Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою прикладної психології

Перший (бакалаврський) рівень вищої освіти спеціальності 053 Психологія

 1. Вступ до спеціальності
 2. Психологія комунікації
 3. Основи наукових досліджень
 4. Психологія управління
 5. Соціальна психологія
 6. Патопсихологія
 7. Психологія особистості
 8. Політична психологія
 9. Практикум з соціальної та клінічної психології
 10. Основи психологічного консультування

Другий (магістерський) рівень вищої освіти спеціальності 053 Психологія

 1. Реабілітаційна психологія
 2. Психологія організацій
 3. Глибинна психологія
 4. Соціальні моделі психокорекційної роботи
 5. Психологія творчості
 6. Етнопсихологія
 7. Психологія сім`ї

Третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти спеціальності 053 Психологія

 1. Теорії особистості в психології

Навчально-методичні ресурси
 1. Теорія і практика психокорекційної роботи