тит. ст.

завантажити

Зміст – 2015

Від редакційної колегії

3

завантажити

 

Пам’яті Володимира Івановича Рукасова

 

 

4

 

завантажити

 

Математика

 

 

15

 

Новіков О.О., Ровенська О.Г., Чабанова Є.О., Бикова Н.І., Волік С.В.

 

 

 

Задача Колмогорова-Нікольського  для  подвійних  операторів  Фейєра  на класах інтегралів Пуассона

15

завантажити

Бодра В.І., Безсмертна К.В., Єгорова О.В., Лашина О.С., Рудь А.М.

 

 

 

Екстремальна задача для подвійних операторів Фейєра на класах інтегралів Пуасона

20

завантажити

Новіков О.О., Шумякіна А.В., Ліпкіна В.Ю., Давиденко М.А., Вагнер Г.В.

 

 

 

Асимптотичні формули для відхилень подвійних операторів Фейєра

23

завантажити

Новіков О.О., Овсiй Є.Ю., Шаповалов М.С., Козаченко Ю.О.

 

 

 

Щодо наближення нескінченних матриць

27

завантажити

Летенко Ю.О., Рябухо О.М., Турка Т.В.

 

 

 

Протоколи  розподілу  та  узгодження ключа

30

завантажити

Пащенко З.Д., Шажко С.П.

 

 

 

Жорданова нормальна форма та класифікація лінійних однорідних систем диференціальних рівнянь

38

завантажити

Рябухо О.М., Турка Т.В., Шерстюк О.С.

 

 

 

Практичні схеми реалізації протоколів цифрового підпису

43

завантажити

Кадубовський О.А., Вощана Л.В.

 

 

 

Про число нееквівалентних двокольорових хордових O-діаграм максимального роду

51

завантажити

 

Фізика

 

 

65

 

Надточій В.О., Уколов О.І., Нечволод М.К., Бугаєвська Д.О.

 

 

 

Розрахунки полів температур і термічних напружень у приповерхневих шарах GaAs, ініційованих імпульсним лазерним опроміненням

65

завантажити

Шурыгина Л.С.

 

 

 

Преобразования Галилея в теории относительности

73

завантажити

Ольхова А.С., Надточій В.О., Уколов О.І.

 

 

 

Вимірювання питомого опору напівпровідника чотирьохзондовим методом

82

завантажити

Демченко  А.С., Надточий  В.А.

 

 

 

Физические  механизмы  разрушения  ковалентных кристаллов при пониженных температурах

87

завантажити

 

Інформатика та методика її викладання

 

 

91

 

 

Глазова В.В., Весела К.В.

 

 

 

Елементи  дистанційного  навчання  при  вивченні математики в школі

91

завантажити

Степкин А.В.

 

 

 

Распознавание графов с помощью трёх агентов

97

завантажити

Дудченко І.В., Рудь К.О.

 

 

 

Порівняльний аналіз прикладного програмного забезпечення для перегляду wев-cторінок

101

завантажити

 

Методика викладання математики в ЗОШ та ВНЗ

 

 

104

 

Беседін Б.Б., Шевцова К.С.

 

 

 

Тестова перевірка знань учнів під час вивчення математики

104

завантажити

Анікова С.В., Труш Н.І.

 

 

 

Моделювання й проектування як основні види методичної діяльності майбутнього вчителя математики

107

завантажити

Кадубовський О.А., Цвєткова О.І., Полюга М.І.

 

 

 

До питань про систематизацію фактів геометрії трапецій та їх класифікацію

114

завантажити

 

Методика викладання фізики і астрономії в ЗОШ та ВНЗ

 

 

141

 

 

Лимарєва Ю.М., Шарап Р.А.

 

 

 

Роль історичної задачі у формуванні свідомих знань з фізики

141

завантажити

Кайдан Н.В., Мельничук Т.М.

 

 

 

Комп’ютерне моделювання на уроках фізики загальноосвітньої школи з використанням системи MathCad

146

завантажити

 

Зміст

 

 

154

 

завантажити

 

Остання сторінка

 

156

 

завантажити