЯ

СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА Д 12.112.01

ПОВІДОМЛЯЄ ПРО ПРОВЕДЕННЯ

НАСТУПНОГО ЗАСІДАННЯ ЗАХИСТУ ДОКТОРСЬКИХ (КАНДИДАТСЬКИХ) ДИСЕРТАЦІЙ З ПЕДАГОГІКИ

01 - 02 червня 2017 року

у Державному вищому навчальному закладі

„Донбаський державний педагогічний університет”, ауд. 201 (корпус № 3)

Порядок денний на 01 червня 2017 р., початок засідання о 09.00:

1. Захист дисертації Хижняк Інни Анатоліївни „Теорія і практика підготовки майбутніх учителів початкової школи до застосування засобів електронної лінгвометодики в професійній діяльності”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації, автореферат).

Науковий консультант: Омельченко Світлана Олександрівна, доктор педагогічних наук, професор, ректор (ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”).

Офiцiйнi опоненти: Прошкін Володимир Вадимович, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри інформаційних технологій та математичних дисциплін (Київський університет імені Бориса Грінченка) (відгук);

Семеног Олена Миколаївна, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри української мови (Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка) (відгук);

Цвєткова Ганна Георгіївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова) (відгук).


2. Захист дисертації Чжан Луна „Особистісно-професійний розвиток учителів у системі безперервної педагогічної освіти Китайської Народної Республіки”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Юр’єва Катерина Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри початкової, дошкільної та професійної освіти (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди).

Офiцiйнi опоненти: Лунячек Вадим Едуардович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри креативної педагогіки та інтелектуальної власності (Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків) (відгук);

Перепадя Дар’я Олександрівна, кандидат педагогічних наук, старший викладач кафедри іноземної філології, секції східних мов (Приватний вищий навчальний заклад „Краматорський економіко-гуманітарний інститут”) (відгук).


Порядок денний на 02 червня 2017 р., початок засідання о 09.00:

1. Захист дисертації Юр’євої Катерини Анатоліївни „Теорія і методика професійної підготовки майбутніх учителів початкової школи на засадах порівняльної етнопедагогіки”, поданої на здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації, автореферат).

Науковий консультант: Прокопенко Іван Федорович, академік НАПН України, доктор педагогічних наук, професор, ректор (Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди).

Офiцiйнi опоненти: Хомич Лідія Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, заступник директора з наукової роботи (Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України) (відгук);

Князян Маріанна Олексіївна, доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри французької філології (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова) (відгук);

Цвєткова Ганна Георгіївна, доктор педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри педагогіки і психології дошкільної освіти та дитячої творчості (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова) (відгук).

2. Захист дисертації Ішутіної Олени Євгенівни „Формування лінгвометодичної компетентності майбутніх учителів української мови в процесі фахової підготовки”, поданої на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти (текст дисертації, автореферат).

Науковий керівник: Хижняк Інна Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент, декан факультету початкової, технологічної та професійної освіти (ДВНЗ „Донбаський державний педагогічний університет”).

Офiцiйнi опоненти: Стрельніков Віктор Юрійович, доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки та суспільних наук (Вищий навчальний заклад Укоопспілки „Полтавський університет економіки і торгівлі”) (відгук);

Кухар Людмила Олександрівна, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри комп'ютерної інженерії та освітніх вимірювань (Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова) (відгук).

 

Навігація

Контакти

вул. Г. Батюка, 19, м.Слов'янськ, Донецька область, Україна, 84116
e-mail:
веб-сайт: ddpu.edu.ua
(06262) 32354

Оголошення
Оголошення