У 2015 році журналу «Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ»

присвоєно Міжнародний номер наукових періодичних видань

ISSN 2413-2667 (Print), ISSN 2415-3079 (Online)

 

 

Назва

Збірник наукових праць
фізико-математичного факультету ДДПУ

SCIENTIFIC WORKS
of the Faculty of Physics and Mathematics
of Donbas State Pedagogical University

Рік заснування

2010, 2011

 

ISSN

ISSN 2413-2667 (Print), ISSN 2415-3079 (Online)

 

ISBN

978-966-1554-82-4

 

Мови видання

українська, англійська

Ukrainian, English

Видавець

ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», фізико-математичний факультет

Donbas State Pedagogical University,

Department of Physics and Mathematics

Розділи
журналу

Математика; Фізика;

Інформатика та методика її навчання;

Методика навчання математики в закладах загальної середньої та вищої освіти;

Методика навчання фізики та астрономії в закладах загальної середньої та вищої освіти

Mathematics, Physics,

Computer Sciences and Teaching Methods of Computer Sciences;

Teaching Methods of Mathematics at School and University;

Teaching Methods of Physics and Astronomy at School and University

Періодичність

1 раз на рік

yearly

Цільова
аудиторія

Для студентів, аспірантів та науковців в галузі фізико-математичних наук;

вчителів та викладачів фізико-математичних дисциплін в закладах загальної середньої та вищої освіти

For students, graduate students and scientists in the field of physical and mathematical sciences;

for teachers of physical and mathematical disciplines at school and university

Голова
редакційної колегії

Чайченко Станіслав Олегович

Stanislav O. Chaichenko

Голова
редакційної ради

Кадубовський Олександр Анатолійович

Oleksandr A. Kadubovskyi

Випусків журналу

13 (14)

Статей

372 / 360

Сторінка журналу на Open Journal Systems
Посилання

Сторінка журналу на DSpace
Посилання