Факультет початкової, технологічної та професійної освіти

Радо вітаємо Вас на сторінці факультету початкової, технологічної та професійної освіти!

Наш потужний освітній осередок функціонує в структурі ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» і запрошує на денну та заочну форму навчання за ступенями вищої освіти «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» із чотирьох спеціальностей:

  • «Початкова освіта»
  • «Середня освіта (трудове навчання та технології)»
  • «Професійна освіта (технологія виробів легкої промисловості)»
  • «Педагогіка вищої школи»

Факультет початкової, технологічної та професійної освіти вповні забезпечений як аудиторним фондом, так і навчальними й науковими лабораторіями, має приміщення для контактної, самостійної та індивідуальної роботи студентів, їхнього проживання й культурно-соціального дозвілля. Навчання проводиться в 䬬вох корпусах з обладнаними аудиторіями, мультимедійними класами, методичними кабінетами, науковими лабораторіями, читальними залами, актовою залою, а також у спорткорпусі, навчальних майстернях та ін. Студенти факультету мають змогу займатися в музичних, хореографічних, комп’ютерних, театральних класах, аудиторіях сценічно-екранного мистецтва, міжкультурної комунікації та ін.; лабораторіях, технічної електроніки, інженерної та комп’ютерної графіки, оптичних вимірювань та метрології тощо; навчальних майстернях з ручної та механічної обробки деревини та металу, зі швейного і харчового виробництва, етнодизайну та декоративно-ужиткового мистецтва і т.д. Для проживання майбутніх педагогів поряд із навчальним корпусом № 1 розташовано гуртожитки.

Запорукою ефективності діяльності факультету початкової, технологічної та професійної освіти є якісний науково-педагогічний склад, який у своїй діяльності керується як збереженням традицій, так і оновленням й упровадженням інноваційних педагогічних технологій. Організаційну основу факультету становлять деканат та шість кафедр, що на високому науковому й методичному рівнях забезпечують викладання навчальних дисциплін та містять у своєму складі: 5 докторів наук, професорів; понад 50 кандидатів наук, доцентів; близько 30 старших викладачів й асистентів, концертмейстерів і майстрів виробничого навчання, завідувачів лабораторій і т.д.

При двох випускових кафедрах теорії і практики початкової освіти та педагогіки і методики технологічної та професійної освіти працюють аспірантури зі спеціальностей 013 «Початкова освіта» та 015 «Професійна освіта», діють наукові лабораторії: «Інформаційне забезпечення фахової підготовки вчителя початкової школи», «Методологія трудового навчання» та ін. Наслідком активних наукових пошуків викладачів факультету є захисти кандидатських та докторських дисертацій та нові набори до аспірантури факультету.

На факультет початкової, технологічної та професійної освіти щороку вступають нові абітурієнти, які виявляють бажання отримати педагогічну професію, і ми створюємо всі необхідні умови для розвитку їхніх здібностей. Наших випускників можна зустріти як серед учителів загальноосвітніх шкіл, так і в позашкільних навчальних закладах, у ліцеях, коледжах, гімназіях, в університетах та науково-дослідних інститутах, на адміністративних посадах в органах влади та виконавчих органах. Багато з них стали кандидатами і докторами наук, доцентами і професорами і т. д. Вони трудяться і в найвіддаленіших куточках світу, проте здебільшого – працюють в Україні, створюючи міцне підґрунтя для подальшого розвою й процвітання рідної країни, формуючи найголовніше – духовність молодого покоління, на плечах якого в майбутньому буде доля країни та її славне ім’я!

Щорік ми чекаємо на вас – небайдужих, активних і спрямованих у майбутнє абітурієнтів!

Поштова адреса

Навчальний корпус № 1: вул. Університетська, 12, м. Слов’янськ, Донецька область, 84121

Навчальний корпус № 2: вул. Добровольського, 1, м. Слов’янськ, Донецька область, 84121

Телефони деканату

Деканат: 066 934 74 36

Заочний відділ: 050 750 62 13

Електронна пошта

Розклад на факультеті початкової, технологічної та професійної освіти 2020-2021 навчальний рік

Бакалаврат

013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА, ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ, 1 КУРС 1 семестр – 4 – 20 т.

013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА, ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ, 2 КУРС 1 семестр – 3 – 17 т.

013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА, ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ, 3 КУРС 1 семестр – 3 – 18 т. (14 - 17 – навч.пр-ка)

013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА, ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ, 4 КУРС 1 семестр – 7 – 18 (1 - 6 – виробн.пр-ка) т.

013 Початкова освіта, денна форма навчання, 2 – 4 курси 1 семестр – 1 - 18 т.

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА( труд.навчання та технології) ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ, 1 курс 1 семестр – 4 - 20 т., 2, 3 КУРС 1 семестр – 3 - 18 т.

014 Середня освіта(труд.навчання та технології), денна форма навчання, 3(1) курс 1 семестр – 4 – 20 т.

015 Професійна освіта, 014 Середня освіта(труд.навчання та технології) денна форма навчання, 3, 4 курс 1 семестр – 1 – 18 т.


013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА, ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 1, 3, 3(1) КУРС (07.12.2020 – 18.12.2020 р.)

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА, ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 3(1) КУРС (07.12.2020 – 18.12.2020 р.)


Магістратура

013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА, денна форма навчання Магістратура 1 КУРС (1, 9) 1 семестр – 4-19 т.,

013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА, Магістратура 1 КУРС (1, 4) 1 семестр – 4-19 т., 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА( труд.навчання та технології), Магістратура 1 КУРС 1 семестр – 4-20 т.

013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА, Магістратура 2 КУРС (1, 4) 1 семестр – 7 - 13 т., 013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА, Магістратура 2 КУРС (1, 9) 1 семестр – 3 - 18 т., 014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА(труд.навчання та технології), Магістратура 2 КУРС 1 семестр – 7 - 15 т.

013 Початкова освіта, 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), денна форма навчання Магістратура 1 КУРС (1, 4) , Магістратура 1 КУРС (1, 9) 1 семестр – 4 - 20 т.

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 2 КУРС МАГІСТРАТУРА (26.10.2020 – 06.11.2020 р.) 1

ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 2 КУРС МАГІСТРАТУРА (26.10.2020 – 30.10.2020 р.) 2

013 ПОЧАТКОВА ОСВІТА , ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 5 1 КУРС , 5 2 КУРС МАГІСТРАТУРА (07-12.2020-18.12.2020 р.)

014 СЕРЕДНЯ ОСВІТА Трудове навчання та технології ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ 5 1 КУРС, МАГІСТРАТУРА (07.12.2020 - 18.12.2020 р.)


Розклад на факультеті початкової, технологічної та професійної освіти 2019-2020 навчальний рік

Бакалаврат

013 Початкова освіта (3 курс(1)) 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології) (3 курс (1))

013 Початкова освіта (3 курс)

013 Початкова освіта (2 курс)

013 Початкова освіта (1 курс)


013 Початкова освіта, денНА ФОРМА НАВЧАННЯ, 1 КУРС 1 семестр – 420 т.