Професорсько-викладацький склад та співробітники кафедри

МЕЛОЯН АНАІТ ЕДУАРДІВНА

кандидат психологічних наук, професор

Мелоян Анаіт Едуардівна народилася 9 серпня 1966 року.

У 1998 році закінчила Слов’янський державний педагогічний інститут (диплом з відзнакою) і їй присвоєно кваліфікацію “Практичний психолог”.

Науково-педагогічний стаж – 21 рік.

Свою науково-педагогічну діяльність розпочала у 1998 році на посаді асистента кафедри психології. У 2004 році у спеціалізованій Вченій раді Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України (м. Київ) успішно захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю педагогічна і вікова психологія на тему: «Глибинно-психологічні витоки агресивності особистості (на матеріалі активного соціально - психологічного навчання)».

З 2007 року по теперішній час успішно очолює кафедру прикладної психології Державного вищого навчального закладу «Донбаський державний педагогічний університет».

У 2007 р. їй присвоєно звання доцента, а в 2013 р. за високі показники в науково-дослідній роботі присвоєно звання професора кафедри прикладної психології.

У 2015 р. отримала диплом професора.

Загальна кількість публікацій – 115, з них 16 навчально-методичних посібників, з них 5 з грифом МОН України; 2 монографії). Під її науковим керівництвом захищено 4 кандидатських дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата психологічних наук, була офіційним опонентом на здобуття наукового ступеню кандидата психологічних наук.

Мелоян А.Е. постійно працює над науково-методичним забезпеченням навчального процесу з дисциплін «Глибинна психологія», «Психологія особистості», «Основи психологічного консультування», «Психологія сім‘ї», «Теорії особистості в психології».

Мелоян А.Е. активно співпрацює з провідними вищими навчальним закладами України і ближнього зарубіжжя. З 2010 року є організатором щорічних спільних науково-практичних конференцій з Забайкальським державним університетом: "Стан здоров'я: психолого - педагогічні та медичні аспекти», «Екологія, здоров'я, спорт". Була організатором Міжнародної науково-практичної online конференції "Проблема здоров'я сучасної молоді: допомога дорослим дітям алкоголіків" спільно з Флорентійським державним університетом, Забайкальським державним університетом та Білоруськім державним педагогічним університетом ім. Максима Танка; Фондом International Child Development Programme, Чешською гуманітарною організацією «Людина в біді», Громадською організацією «ЛА СТРАДА-УКРАЇНА».

Анаіт Едуардівною був розроблений проект метою якого визначалась матеріальна допомога для здійснення повноцінної психосоціальної та психологічної діяльності. Чеська гуманітарна організація «Людина в біді» надала Грант для реалізації та розвитку проекту «Психосоціальна підтримка населення».

Приймала участь у міжнародних науково-практичних конференціях та семінарах в м.Прага (Чехія); м.Нетанія (Ізраїль), м.Ларнака (Кіпр), м.Будапешт (Венгрія), м.Єреван (Вірменія). Являється дійсним членом Європейської асоціації трансактного аналізу, відкритого Всеукраїнського реєстру психологів України, громадської спілки «Національної психологічної асоціації України» та громадської організації «Товариство незалежних експертів». Вона нагороджена почесними грамотами Забайкальського державного університету i Білоруського державного педагогічного університету ім. Максима Танка, за проведення спільних науково-практичних заходів.

Практикуючий психолог в Чешській гуманітарній організації «Людина в біді», громадської організації «ЛА СТРАДА-УКРАЇНА»

Сертифікований психолог, супервізор у руслі глибинної психотерапії з елементами транзактного аналізу, гештальт-тераії, психодрами.

ЄГОРОВА ОЛЕНА БОРИСІВНА

кандидат психологічних наук, доцент

Єгорова Олена Борисівна народилась 6 лютого 1956 р.

У 1978 році закінчила Слов‘янський державний педагогічний інститут відділення математики фізико-математичного факультету.

Науково-педагогічний стаж – 40 років.

У 1994 році успішно захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю педагогічна і вікова психологія на тему: „Корекція поведінки з відхиленням у підлітків в залежності від особливостей їх пізнавальних інтересів” у спеціалізованій Вченій раді ХДПУ ім. Г.С.Сковороди.

У 2002 р. їй присвоєно звання доцента.

Загальна кількість публікацій - 123, з них 11 навчально-методичних посібника.

Проходила стажування в Науково-дослідному інституті загальної та педагогічної психології АПН СРСР (лабораторії І.В. Дубровіної та А.І. Cухаревої – під керівництвом А.М. Прихожан та І.М. Кондакова ) та МДПІ ім. В.І.Леніна (кафедра психології, зав. – Ю.М. Забродін, науковий керівник Е.Д. Телегіна) – з метою написання дисертації на здобуття вченого ступеня кандидата психологічних наук. У 1988 р. працювала над розробкою методики «Методика діагностики форм поведінки з відхиленням» (у співавторстві з І.М. Кондаковим). 1988 р. прийняла участь у роботи «Ярмарки методик» (НДІ ЗПП АПН СРСП).

Олена Борисівна у 1989 р. прийняла участь у роботі Всесоюзного з’їзду Товариства психологів СРСР.

1993-1994 р.р. – виконувала обов‘язки декана спец. факультету „Практична психологія”. З 1998 р. – доцент кафедри психології. Олена Борисівна проводила наукові консультації з написання кандидатської дисертації на тему: „Психологічні особливості формування духовності майбутніх психологів” (аспірантка – Кизим Г.С.) та кандидатської дисертації на тему: «Формування відповідальності у підлітків з неповних родин» (аспірантка – Маковєєва С.В.).

Єгорова О.Б. є дійсним членом Національної психологічної асоціації України Інститута клієнт-центрованої та експірієнтальної психотерапії.

Викладає дисципліни «Патопсихологія», «Реабілітаційна психологія».

ОСИКА ОЛЬГА ВІКТОРІВНА

кандидат психологічних наук, доцент

Осика Ольга Вікторівна народилася 13 жовтня 1962 року.

У 1985 році закінчила Слов‘янський державний педгогічний інститут і отримала кваліфікацію викладач педагогіки і психології та методист по дошкільним закладам.

Науково-педагогічний стаж – 31 рік.

У 2007 році у спеціалізованій Вченій раді Інституту психології ім. Г.С.Костюка АПН України (м. Київ) успішно захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата психологічних наук за спеціальністю педагогічна і вікова психологія на тему: "Психологічні особливості мотивації моральної поведінки молодших школярів".

У 2007 р. їй присвоєно звання доцента кафедри прикладної психології.

З 2005 р. по 2013 р. виконувала обов‘язки заступника декана психологічного факультету.

Напрям наукової роботи - Проблеми мотивації моральної поведінки особистості.

Загальна кількість публікацій – 98, з них 1 з грифом МОН України, 1 монографія.

Ольга Вікторівна є членом робочої групи проекту Healing of broken communities in Eastern Ukraine (Зцілення розділених горомад у східній Україні, за методом Integrative Community Therapy (ICT) у Донецькій області, який здійснює Agency for genuine development and civil society (Швейцарія) у партнерстві з українською ГО «Центр громадський ініціатив «Суспільний вимір».

Викладає дисципліни: «Соціальна психологія», «Основи наукових досліджень», «Психологія організацій», «Психологія творчості», «Соціальні моделі психокорекційної роботи», «Політична психологія».

АСЛАНЯН ТЕТЯНА СЕРГІЇВНА

кандидат психологічних наук, доцент

Асланян Тетяна Сергіївна народилася 10 вересня 1969 року.

У 1992 році закінчила Слов‘янський державний педагогічний інститут дефектологічний факультет, спеціальність «Дефектологія», кваліфікація вчитель допоміжної школи, олігофренопедагог дошкільних закладів.

У 1999 році закінчила спецфакультет СДПІ «Психологія», і отримала кваліфікацію практичний психолог.

Тетяна Сергіївна у 2010 році успішно захистила дисертацію на здобуття вченого ступеня кандидата психологічних наук за темою: «Структурні та функціональні характеристики симптомокомплексу «емоційного холоду» у жінок» зі спеціальності 19.00.01 – загальна психологія, історія психології у спеціалізованій вченій раді Д64.051.08 Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна.

У 2012 р. їй присвоєно звання доцента кафедри прикладної психології.

Науково-педагогічний стаж – 20 років.

Загальна кількість публікацій 59: з них 48 наукового та 11 навчально-методичного характеру.

З 2014 року організувала волонтерський рух психологів, які надають підтримку мешканцям міста Слов‘янська та тимчасово переміщеним особам.

Асланян Т.С. - керівник громадської організації «ПРОМИР».

З вересня 2015 року по березень 2017 -  керівник Центру психосоціальної реабілітації Києво-Могилянської Академії у м. Слов‘янськ.

З 2018 – клінічний супервізор за стандартами Німецької Асоціації супервізії та коучингу - проект «Подолаємо наслідки війни разом». Тренер - Нора Балке, (м.Берлін).

У 2019 р  акредитована як гештальттерапевт у Всеукраїнському інституті психологів, що практикують гештальтпідхід.

2019-2020 пройшла навчання та стала СЕТА консультантом (Университет Джона Хопкінса та Національний університет «Київо-Могилянська Академія». Тренери- Кристі Мейтц (США), Віра Чорнобровкіна, Павло Горбенко (Україна).

2020 р – керівник Центру психічного здоров’я та психосоціального супроводу в ДДПУ (м. Слов’янськ)

Досвід роботи з міжнародними організаціями та фондами:

Травень 2020-червень 2020 – експерт з психології у проекті «Здолаємо його разом» (Гурт);

Липень 2020 - серпень 2020 р. – тренер у проекті «DG East» (Chemonics, VNG International);

Липень 2019 р – серпень 2020р.  – тренер та супервізор в проекті РАХ по роботі з людьми похилого віку.

Березень 2016 р.- вересень 2016р. «Підвищення рівня грудного вигодовування в Добропільському та Слов’янському районах Донецької області», тренер (UNICEF);

Листопад 2016 р.-травень 2017 р. - Надання психо-соціальної допомоги для мешканців прифронтової території Донецької та Луганської області», (MerсyCorps);

Січень 2016р.- березень 2016 р. «Оснащення необхідним обладнанням та меблями Центру психосоціальної допомоги та підтримки постраждалих від війни на Сході України у Донецькій області (на базі ГО«ПРОМИР» в Слов'янську)», менеджер проекту, (акція «Папа Для України»);

Березень 2017 р. - вересень 2017 р. «ПРО_4Т» (донор - PAX и VNG International);

Липень 2017-листопад 2017 «Надання спеціалізованої психологічної та психотерапевтичної допомоги та підтримки найбільш постраждалим дітям, які проживають в населених пунктах вдовж «лінії зіткнення» у Донецькій та Луганській областях», менеджер проекту, (UNICEF);

Жовтень 2017-лютий 2018 р. - «Поліпшення ситуації з грудним вигодовуванням та імунізацією в Донецькій області», керівник проекту (UNICEF).

З 2015 р. – експерт ЮНІСЕФ з надання психосоціальної допомоги та тренер.

Членство: дійсний член Всеукраїнської спілки психологів, практикуючих «Гештальт-підхід».

Викладає дисципліни «Вступ до спеціальності», «Етнопсихологія» , «Реабілітаційна психологія».

ПОГРІБНА АЛЬОНА ОЛЕКСАНДРІВНА

кандидат психологічних наук, доцент

Погрібна Альона Олександрівна народилася 9 лютого 1975 року.

У 1996 році закінчила Слов‘янський державний педагогічний інститут за спеціальністю педагогіка і психологія (дошкільна).

Альона Олександрівна у 2000 році закінчила спецфакультет СДПІ «Психологія», і отримала кваліфікацію практичний психолог.

Науково-педагогічний стаж – 18 років.

Загальна кількість публікацій – 48.

У 2016 році закінчила навчання в аспірантурі ДДПУ по спеціальності 19.0 0.07 - педагогічна та вікова психологія. В 2017 році успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата психологічних наук зі спеціальності 19.00.07 - педагогічна та вікова психологія на тему «Захисно-копінгова поведінка як чинник емоційного вигорання вчителів шкіл-інтернатів для дітей з вадами інтелекту».

12 грудня 2017 року отримала диплом кандидата психологічних наук.

Викладає дисципліни: «Психологія управління», «Психологія комунікації», «Практикум з соціальної та клінічної психології».

МУРАВИЦЬКА ІНЕССА СТЕПАНІВНА

асистент

Муравицька Інесса Степанівна народилася 21 травня 1979 г.

У 2001 році закінчила Слов‘янський державний педагогічний університет по спеціальності психологія.

Загальна кількість публікацій – 12

Науково-педагогічний стаж – 11 років.