Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою педагогіки і методики технологічної та професійної освіти

Навчальна робота кафедри

У 2000 році на кафедрі відкрито магістратуру за спеціальністю 8.01010301 Технологічна освіта.

Кафедра здійснює підготовку майбутніх учителів технології за спеціалізаціями: основи домашнього господарювання, технічна творчість та викладачів загальнотехнічних дисциплін і методики навчання технологій.

Основні навчальні дисципліни кафедри:

Ступіня  «бакалавр» 6.010104 «Професійна освіта»

 1. Виробниче навчання
 2. Дидактичні основи професійної освіти
 3. Історія науки і техніки
 4. Комунікативні процеси в інженерно-педагогічній діяльності
 5. Конфекціонування матеріалів
 6. Матеріалознавство
 7. Матеріалознавство з основами конфекціонування
 8. Методологічні засади професійної освіти
 9. Обладнання для виготовлення виробів
 10. Екологічні основи дизайну одягу
 11. Основи інженерно-педагогічної творчості
 12. Основи конструювання виробів 2 курс
 13. Основи конструювання виробів 3 курс
 14. Основи САПР
 15. Текстильне матеріалознавство
 16. Технологія виготовлення виробів
 17. Художнє проектування швейних виробів 2 курс
 18. Художнє проектування швейних виробів 3 курс

Ступіня « магістр»:

 1. Методика викладання у вищій школі (загально технічні дисципліни та методика навчання технологій)
 2. Теорія і методика навчання технологій
 3. Педагогічне проектування в технологічній освіті»
 4. Теорія трудової діяльності та наукова організація праці вчителя технологій
 5. Методи вирішення творчих технічних задач
 6. Методика технічної творчості
 7. Теорія і методика профільного навчання
 8. Педагогічна практика у ЗОШ
 9. Асистентська практика

 


Навчальні заняття проводяться у спеціалізованих майстернях і аудиторіях.

 

Майстерня трудового навчання (обслуговуюча праця)

Майстерня трудового навчання (технічна праця)

Майстерня технічної творчості