Профспілковий комітет студентів

Профспілковий комітет студентів

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

Профспілкова організація студентів і аспірантів Донбаського державного педагогічного університет була створена за ініціативою студентів і аспірантів Слов’янського  державного педагогічного інституту на загальних зборах студентів і аспірантів 26 листопада 1982 року, і відтоді є невід'ємною часткою його багатого та багатогранного громадського життя.

Виконуючи статутні завдання, відповідно до діючої нормативно-правової бази, профспілкова організація студентів і аспірантів ДВНЗ «ДДПУ» за різних періодів своєї роботи робила акценти на роботі згідно з вимогами життя і проблемами, які вставали перед вишем та його колективом. При цьому головним і незмінним завданням профспілкової організації було і є – надання різнобічної допомоги її членам, як у регулюванні трудових відношень, так і в отриманні соціально-економічної підтримки, у піднесенні життя університету духовністю і творчістю.

Профспілкова організація студентів і аспірантів Донбаського державного педагогічного університет – це громадська організація студентів університету, метою якої є представництво, здійснення та захист навчальних, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів. Вступ студентів до профспілки відбувається на добровільних засадах, без будь-якого обмеження через національність, расову приналежність, стать, партійність або релігійні переконання.

Для чого існує профком

 • на всіх рівнях представляє та захищає ваші права та інтереси;
 • контролює поселення студентів у гуртожитки. Без його згоди вас не можуть виселити із гуртожитку;
 • допомагає отримувати всі види стипендій, премій, матеріального заохочення;
 • саме у профкомі ви дізнаєтесь про свої права та навчитеся їх відстоювати;
 • здійснює соціальний захист студентів пільгових категорій;
 • організовує навчання, підвищення кваліфікації профспілкових кадрів та активу, дбає про соціально-правовий захист студентів контрактної форми навчання. Без згоди профкому вас не можуть відрахувати з університету;
 • сприяє в оформленні міжнародного студентського квитка;
 • допоможе знайти роботу на канікулах;
 • співпрацює із комісіями та народними депутатами України, місцевих органів влади із захисту соціальних прав та інтересів членів Профспілки.

Шановний студенте! Тобі жити – тобі й шукати своє місце в цьому світі.  У нашій профспілковій студентській організації університету є багато добрих та корисних задумок, які ми намагаємося втілити в життя, але свіжі думки – пріоритет молодих. Тому завжди на Вас чекаємо і будемо раді співпрацювати!

Гасло молодості – "Твори! Вигадуй! Дій!" – знову на порядку денному! Профспілка в університеті – це школа життя. Об'єднуючи людей різних, вона об'єднує однодумців. Якщо людина пройшла школу профспілкової роботи, вона набуває великого досвіду, який обов'язково стане їй у пригоді на все життя. Такій особистості набагато легше знайти своє місце у суспільстві.

Студенте! Твоє основне завдання – добре вчитися. А для того, щоб відстоювати твої права, працює профком студентів і аспірантів Донбаського державного педагогічного університету.

Що таке профспілка?

Професійна спілка – це добровільна неприбуткова громадська організація, що об'єднує громадян, пов'язаних спільними інтересами за родом їх професійної (трудової) діяльності або навчання.  Первинна профспілкова організація студентів і аспірантів ДВНЗ «ДДПУ» – це громадська організація, яка об'єднує студентів і аспірантів університету й метою якої є представництво, здійснення та захист навчальних, соціально-економічних прав та інтересів своїх членів.

Що конкретно може дати студенту (аспіранту) членство у профспілковій організації?

 • можливість брати участь у реальному житті та управлінні університетом;
 • отримання новорічних подарунків і нецільової благодійної допомоги студентами й аспірантами пільгових категорій (сироти, чорнобильці та ті, що мають дітей віком до 14 років);
 • отримання путівок на оздоровлення та відпочинок за пільговими цінами;
 • допомога при поселенні у гуртожитки й виселенні з них;
 • захист в конфліктних ситуаціях із викладачами та адміністрацією університету;
 • отримання заохочувальних призів та подарунків на масових університетських заходах;
 • отримання квитків до театрів, кінотеатрів за зниженими цінами;
 • участь в екскурсійних поїздках, спортивних, культурно-масових заходах, конкурсах на кращу профгрупу, кращі кімнати в гуртожитках тощо;
 • контроль діяльності закладів громадського харчування (їдальні, буфети) університету;
 • оформлення міжнародного студентського квитка "ISIC";
 • отримання інформації стосовно участі у програмі "Work And Travel USA".

Як стати членом профспілки?

Вступ до профспілки відбувається на добровільних засадах, без будь-якого обмеження через національність, расову приналежність, стать, партійність, форму навчання або релігійні переконання.  Членом профспілки може стати будь-який студент чи аспірант університету, який визнає Статут Профспілки працівників культури України та регулярно сплачує профспілкові внески.

Чим визначається розмір профспілкових внесків? Розмір профспілкових внесків визначено Статутом Профспілки працівників освіти і науки України.

Чи тільки студенти першого курсу можуть вступити у Профспілку? Ні. Студенти і аспіранти всіх курсів мають право стати членами Профспілки. У кожній групі щороку обирається профорг.

Чи дійсний профспілковий квиток при переведенні з одного факультету на інший? Так. При переведенні на інший факультет (або навіть в інший навчальний заклад), а також при працевлаштуванні профспілковий стаж зберігається.

Чи підтримає профком студента у разі конфлікту з керівництвом або викладачами університету? Обов'язково, якщо адміністрацією університету або викладачем порушені права члена профспілки.

Чи можуть студенти контрактоної форми навчання отримувати пільги від профкому? Звичайно. Студенти контрактної форми навчання користуються тими ж пільгами, що і «бюджетники», але за умови, що вони є членами Профспілки.

Чи контролює профком призначення стипендії, матеріальної допомоги, премії або надбавки? Із профкомом узгоджуються усі накази на призначення стипендій, надбавок, премій, матеріальної допомоги.

Чи може профком допомогти у разі відрахування студента з університету? Так, якщо це не пов'язано з академічною заборгованістю студента або з порушенням ним умов контракту (несплата за навчання тощо).

Як профком може допомогти в організації дозвілля студентів? У структурі нашої організації є комісія культури і спорту, яка займається організацією різноманітних заходів, змагань, екскурсійних поїздок, походів до театру і кінотеатру тощо. Також підтримуємо загально-університетські заходи. Але якщо у вас, шановні студенти й аспіранти, є добра ідея, профком завжди допоможе у її реалізації.

Чи підконтрольний профком адміністрації університету? Ні. Відповідно до Закону України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" профспілки незалежні від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, роботодавців (у даному випадку адміністрації університету), інших громадських організацій,політичних партій, їм не підзвітні і не підконтрольні. Але ми тісно співпрацюємо з адміністрацією університету на принципах соціального партнерства з усіх питань, що стосуються умов навчання, побуту та дозвілля студентів і аспірантів.

Насамкінець зауважуємо: у нашій профспілковій організації студентів і аспірантів є багато добрих і корисних ідей і планів, які ми намагаємося втілити в життя!

Завжди чекаємо на вас, шановні студенти і аспіранти, і будемо раді співпрацювати. Із будь-яких питань звертайтеся до профкому студентів (Головний корпус ДДПУ, вул. Ген. Батюка, 19, фойє, кабінет навпроти сходів).

Напрямки роботи

1. Організаційно-масова робота:

– оформлення профспілкової документації, підготовка та проведення профспілкових зборів, конференцій;

–   контроль та створення інформації для всіх профспілкових стендів в університеті;

– вирішення усіх питань, пов'язаних із роботою профспілкової організації в університеті;

– проведення навчання профспілкового активу університету.

2. Комісія захисту соціальних прав студентів:

– участь у розподілі та контроль за правильним використанням Фонду соціальної допомоги студентам університету, факультетів;

–  робота у комісії з укладення колективної угоди між профкомом студентів університету (профбюро факультету) та перевірки стану його виконання;

– облік та опіка соціально незахищених категорій студентів;

– представлення прав та захист інтересів членів профспілки при вирішенні спорів (конфліктів);

– оформлення усіх видів матеріальної допомоги та премій в університеті, на факультетах;

– допомога профбюро у вирішенні та контролі питань, пов'язаних із навчальним процесом в університеті

3. Житлово-побутова комісія:

– організація та керівництво роботою студентських рад гуртожитків;

– контроль за діяльністю адміністрації студмістечка із забезпечення належних житлових умов студентів;

– робота в комісії університету з питань поселення студентів у гуртожитки.

4. Оздоровча комісія:

– організація санаторно-курортного лікування, оздоровлення студентів у пансіонатах, на базах відпочинку та спортивно-оздоровчих таборах;

– допомога в організації та проведенні "Дня донора", медичних оглядів студентів;
– забезпечення путівками на відпочинок під час студентських канікул;
– організація обміну студентськими групами під час канікул.

5. Комісія громадського контролю:

– контроль роботи центру студентського харчування університету, пунктів громадського обслуговування, розташованих на території університету та гуртожитків.

6. Комісія інформаційно-навчального забезпечення:

– сприяння формуванню та розвитку інформаційних технологій в університеті, дослідницької діяльності студентів;

– створення умов для інтелектуального збагачення студентства, організація та участь у роботі виставок, конференцій, семінарів тощо.

7. Комісія культури та спорту:

– організація та допомога у проведенні культурно-масових, спортивних заходів в університеті та на факультетах;

– організація роботи студентських клубів у гуртожитках університету;
– організація роботи спортивних кімнат у гуртожитках університету;
– організація підтримання у належному стані спортивних майданчиків на території гуртожитків університету.

8. Центр працевлаштування:

–  працевлаштування студентів у вільний від навчання час та по закінченню університету;

–  організація студентських будівельних загонів на території України та за її межами;

– організація допоміжних робочих бригад для проведення поточних ремонтів гуртожитків.

9. Центр міжнародних зв'язків:

– розвиток міжнародних зв'язків із навчальними закладами інших країн;

– організація та проведення міжнародного обміну студентськими групами;

– оформлення міжнародних студентських квитків;

– організація навчання та працевлаштування за кордоном.

10. Дитяча комісія:

– облік дітей студентів університету;

– організація новорічних свят для дітей студентів та аспірантів університету;

– розповсюдження новорічних подарунків та запрошень на новорічні ялинки.
11. Ревізійна комісія:

– контроль за роботою профспілкового комітету, його комісій та підрозділів;
– розгляд скарг та зауважень студентів, вирішення конфліктних ситуацій між членами профспілки та профспілковими органами.

Склад профкому

Голова – Павлович Роман Володимирович

Тел. +38 066 051-777-5

Головний бухгалтер – Новобранцева Лідія Володимірівна

Тел.: +38 050)168-98-27

Голови профбюро факультетів

Голова профбюро

факультету факультету психології економіки та управління – Булінг Олег

Тел.: +38 066 800-82-26

Голова профбюро

дефектологічного факультету – Трухіна Євгенія Тел.: +38 095 310-80-53

Голова профбюро

фізико-математичного факультету – Бондаренко Аліна

Тел.: +38 095 079-25-05

Голова профбюро

філологічного факультету – Хлиніна Марія

Тел.: +38 099 646-17-64

 

Голова профбюро

технологічного факультету – Ківа Лариса

Тел.: +38 066 031-65-74

Голова профбюро факультету фізичного виховання – Нечепорук Катерина

Тел.: +38 099 256-67-66

Голова профбюро факультету підготовки вчителів початкових класів – Щира Маргарита

Тел.: +38 095 220-19-71

Голова профбюро педагогічного факультету – Перькова Ганна

Тел.: +38 099 129-36-63