Діяльність кафедри

Навчальна робота кафедри:

Кафедра бере участь в організації та проведенні навчального процесу за денною та заочною формами навчання і здійснює всі види навчальних занять (лекційні, лабораторні та практичні заняття, індивідуальні заняття та консультації, самостійну роботу, контрольні заходи, технологічні практики) з навчальних дисциплін відповідно до навчального плану певних спеціальностей і програм навчальних дисциплін.

Методична робота кафедри:

Організація навчального процесу і підготовка здобувачів в університеті та на факультеті здійснюється викладачами кафедри відповідно до освітньо професійних програм кожної спеціальності в університеті.

Щорічно кафедрою проводяться І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з Охорони праці та І етап Всеукраїнської студентської олімпіади з Безпеки життєдіяльності, переможці яких беруть участь у ІІ етапах відповідних олімпіад. Завдання олімпіади постійно удосконалюються.

Наукова робота кафедри:

  1. Викладачі кафедри працюють над розділами колективних науково-дослідних теми кафедри. 

Комплексна тема 1: «Компетентнісний підхід до змісту підготовки викладачів загальнотехнічних дисциплін, вчителів трудового навчання та технологій» Керівник: к.п.н., доц. Бутиріна М.В.

Виконавці: к.п.н., доц. Бутиріна М.В., к.п.н, ст. викл. Перейма В. В., к.т.н., доц. Шумілова Е.Д., к.т.н., ст. викл. Ніколайчук Ю.В.

Комплексна тема 2: «Теоретико-методологічні засади формування позитивного професійного іміджу майбутніх учителів технологій у навчально-виховному процесі ВНЗ» Керівник: к.т.н., д. п. н., проф. Бондаренко Володимир Іванович

Виконавці:, к.т.н., д. п. н., проф. Бондаренко Володимир Іванович, ст. викл. Погорєлов М. Г., к. п. н., доц. Ягупець Ю. І.

Індивідуальна тема 3. «Механізми науково-технологічного впровадження перспективних рішень у системі очищення водопостачання та стокових вод»

Керівник: канд. техн. наук, доц. Рацлав Володимир Вікторович

Результати науково-дослідної роботи викладачі кафедри публікують у наукових журналах, фахових збірниках наукових праць, збірниках матеріалів Всеукраїнських та Міжнародних наукових конференцій як в Україні (Глухів, Бердянськ, Ялта, Умань, Дрогобич, Полтава, Київ), так і за її межами (Росія – Чита, Бєлгород, Нижній Новгород, Польща – Краків, Китай).

  1. На кафедрі працює 3 наукових гуртки в яких задіяно 24 студента: «Художня обробка матеріалів» - керівник проф. Бондаренко В.І. «Комп’ютерна графіка у навчальному процесі» - керівники доц. Перейма В. В., доц. Бутиріна М.В., доц. Ніколайчук Ю.В. «Екологічний рятівник» - керівник доц. Рацлав В. В.

Результати наукових досліджень викладачів та студентів постійно висвітлюються на щорічних наукових конференціях ДДПУ та інших вищих навчальних закладів України. Кафедра підтримує наукові зв’язки з багатьма закладами вищої освіти України та науковими виданнями інших країн зарубіжжя.

Виховна робота

Виховна діяльність кафедри спланована у індивідуальних планах роботи викладачів кафедри та у планах роботи кураторів. Велика робота проводиться кураторами академгруп Погорєловим М.Г., Переймою В.В., Ніколайчуком Ю.В., Бутиріною М.В. Для координації та організації системної виховної роботи зі здобувачами створюються й затверджуються план виховної роботи факультету, плани виховних робіт кураторів академічних груп, графіки чергування викладачів кафедри в гуртожитку.

Виховні заходи проводяться за актуальними тематичними напрямами: заходи, спрямовані на професійне вдосконалення здобувачів (майстеркласи); заходи, спрямовані на вироблення активної життєвої позиції та здоровий спосіб життя; заходи, спрямовані на розвиток творчості здобувачів.