Шлях по сайту: Бібліотека Архів бібліотека Нові надходження Новинки для філологів

ДВНЗ Донбаський державний педагогічний університет

Новинки для філологів

Друк

Інститут літератури  ім.  Т.  Г.  Шевченка  НАН  України  подарував бібліотеці університету такі видання :

Баштова Н. Григорій Костюк : літературознавець, критик, публіцист / Надія Баштова. - Київ : Стилос, 2008. - 216 с.

У монографії висвітлується науково-критична та історико-літературна діяльність вченого-літературознавця Г. Костюка. З'ясовуються особливості становлення та еволюції його світогляду, розкривається своєрідність наукового мислення критика.

Бібліотека Івана Франка : науковий опис : у 4 т. / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка ; [переднє слово М. Жулинського ; вступ. ст. Я. Мельник]. - Київ : Критика, 2010. -  -

Т. 1. - 2010. - 622 с. : портр., іл. - Покажч. : с. 511-620.

Т2. - 2015. - 716,[2] с.: іл. - Покажч.: с. 599-717.

Це видання є науково-бібліографічним описом  особистої бібліотеки І. Я. Франка, що зберігається у Відділі рукописних фондів і текстології Інституту  літератури  ім. Т. Г. Шевченка.

Винниченко В. К. Оповідання / В. К. Винниченко ; [передм. М. Жулинського, упоряд., прим. та  комент. С. Гальченка]; Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України, Українська Вільна Академія у США. - Київ : САКЦЕНТ ПЛЮС, 2015. - 797 с. : портр.

До видання увійшли найвідоміші оповідання В. Винниченка. Особливістю цього видання є велика текстологічна робота, щодо встановлення основного тексту творів, який максимально наближений до творчої волі автора.

Винниченко В. К. Публіцистика / В. К. Винниченко ; [передм. П. Федченка, упоряд., ред., комент., післямова В. Бурбели] ; Українська Вільна Академія Наук у США, НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка. - Київ ; Нью-Йорк : [б. в.], 2002. - 391 с. : фот.

Видання містить  31 публіцистичну працю Володимира Винниченка, які в переважній більшості не знайомі широкій читацькій аудиторії. Матеріали збірника укладено за хронологічним принципом. Використано автографи, машинописи та першопублікації, які зберігаються в архіві письменника у бібліотеці Колумбійського університету (США) та в архівних фондах інституту літератури ім. Т. Шевченка НАН України.

Жулинський, М. Г. Українська література : творці і твори: учням, абітурієнтам,  студентам, учителям / М. Г.  Жулинський. - Київ: 2011. - 1152 с.: іл.

З п'ятидесяти нарисів-есеїв, героями яких є як широко-, так і маловідомі українські митці, автор творить велике панно — цілісний портрет української літератури ХІХ — ХХ  ст.  Важливим складником цієї своєрідної антології є художні тексти, ретельно дібрані до кожного нарису, серед них раритетні чи призабуті.

 

Історія української літератури: у 12 т. / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; редкол.: В. Дончик (голова) [та ін.] ; передм. М. Жулинського. - Київ : Наук. думка, 2013. -

Т. 1 : Давня література (Х — перша половина ХVІ ст.) / наук. ред. Ю. Пелешенко, М. Сулима. - 2013. - 839 с. : іл., [16] арк. кольор. іл.

Т. 2 : Давня література (друга половина ХVI-XVIII ст.) / наук. ред. : В. Сулима, М. Сулима. - 2014.  - 839 с. : іл., [16] арк. кольор. іл.

Т. 4 : Тарас Шевченко / І. Дзюба ; наук. ред. М. Жулинський. - 2014. - 782 с. : іл., [24] арк. кольор. іл.

Нова двадцятитомна “Історія української літератури” подає розгорнуту панораму зародження і розвитку українського письменства Х — ХХІ  с., його  родових, жанрових і художніх форм, унікальних пам'яток і письменницьких особистостей. Видання трактує історію нашої словесності як цілісний тисячолітній процес, як живий еволюційний рух слова і думки, спрямований на утвердження національно-духовної та державної ідентичності, невтомний пошук гармонійної взаємодії між людиною і соціумом, між Україною і світовою цивілізацією.

Перший том присвячений літературі раннього і  зрілого Середньовіччя, що хронологічно збігається з епохою Київської Русі, та літературі пізнього Середньовіччя, розвиток якої позначений  ренесансними віяннями.

Другий том присвячено давній українській літературі добі першого національного відродження та раннього бароко (друга половина 16 — перша половина 17 ст.), доби зрілого бароко (друга половина 17 ст. - перша половина 18 ст.), а також літературі пізнього бароко, коли посилилися процеси секуляризації і формування літератури як повноправного явища світської культури (друга половина 18 ст.).

Четвертий том присвячено  одній постаті — Тарасу Шевченку. Автор здійснює літературознавчу інтерпретацію творчої спадщини Кобзаря  у поєднанні з  розповіддю про його життєвий і творчий шлях, з'ясовуючи природу його феноменальної популярності та впливу на уми і почуття багатьох поколінь українців.

Костюк Г. Вибрані праці : у 5 т. / Г. Костюк ; Українська Вільна Академія Наук, НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; упоряд. Н. Баштова ; [передм. В. Панченка]. - Київ : Смолоскип, 2015 -

Т. 1 : Літературознавство. Критика. - 2015. - 972 с. : портр.

Перший том видання у п'яти томах  літературознавчих та історико-публіцистичних праць Григорія Костюка (1902-2002) — українського літературознавця та громадсько-суспільного діяча, охоплює тексти наукових розвідок і статей, які у всій повноті представляють літературознавчу концепцію  вченого і його позицію в історико-літературному поступі української діаспори. Зокрема, це стаття-огляд  “На магістралі історії історії”, де Г. Костюк  розглядає  художньо-мистецький розвиток українського мистецтва упродовж 50-ти років (1917-1967), “З літопису  літературного життя в діаспорі”, “Проблеми літературної критики”, “Доба і письменник” та ін.

Уперше публікується нарис “Українська література до революції 1917 року. Основні лінії ідейно-мистецького розвитку (Спроба періодизації)”.

Подано також історико-літературні портрети письменників В. Винниченка, М. Хвильового, І. Багряного, Ю. Яновського.

Костюк Г.  Літературно-мистецькі перехрестя (паралелі) / Г. Костюк ; Українська Вільна Академія Наук (США), Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України. - Вашингтон ; Київ : [б.в.], 2002. - 412 с. : портр.

До книжки увійшли літературно-критичні  праці українського літературознавця Григорія Костюка, надруковані у різний час. Статті про відомих вчених, письменників, митців : М. Вороного, О. Грищенка, О. Олеся, П. Филиповича, М. Хвильового, а також про історико-літературний процес в Україні та діаспорі.

Маслянчук Т. В. Проза Володимира Винниченка: проблеми текстології / Т. В. Маслянчук. - Київ : Стилос, 2008. - 184 с.

У монографії досліджено в текстологічному аспекті творчість В. Винниченка, одного з фундаторів української прози ХХ століття. Вперше розглянуто едиційні проблеми творчості митця, з'ясовуються головні головні питання персональної текстології (творчої волі, вибору основного тексту тощо). На підставі аналізу авторського листування та щоденникових записів уточнюються деякі факти життя і творчості письменника, висвітлюється історія написання та видання його еміграційних творів.

Самі про себе: автобіографії укр. митців 1920-х років /  НАН України, Ін-т  літ. ім. Т. Г. Шевченка НАН України ; упоряд. Р. Мовчан. - Київ :Кліо, 2015. - 638 с. : портр.

Документальний збірник підготовлено на основі архівних матеріалів, раритетних видань. Усього репрезентовано  105 українських митців, чиї автобіографії вдалося розшукати і вони виявилися цікавими. Більшість із них публікується вперше і вони майже всі датовані 1920-ми  роками.

Шевченківська енциклопедія : в 6 т. / НАН України, Ін-т літ. ім. Т. Г. Шевченка ; редкол.: М. Жулинський (голова) [та ін.]. - Київ : [б.в.], 2012-2015. -

Викладено основні відомості про життя, творчість і особистість Т. Г. Шевченка, його епоху та оточення, місце в національній та світовій культурі, підсумовано  понад  півторасторічний досвід вивчення всіх аспектів шевченкіани  в українському та зарубіжному шевченкознавстві.

  •  

 

Навігація

Контакти

Оголошення


Новини бібліотеки

Доторкнемося до творчості французького письменника Гюстава Флобера

Доторкнемося до творчості французького письменника Гюстава Флобера

Абонемент художньої літератури запрошує користувачів переглянути книжково-ілюстративну виставку: “Флобер –...

23 груд. 2016

Що ми знаємо про СНІД?

Що ми знаємо про СНІД?

1 грудня — День порозуміння з ВІЛ-позитивними людьми. Проблема ВІЛ/СНІДу є,...

01 груд. 2016

Жіночі особистості на педагогічній ниві

Серед видатних жінок, які залишили слід на ниві педагогічної праці,...

22 лист. 2016

Пам’ять про Голодомор 1932-33 рр.

Пам’ять про Голодомор 1932-33 рр.

Україна в 1932-33 роках пережила страшну трагедію – Голодомор, ...

19 лист. 2016

Бібліофіша

Календар знаменних і пам'ятних дат ГРУДЕНЬ 2016 р.

1 – Всесвітній день боротьби зі СНІДом. Відзначається...

01 груд. 2016

10-го грудня – Міжнародний День захисту прав людини

10-го грудня – Міжнародний День захисту прав людини

Саме цього дня Генеральна Асамблея Організації Об’єднаних Націй прийняла Загальну...

01 груд. 2016

12 грудня - 160 років від дня народження Гюстава Флобера (1821-1880)

12 грудня  - 160 років від дня народження Гюстава Флобера (1821-1880)

Гюстав Флобер – видатний французький письменник, майстер витонченого психологічного аналізу....

01 груд. 2016

21 листопада — День Гідності та Свободи Пам’ятаємо, шануємо, пишаємося

21 листопада — День   Гідності та Свободи Пам’ятаємо, шануємо, пишаємося

Невід’ємною традицією сучасних свідомих українців є належне вшанування громадянського подвигу,...

19 лист. 2016

9 листопада - День української писемності та мови

9 листопада - День української писемності та мови

Єдиний скарб у тебе - рідна мова День української писемності та...

31 жовт. 2016