Порядок формування рейтингу успішності, призначення та виплати стипендій студентам ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Схвалено та затверджено Вченою радою

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

протокол № 9 від 27 квітня, 2017 року

ПОРЯДОК
формування рейтингу успішності, призначення та виплати стипендій студентам

Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет»

1. Загальні питання

1.1. Порядок формування рейтингу успішності, призначення та виплати стипендії студентам (надалі — Порядок) у Державному вищому навчальному закладі «Донбаський державний педагогічний університет» (надалі — Університет) визначає основні питання формування рейтингу успішності, призначення та виплати стипендій студентам денної форми навчання, які здобувають в Університеті ступінь бакалавра та магістра.

{Детальніше}