тит. ст.

завантажити

Зміст – 2014

Від редакційної колегії

3

завантажити

 

До 75-річчя Надточій Віктора Олексійовича

 

 

4

 

завантажити

 

Математика

 

 

17

 

Новіков О.О., Ровенська О.Г., Воронцова Ю.М., Андрющенко Н.В., Волик С.В.

 

 

 

Наближення класів інтегралів Пуасона операторами Фейєра

17

завантажити

Новіков О.О., Ровенська О.Г., Циганок А.А., Ничипорук А.О., Соловйова К.В.

 

 

 

Співвідношення для елементів підсумовуючих матриць потрійних операторів Валле Пуссена

22

завантажити

Бодрая В.И., Сазонова Ю.В., Панасенко Я.С., Логвиненко А.В., Протыняк А.Л.

 

 

 

Приближение периодических функций прямоугольными линейными методами

28

завантажити

Сілін Є.С.

 

 

 

Наближення локально сумовних функцій малої гладкості операторами Валле Пуссена в інтегральній метриці

34

завантажити

Кайдан Н.В., Щенсневич Ю.Ю.

 

 

 

Скінченні ланцюгові кільця

46

завантажити

Пащенко З.Д., Валюх К.В.

 

 

 

Суперроз’язність і силовські системи

52

завантажити

Рябухо О.М., Турка Т.В., Судіна К.О., Плюшко Г.В.

 

 

 

Напівгрупи відповідностей груп та напівгруп

58

завантажити

Рябухо О.М., Мазніва Н.С.

 

 

 

Розвиток теорії Ґалуа в роботах М.Г. Чоботарьова

63

завантажити

Кадубовський О.А., Хабарова К.В., Сапсай Ю.В.

 

 

 

Двокольорові хордові діаграми мінімального роду з  циклами певного кольору

69

завантажити

 

Фізика

 

 

85

 

Уколов А.И., Надточий В.А., Винокурова А.С., Калимбет А.З.

 

 

 

Cвойства наноструктур, сформированных на поверхности  диффузионным массопереносом

85

завантажити

Уколов А.И., Надточий В.А., Сысоев Д.В.

 

 

 

Измерение диффузионной длины носителей заряда в приповерхностных слоях монокристалла германия

91

завантажити

Шурыгина Л.С., Шурыгин Е.Г.

 

 

 

Парадоксы времени в современной науке

97

завантажити

 

Інформатика та методика її викладання

 

 

104

 

 

Пірус Є.М., Дікарєв С.С.

 

 

 

Програмна реалізація алгоритмів асиметричних методів шифрування інформації засобами середовища програмування Lazarus

104

завантажити

Головатюк В.С., Мельник Е.О., Пилипенко А.С., Пилипенко В.Ю.

 

 

 

Особенности и проблемы перехода учебных заведений на свободное программное обеспечение

114

завантажити

Головатюк В.С., Пилипенко В.Ю., Пилипенко Г.С., Шевцова К.C.

 

 

 

Комп’ютерна мережa навчального закладу як засіб підвищення ефективності його діяльності

118

завантажити

Федоренко О.Г.

 

 

 

Використання хмарних технологій для організації самостійної роботи майбутніх вчителів

122

завантажити

Гордєєва Н.Л., Величко В.Є.

 

 

 

Використання соціальних мереж в освіті

127

завантажити

 

Методика викладання математики в ЗОШ та ВНЗ

 

 

131

 

Чуйко О.В., Астахова Н.С.

 

 

 

Формування пізнавальної самостійності учнів при вивченні геометрії з використанням комп’ютерно орієнтованих засобів навчання

131

завантажити

Глазова В.В., Каун В.В.

 

 

 

Використання комп’ютерних технологій в евристичному навчанні математики

135

завантажити

Сергєєва А.С., Труш Н.І.

 

 

 

Механізми набуття методичної компетентності майбутніми вчителями математики

139

завантажити

Кадубовський О.А., Алдошина А.В.

 

 

 

Про змістове наповнення теми «Взаємне розташування прямих і площин у просторі» задачами класифікаційного характеру

146

завантажити

Кадубовський О.А., Чиркова Н.О.

 

 

 

Про метричні задачі «теорії прямих і площин у просторі» в афінних координатах

158

завантажити

Саврасов В.П., Гунько Л.В.

 

 

 

Психолого-педагогічні особливості креативності особистості студентів педагогічних та економічних спеціальностей

168

завантажити

 

Методика викладання фізики і астрономії в ЗОШ та ВНЗ

 

 

175

 

 

Овчаренко В.П., Челик К.Т.

 

 

 

Використання нестандартних методів організації учбового процесу з фізики

175

завантажити

Олійник Р.В., Головіна С.С.

 

 

 

Методика формування інформаційної компетентності на уроках фізики

180

завантажити

Олійник Р.В., Степанян М.С.

 

 

 

Використання проблемно-модульної технології на уроках фізики

186

завантажити

 

Зміст

 

 

192

 

завантажити

 

Інформація для авторів журналу

 

 

195

 

завантажити

 

Остання сторінка

 

196

 

завантажити